Документ 10-2006-р, чинний, поточна редакція — Прийняття від 12.01.2006

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
від 12 січня 2006 р. N 10-р
Київ
Про затвердження плану заходів
щодо нейтралізації можливих негативних
наслідків у зв'язку із вступом України до СОТ та
забезпечення підвищення конкурентоспроможності
національної економіки

1. Затвердити план заходів щодо нейтралізації можливих
негативних наслідків у зв'язку із вступом України до СОТ та
забезпечення підвищення конкурентоспроможності національної
економіки, що додається.
2. Міністерствам та іншим центральним органам виконавчої
влади переглянути протягом першого півріччя 2006 р. програми
розвитку галузей економіки та розробити конкретні заходи,
спрямовані на підвищення конкурентоспроможності національної
економіки в процесі європейської та євроатлантичної інтеграції.

Прем'єр-міністр України Ю.ЄХАНУРОВ
Інд. 27

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 12 січня 2006 р. N 10-р
ПЛАН
заходів щодо нейтралізації можливих негативних
наслідків у зв'язку із вступом України до СОТ та
забезпечення підвищення конкурентоспроможності
національної економіки

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Галузь |Вимога СОТ (вимога| Можливі негативні | Найменування заходу | Строк | Відповідальні | | (сфера | країн - членів | наслідки | щодо нейтралізації |виконання| за виконання | | діяльності) | робочої групи з | | негативних наслідків | | | | | розгляду заявки | | | | | | | України про вступ| | | | | | | до СОТ) | | | | | |--------------+------------------+----------------------+----------------------+---------+---------------| |Сільське |Угода про сільське|зменшення обсягів |завершення переговорів|I квартал|Мінагрополітики| |господарство |господарство |фінансування державної|з країнами - членами |2006 р. |Мінекономіки | | |( 981_005 ) |підтримки сільського |робочої групи з | |Мінфін | | | |господарства, |розгляду заявки | | | | |установлення |неможливість |України про вступ до | | | | |періоду |забезпечення |СОТ щодо прийняття | | | | |2000-2002 років |конкурентоспроможності|рішення про визначення| | | | |для визначення |продукції вітчизняного|обсягу державної | | | | |обсягу державної |виробництва на |підтримки сільського | | | | |підтримки |зовнішньому ринку |господарства на рівні | | | | |сільського | |відповідного обсягу за| | | | |господарства | |1994-1996 роки | | | | |------------------+----------------------+----------------------+---------+---------------| | |Угода про сільське|ускладнення ситуації з|проведення |2006 рік |Мінагрополітики| | |господарство |реалізацією цукру, |реструктуризації | |Мінфін | | |( 981_005 ) |виробленого з буряка, |цукрової галузі | |Мінекономіки | | | |у зв'язку з |України з метою | |місцеві органи | | |установлення |надходженням на ринок |оптимізації обсягів | |виконавчої | | |щорічної тарифної |дешевого цукру - сирцю|цукру, виробленого з | |влади | | |квоти на ввезення |з тростини |буряка, та зниження | | | | |в Україну цукру - | |його собівартості | | | | |сирцю з тростини | | | | | | |------------------+----------------------+----------------------+---------+---------------| | |Генеральна Угода з|втрата частини |проведення переговорів|2006 рік |Мінагрополітики| | |тарифів і торгівлі|внутрішнього ринку |з країнами - членами | |Мінекономіки | | |( 995_264 ), |вітчизняними |робочої групи з | | | | |Угода про сільське|виробниками |розгляду заявки | | | | |господарство |сільськогосподарської |України про вступ до | | | | |( 981_005 ) |продукції у зв'язку із|СОТ щодо доступу на | | | | | |збільшенням обсягів |зовнішній ринок цукру,| | | | |зниження ставок |імпорту такої |виробленого в Україні | | | | |ввізного мита на |продукції | | | | | |сільськогос- | |підвищення якості та |постійно |Мінагрополітики| | |подарську | |безпеки | |Мінфін | | |продукцію | |сільськогосподарської | |Мінекономіки | | | | |продукції вітчизняного| |місцеві органи | | | | |виробництва | |виконавчої | | | | | | |влади | | | | | | | | | | | |удосконалення ринкової| -"- | -"- | | | | |інфраструктури на селі| | | | | | | | | | | | | | |розвиток | -"- | -"- | | | | |альтернативних | | | | | | |механізмів фінансового| | | | | | |забезпечення | | | | | | |вітчизняних виробників| | | | | | |сільськогосподарської | | | | | | |продукції | | | | | | | | | | | | | |забезпечення підтримки| -"- | -"- | | | | |галузі тваринництва | | | | | | |шляхом реалізації | | | | | | |статті 15 Закону | | | | | | |України "Про державну | | | | | | |підтримку сільського | | | | | | |господарства України" | | | | | | |( 1877-15 ) | | | |--------------+------------------+----------------------+----------------------+---------+---------------| |Вугільна |Генеральна Угода з|обмеження експорту |підготовка |2006 рік |Мінвуглепром | |промисловість |тарифів і торгівлі|вугілля як продукції, |законопроекту про | |Мінекономіки | | |( 995_264 ), |що субсидується |особливості державної | |Мінфін | | |Угода про субсидії| |підтримки | |Мін'юст | | |та компенсаційні |застосування до |(субсидування) | |Національна | | |заходи ( 981_015 )|України |вугільної | |академія наук | | | |компенсаційних заходів|промисловості з | | | | |заборона |у разі визнання того, |урахуванням вимог СОТ | | | | |субсидування з |що субсидування | | | | | |метою стимулювання|обмежує імпорт вугілля| | | | | |експорту та |і завдає збитків | | | | | |обмеження імпорту |імпортерам | | | | | |вугілля | | | | | | |------------------+----------------------+----------------------+---------+---------------| | |Генеральна Угода з| -"- |створення системи | -"- |Мінвуглепром | | |тарифів і торгівлі| |моніторингу цін на | |Мінекономіки | | |( 995_264 ) | |вугільну продукцію на | | | | |Угода про субсидії| |внутрішньому та | | | | |та компенсаційні | |світовому ринку і | | | | |заходи ( 981_015 )| |систематичне | | | | | | |опублікування | | | | |у разі надання чи | |результатів | | | | |застосування | |моніторингу | | | | |договірною | | | | | | |стороною будь-якої| | | | | | |субсидії, вона | | | | | | |зобов'язана | | | | | | |повідомити інші | | | | | | |договірні сторони | | | | | | |про обсяг та | | | | | | |характер | | | | | | |субсидії, | | | | | | |обставини, що | | | | | | |призвели до | | | | | | |необхідності | | | | | | |субсидування | | | | | |--------------+------------------+----------------------+----------------------+---------+---------------| |Зв'язок |Генеральна Угода |зменшення частки ринку|забезпечення доступу |постійно |Мінтрансзв'язку| | |про торгівлю |національних |до телекомунікаційних | |Національна | | |послугами |операторів у сфері |та поштових послуг | |комісія з | | |( 981_017 ) |поштового і |споживачів на всій | |питань | | | |телекомунікаційного |території України, | |регулювання | | |забезпечення |зв'язку |зокрема сільських, | |зв'язку | | |добросовісної | |гірських регіонів, а | |Мінфін | | |конкуренції та |зниження темпів |також для | |Мінекономіки | | |створення рівних |розвитку мереж |малозабезпечених сімей| |Мін'юст | | |умов доступу |національних |пенсіонерів та | | | | |до ринку |операторів та |інвалідів із | | | | |телекомунікаційних|неможливість |застосуванням | | | | |та поштових послуг|забезпечення доступу |механізму компенсації | | | | |для іноземних та |споживачів до |збитків | | | | |вітчизняних |універсальних | | | | | |постачальників |(загальнодоступних) | | | | | |послуг |послуг галузі зв'язку | | | | | | |на всій території | | | | | | |України | | | | |--------------+------------------+----------------------+----------------------+---------+---------------| |Транспорт |Генеральна Угода з|зменшення обсягів |продовження роботи з |I квартал|Мінтрансзв'язку| | |тарифів і торгівлі|експортних і |подальшої індексації |2006 року|Мінекономіки | | |( 995_264 ) |транзитних перевезень |тарифів на перевезення| |Мінпромполітики| | | |вантажів підприємств |вантажів залізничним | |Мінагрополітики| | |установлення |гірничо-металургійного|транспортом відповідно| |Мінпаливенерго | | |однакових тарифів |комплексу України у |до вимог угод СОТ за | |Мінфін | | |при експортному, |зв'язку з постачанням |результатами вивчення | |Антимонопольний| | |імпортному та |російської |ситуації Міжвідомчою | |комітет | | |внутрішньому |залізорудної сировини |комісією з моніторингу| | | | |перевезенні |та інших видів |впливу на економіку | | | | |вантажів |продукції |тарифної політики, що | | | | | | |проводиться на | | | | | | |залізничному | | | | | | |транспорті | | | |--------------+------------------+----------------------+----------------------+---------+---------------| |Стандартизація|Угода про технічні|випуск продукції за |перегляд національних |2006- |Держспожив- | | |бар'єри у торгівлі|застарілими |стандартів, |2010 роки|стандарт | | |( 981_008 ) |стандартами, |розроблених у | |інші центральні| | | |уповільнення процесу |колишньому СРСР, з | |органи | | |прийняття і |приведення |метою скасування або | |виконавчої | | |застосування |національних |приведення їх у | |влади | | |органами |стандартів у |відповідність з | | | | |стандартизації |відповідність з |міжнародними | | | | |Кодексу д |міжнародними призведе |стандартами чи | | | | |оброчинної |до неконкуренто- та |відповідними | | | | |практики з |неекспортоспро- |технічними | | | | |розроблення, |можності продукції |регламентами, | | | | |прийняття і |вітчизняного |гармонізація | | | | |застосування |виробництва |національних | | | | |стандартів |як на внутрішньому, |стандартів з | | | | | |так і на зовнішньому |міжнародними | | | | | |ринку | | | | | |------------------+----------------------+----------------------+---------+---------------| | |пріоритетність | |забезпечення введення |постійно | -"- | | |прямого | |систем управління | | | | |впровадження | |якістю, навколишнім | | | | |міжнародних | |природнім середовищем,| | | | |стандартів | |безпекою харчових | | | | |участь у роботі | |продуктів на основі | | | | |відповідних | |міжнародних стандартів| | | | |міжнародних | |ISO 9000, ISO 14000, | | | | |організацій з | |концепції НАССР | | | | |метою | |(аналіз небезпечних | | | | |гармонізації | |чинників та критичних | | | | |національних | |точок контролю) після | | | | |стандартів та | |прийняття Закону | | | | |забезпечення | |України "Про | | | | |захисту інтересів | |стимулювання | | | | |держави | |вітчизняних | | | | | | |підприємств і установ | | | | | | |до створення систем | | | | | | |управління" | | | |--------------+------------------+----------------------+----------------------+---------+---------------| |Розроблення |Угода про технічні|надходження на |розроблення та |2006- |Держспожив- | |технічних |бар'єри у торгівлі|вітчизняний ринок |впровадження технічних|2010 роки|стандарт | |регламентів |( 981_008 ) |небезпечної для життя |регламентів відповідно| |інші центральні| | | |і здоров'я людей та |до директив ЄС та | |органи | | |забезпечення не |навколишнього |відповідних технічних | |виконавчої | | |менш сприятливого |природного середовища |регламентів інших | |влади | | |режиму для |продукції іноземного |країн - членів СОТ | | | | |продукції |виробництва | | | | | |іноземного | | | | | | |виробництва, ніж | |реформування системи | -"- | -"- | | |для аналогічної | |обов'язкової | | | | |продукції | |сертифікації, | | | | |вітчизняного | |скорочення переліку | | | | |виробництва | |продукції, яка | | | | | | |підлягає обов'язковій | | | | |урахування | |сертифікації в Україні| | | | |відповідних | |шляхом впровадження | | | | |технічних | |технічних регламентів | | | | |регламентів інших | |з підтвердження | | | | |країн - членів СОТ| |відповідності | | | | | | |конкретної продукції, | | | | | | |зокрема декларування | | | | | | |результатів оцінки | | | | | | |відповідності | | | | | | |продукції | | | | |------------------+----------------------+----------------------+---------+---------------| | |Угода про технічні|неможливість |забезпечення | -"- | -"- | | |бар'єри у торгівлі|оперативного доведення|прозорості процесу | | | | |( 981_008 ) |інформації про |розроблення та | | | | | |технічні регламенти, |прийняття технічних | | | | |надання відповідей|стандарти та процедури|регламентів, | | | | |на всі запити |оцінки відповідності |стандартів та | | | | |країн - членів |країн - членів СОТ до |процедур оцінки | | | | |СОТ, а також |заінтересованих |відповідності, | | | | |подання |центральних органів |оперативного обміну | | | | |відповідної |виконавчої влади, |інформацією з країнами| | | | |інформації про |національних |- торговими партнерами| | | | |технічні |виробників що |України на базі | | | | |регламенти, |негативно впливає на |Національного | | | | |стандарти, |експортоспроможність |інформаційного центру | | | | |процедури оцінки |продукції вітчизняного|ISONET | | | | |відповідності або |виробництва, розвиток | | | | | |їх проекти |торгівлі товарами та | | | | | | |послугами | | | | | |інформування | | | | | | |заінтересованих | | | | | | |центральних | | | | | | |органів | | | | | | |виконавчої влади, | | | | | | |національних | | | | | | |виробників про | | | | | | |технічні | | | | | | |регламенти, | | | | | | |стандарти та | | | | | | |процедури оцінки | | | | | | |відповідності | | | | | | |країн - членів СОТ| | | | | |--------------+------------------+----------------------+----------------------+---------+---------------| |Процедури |Угода про технічні|невідповідність рівня |забезпечення високого |2006- |Держспожив- | |оцінки |бар'єри у торгівлі|оснащеності |рівня оснащеності |2010 роки|стандарт | |відповідності |( 981_008 ) |національних органів з|випробувальних | | | | | |оцінки відповідності |лабораторій та їх | | | | |однаковий підхід |міжнародним стандартам|акредитація за | | | | |при застосуванні |з сертифікації та |міжнародними | | | | |процедур оцінки |акредитації, їх |стандартами, | | | | |відповідності до |неконкуренто- |підвищення рівня | | | | |продукції |спроможність з |кваліфікації їх | | | | |іноземного та |іноземними |працівників | | | | |вітчизняного |транснаціональними | | | | | |виробництва |сертифікаційними |застосування процедур | -"- | -"- | | | |компаніями призведе до|оцінки відповідності | | | | | |втрати ринку послуг |згідно з міжнародними | | | | | |національних органів з|стандартами | | | | |еквівалентність |оцінки відповідності | |2006- |Держспожив- | | |плати за оцінку |та занепаду |забезпечення |2010 роки|стандарт | | |відповідності |вітчизняної |застосування однакових| | | | |продукції |сфери з оцінки |процедур оцінки | | | | |іноземного та |відповідності |відповідності до | | | | |вітчизняного | |продукції іноземного | | | | |виробництва | |та вітчизняного | | | | | | |виробництва | | | | | | | | | | | |визнання |невизнання результатів|укладення дво- та | -"- | -"- | | |результатів оцінки|оцінки відповідності |багатосторонніх угод | | | | |відповідності |торговими партнерами |про взаємне визнання | | | | |шляхом укладення |призведе до додаткових|результатів оцінки | | | | |дво- та |витрат виробників |відповідності | | | | |багатосторонніх |(постачальників) на | | | | | |угод |проведення випробувань| | | | | | |та сертифікації | | | | | | |іноземними | | | | | | |транснаціональними | | | | | | |сертифікаційними | | | | | | |компаніями | | | | | | | | | | | | | |одностороннє визнання | | -"- | -"- | | | |дійсними іноземних | | | | | | |сертифікатів | | | | | | |відповідності, | | | | | | |зниження | | | | | | |конкурентоспроможності| | | | | | |продукції вітчизняного| | | | | | |виробництва на | | | | | | |внутрішньому ринку у | | | | | | |зв'язку з невизнанням | | | | | | |результатів оцінки | | | | | | |відповідності | | | | | | |торговими партнерами | | | | |--------------+------------------+----------------------+----------------------+---------+---------------| |Банківська |Генеральна Угода |втрата частини |забезпечення |постійно |Національний | |сфера |про торгівлю |внутрішнього ринку |підвищення | |банк (за | | |послугами |фінансових послуг |конкурентоспроможності| |згодою) | | |( 981_017 ) |через неможливість |банків України, | | | | | |банків України |зокрема: | | | | |надання права |конкурувати з | | | | | |іноземним банкам |іноземними банками |приведення системи | | | | |відкривати філії | |банківського нагляду у| | | | |на території | |відповідність із | | | | |України | |світовими стандартами | | | | | | | | | | | | | |вжиття заходів до | | | | | | |легалізації доходів, | | | | | | |одержаних злочинним | | | | | | |шляхом | | | | | | | | | | | | | |підвищення якості | | | | | | |аудиторських висновків| | | | | | |приведення їх у | | | | | | |відповідність з | | | | | | |міжнародними | | | | | | |стандартами | | | | | | | | | | | | | |удосконалення системи | | | | | | |корпоративного | | | | | | |управління банками | | | | | | |України | | | | | | | | | | | | | |удосконалення системи | | | | | | |управління ризиками в | | | | | | |банках України | | | | | | | | | | | | | |впровадження сучасних | | | | | | |банківських технологій| | | | | | | | | | | | | |збільшення кількості | | | | | | |та поліпшення якості | | | | | | |послуг, що надаються | | | | | | |банками України | | | |--------------+------------------+----------------------+----------------------+---------+---------------| |Чорна |Генеральна Угода з|зниження доходу |забезпечення |2006 рік |Мінекономіки | |металургія |тарифів і торгівлі|бюджету на |розроблення | |Мінпромполітики| | |( 995_264 ) |19 млн. євро |законодавчих актів про| |Мінфін | | | |(118 млн. гривень) |поступове, протягом | |Держмитслужба | | |узгодження розміру| |п'яти років, зменшення| |Мін'юст | | |експортного мита |зростання цін на брухт|ставки експортного | |МЗС | | |на металобрухт |на 100-110 гривень за |мита | | | | | |одну тонну призведе до| | | | | | |зростання цін на | | | | | | |прокат на | | | | | | |18-20 гривень за одну | | | | | | |тонну на внутрішньому | | | | | | |ринку (3,7-4 долари | | | | | | |США за одну тонну) | | | | | | | | | | | | | |у разі одноразового | | | | | | |зменшення ставки | | | | | | |експортного мита з | | | | | | |30 до 5 євро за одну | | | | | | |тонну протягом одного | | | | | | |року доходи бюджету | | | | | | |зменшаться на | | | | | | |35 млн. євро | | | | | | |(217 млн. гривень) | | | | |--------------+------------------+----------------------+----------------------+---------+---------------| |Кольорова |Генеральна Угода з|скасування заборони на|запровадження з |2006 рік |Мінекономіки | |металургія |тарифів і торгівлі|експорт кольорових |моменту вступу до СОТ | |Мінпромполітики| | |( 995_264 ) |металів призведе до |вивізного мита для | |Мінфін | | | |несанкціонованого |продукції, експорт | |Держмитслужба | | |скасування |вивозу цих металів та |якої був заборонений | |Мін'юст | | |заборони на |як наслідок до | | |МЗС | | |експорт кольорових|припинення подальшого | | | | | |металів, |розвитку вітчизняних | | | | | |передбаченої |підприємств, | | | | | |статтею 9 Закону |діяльності діючих | | | | | |України "Про |переробних | | | | | |металобрухт" |підприємств, до | | | | | |( 619-14 ) |імпортування | | | | | | |продукції, потребу в | | | | | | |якій задовольняють | | | | | | |вітчизняні виробники | | | | | | |за цінами, значно | | | | | | |нижчими за ціни | | | | | | |іноземних виробників | | | | |--------------+------------------+----------------------+----------------------+---------+---------------| |Машинобудівний|Генеральна Угода з|посилення конкуренції |запровадження |постійно |Мінпромполітики| |комплекс |тарифів і торгівлі|з іноземними |механізму зменшення | |Мінфін | |(судно- |( 995_264 ) |виробниками призведе |плати за користування | |Мінекономіки | |будування, | |до: |кредитом для | | | |авіабудування,|скасування | |підприємств | | | |автомобіле- |преференцій та |зменшення обсягів |машинобудівного | | | |будування, |зменшення ставок |виробництва |комплексу шляхом | | | |машино- |ввізного мита для | |передбачення | | | |будування |підприємств |зниження |відповідних коштів у | | | |для |машинобудівного |завантаженості |бюджеті на 2007 та | | | |агропро- |комплексу |підприємств |наступні роки | | | |мислового | | | | | | |комплексу) | |скорочення зайнятості |провести консультації |I квартал|Мінекономіки | | | |працівників галузі |з країнами - членами |2006 року|Мінпромполітики| | | | |робочої групи з | | | | | |зростання обсягу |розгляду заявки | | | | | |заборгованості із |України про вступ до | | | | | |заробітної плати |СОТ з питання | | | | | | |встановлення Україною | | | | | |суттєвого скорочення |перехідного періоду | | | | | |бюджетних надходжень |для поетапного | | | | | | |зниження ставок | | | | | | |ввізного мита на | | | | | | |продукцію підприємств | | | | | | |машинобудівного | | | | | | |комплексу | | | | | | | | | | | | | |визначення правових |2006 рік |Мінекономіки | | | | |засад державної | |Мінфін | | | | |підтримки страхування | |Мінпромполітики| | | | |і кредитування | |Державна | | | | |експорту продукції | |комісія з | | | | |вітчизняного | |регулювання | | | | |виробництва з метою | |ринків | | | | |підвищення експортного| |фінансових | | | | |потенціалу держави | |послуг | | | | | | |Мінпаливенерго | | | | | | |Мін'юст | | | | | | | | | | | |сприяння введенню в |постійно |Мінпромполітики| | | | |галузі машинобудування| | | | | | |для агропромислового | | | | | | |комплексу систем | | | | | | |управління якістю у | | | | | | |виробництві техніки і | | | | | | |обладнання відповідно | | | | | | |до стандартів ДСТУ ISO| | | | | | |9001 - 2001 (ISO 9001:| | | | | | |2000, IDT) | | | |--------------+------------------+----------------------+----------------------+---------+---------------| |Зовнішня |Генеральна Угода з|зниження рівня |проведення системної | -"- |Мінекономіки | |торгівля |тарифів і торгівлі|тарифного захисту на |роботи з поліпшення | |Мінпромполітики| |товарами |( 995_264 ) |окремі види продукції |умов доступу продукції| |Мінагрополітики| | | |вітчизняного |вітчизняного | | | | |лібералізація |виробництва |виробництва на | | | | |доступу до ринку | |зовнішній ринок | | | | |товарів | | | | | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------вгору