Верховная Рада Украины
Законодательство Украины

Статистика по документам

№№ Популярные документы Кол-во
1.
 Класифікатор професій ДК 003:2010
Держспоживстандарт України; Приказ, Классификатор от 28.07.2010327
10 587
2.
 Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлювання документів ДСТУ 4163-2003
Держспоживстандарт України; Стандарт, Требования, Форма типового документа от 07.04.200355
5 356
3.
 Про затвердження Норм витрат палива і мастильних матеріалів на автомобільному транспорті
Мінтранс України, Укравтотранс (до1999р.); Приказ, Нормы, Форма типового документа от 10.02.199843
4 721
4.
 Класифікація видів економічної діяльності ДК 009:2010
Держспоживстандарт України; Приказ, Классификатор от 11.10.2010457
3 972
5. 3 953
6.
 Про бюджетну класифікацію
Мінфін України; Приказ, Классификация, Структура от 14.01.201111
3 648
7.
 Державний класифікатор будівель та споруд ДК 018-2000
Держкомстандартизації; Классификатор от 17.08.2000507
3 454
8. 3 016
9. 2 908
10.
 Про затвердження Зміни № 8 до національного класифікатора ДК 003:2010
Мінекономрозвитку України; Приказ от 15.02.2019259
2 752
11. 2 559
12. 2 520
13.
 Правила адвокатської етики
ВКДКА, З'їзд адвокатів України; Правила от 17.11.2012
2 347
14. 2 321
15.
 Правила адвокатської етики
З'їзд адвокатів України; Правила от 09.06.2017
2 220
16.
 Щодо Положення про автоматизовану систему документообігу суду
Рада суддів України; Решение, Положение, Распоряжение, Форма типового документа, Протокол, Реестр от 26.11.201030
2 111
17.
 Про затвердження Положення про комісію (уповноваженого) із страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності
Фонд соціального страхування; Постановление, Положение, Протокол, Форма типового документа от 19.07.201813
2 084
18.
 Державний класифікатор продукції та послуг ДК 016:2010 (Загальні положення. Секція A)
Держспоживстандарт України; Классификатор, Указатель от 11.10.2010457
2 067
19.
 Про затвердження методичних рекомендацій "Хірургічна та гігієнічна обробка рук медичного персоналу"
МОЗ України; Приказ, Рекомендации, Схема, Методика, Требования от 21.09.2010798
2 042
20. 1 972
21. 1 925
22. 1 804
23.
 Державний класифікатор управлінської документації ДК 010-98
Держстандарт України; Классификатор от 31.12.19981024
1 416
24. 1 402
25.
 Про затвердження Положення про помічника судді
Рада суддів України; Решение от 18.05.201821
1 335
26.
 Положення про Раду адвокатів України
ВКДКА; Положение, Выдержка от 17.11.2012
1 273
27.
 Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень ДБН 360-92
Держбудархітектури і ОІС; Приказ, Требования, Нормы, Классификация, Перечень от 17.04.199244
1 262
28.
 Про затвердження Інструкції з оформлення документів у системі МВС України
МВС України; Приказ, Инструкция, Образец, Поручение, Справка, Записка, Письмо, Телеграмма, Протокол, План, Отчет, Акт, Предписание, Перечень от 27.07.2012650
1 205
29. 1 180
30. 1 175
31.
 Про затвердження Методичних рекомендацій ведення обліку лікарських засобів та медичних виробів у закладах охорони здоров'я
МОЗ України; Приказ, Рекомендации, Форма типового документа, Требования, Реестр, Журнал, Отчет от 09.09.2014635
1 169
32.
 Про організацію амбулаторної акушерсько-гінекологічної допомоги в Україні
МОЗ України; Приказ, Рекомендации, Инструкция, Положение, Форма типового документа, Заявление, Протокол, Заключение, Перечень, Нормативы от 15.07.2011417
1 127
33.
 Положення про ордер на надання правової допомоги та порядок ведення реєстру ордерів
Рада адвокатів України; Решение, Положение, Форма типового документа, Журнал от 17.12.201236
1 126
34. 1 121
35. 1 071
36.
 Класифікація форм власності
Держстандарт України; Классификатор от 22.11.1994288
1 055
37. 1 029
38.
 Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень ДСН 3.3.6.042-99
МОЗ України, Голов.державн.санітарний лікар; Постановление, Нормы от 01.12.199942
1 027
39.
 Про затвердження Інструкції з діловодства в органах прокуратури України
Генеральна прокуратура України; Приказ, Инструкция от 24.02.2016103
1 001
40.
 Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм
Мінфін України; Приказ, Рекомендации, Форма типового документа от 17.05.2011608
953
41.
 Методичні рекомендації щодо запобігання та протидії насильству
МОН України; Письмо, Рекомендации от 18.05.20181/11-5480
950
42.
 Про затвердження Клінічного протоколу медичного догляду за здоровою дитиною віком до 3 років
МОЗ України; Приказ, Протокол, План, Принципы, Схема, Методика от 20.03.2008149
863
43.
 Кодекс професійної етики та поведінки прокурорів
Генеральна прокуратура України; Кодекс от 27.04.2017
848
44. 841
45.
 Одинока мати: статус, права та пільги
Редакції видань; Консультации от 26.05.2016
832
46. 830
47. 823
48.
 Класифікатор надзвичайних ситуацій ДК 019:2010
Держспоживстандарт України; Приказ, Классификатор, Указатель от 11.10.2010457
805
49.
 Про затвердження типової форми первинного обліку N П-2 "Особова картка працівника"
Держкомстат України, Міноборони України; Приказ, Форма типового документа, Карточка, Форма от 25.12.2009495/656
801
50. 782


вверх