Верховна Рада України
Законодавство України

Статистика за документами

№№ Популярні документи Кількість
1.
 Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлювання документів ДСТУ 4163-2003
Держспоживстандарт України; Стандарт, Вимоги, Форма типового документа від 07.04.200355
156
2. 96
3.
 Про бюджетну класифікацію
Мінфін України; Наказ, Класифікація, Структура від 14.01.201111
90
4.
 Класифікація видів економічної діяльності ДК 009:2010
Держспоживстандарт України; Наказ, Класифікатор від 11.10.2010457
61
5.
 Про Регламент Верховної Ради України
Закон України; Регламент від 10.02.20101861-VI
37
6.
 Про затвердження Норм витрат палива і мастильних матеріалів на автомобільному транспорті
Мінтранс України, Укравтотранс (до1999р.); Наказ, Норми, Форма типового документа від 10.02.199843
31
7. 29
8.
 Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (Додатки)
Україна, Європейський Союз, Євратом, Бельґія, Болгарія, Чеська Республіка, Данія, Німеччина, Естонія, Ірландія, Греція, Іспанія, Франція, Хорватія, Італія, Кіпр, Латвія, Литва, Люксембурґ, Угорщина, Мальта, Нідерланди, Австрія, Польща, Португалія, Румунія, Словенія, Словаччина, Фінляндія, Швеція, Великобританія; Угода, Міжнародний документ від 27.06.2014
25
9.
 Класифікатор професій ДК 003:2010
Держспоживстандарт України; Наказ, Класифікатор від 28.07.2010327
25
10.
 Конституція України
Конституція України; Закон від 28.06.1996254к/96-ВР
25
11.
 Про затвердження типової форми первинного обліку N П-2 "Особова картка працівника"
Держкомстат України, Міноборони України; Наказ, Форма типового документа, Картка, Форма від 25.12.2009495/656
23
12.
 Державний класифікатор управлінської документації ДК 010-98
Держстандарт України; Класифікатор від 31.12.19981024
19
13.
 Податковий кодекс України
Кодекс України; Закон, Кодекс від 02.12.20102755-VI
18
14.
 Про статус народного депутата України
Закон України від 17.11.19922790-XII
18
15. 16
16. 16
17. 15
18.
 Про затвердження Інструкції з діловодства в господарських судах України
ДСА України; Наказ, Інструкція, Форма типового документа, Замовлення, Телеграма, Журнал, Акт, Опис, Справа, Розпорядження, Список, Форма, Паспорт, Картка від 20.02.201328
15
19.
 Про затвердження Інструкції про порядок роботи з технічними засобами фіксування судового процесу (судового засідання)
ДСА України; Наказ, Інструкція, Вимоги, Журнал, Форма типового документа від 20.09.2012108
15
20.
 Угода про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»
Угода Верховної Ради України; Регламент від 27.11.2014
13
21.
 Бюджетний кодекс України
Кодекс України; Закон, Кодекс від 08.07.20102456-VI
13
22.
 Про затвердження Інструкції з діловодства в адміністративних судах України
ДСА України; Наказ, Інструкція, Телеграма, Форма типового документа, Акт, Журнал, Розпорядження, Список, Реєстр, Лист, Опис, Справа, Ухвала, Постанова від 17.12.2013174
12
23.
 Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень ДСН 3.3.6.042-99
МОЗ України, Голов.державн.санітарний лікар; Постанова, Норми від 01.12.199942
12
24.
 Класифікація видів економічної діяльності (КВЕД) (ДК 009:2005)
Держкомстат України; Класифікатор від 26.12.2005375
11
25. 11
26. 11
27.
 Правила адвокатської етики
ВКДКА, З'їзд адвокатів України; Правила від 17.11.2012
10
28.
 Кримінальний процесуальний кодекс України
Кодекс України; Закон, Кодекс від 13.04.20124651-VI
10
29.
 Про центральні органи виконавчої влади
Закон України від 17.03.20113166-VI
9
30. 9
31.
 Про комітети Верховної Ради України
Закон України від 04.04.1995116/95-ВР
9
32. 9
33. 8
34. 8
35. 8
36.
 Про введення в дію Державних гігієнічних нормативів "Норми радіаційної безпеки України (НРБУ-97)"
МОЗ України, Голов.державн.санітарний лікар; Постанова, Норми від 01.12.1997, 01.12.199962
8
37. 8
38.
 Про запобігання корупції
Закон України від 14.10.20141700-VII
7
39. 7
40.
 Схеми розташування реквізитів документів (Додаток А)
Держспоживстандарт України; Інші від 07.04.200355
7
41. 7
42. 7
43.
 Класифікатор системи позначень одиниць вимірювання та обліку ДК 011-96
Держстандарт України; Класифікатор, Покажчик від 09.01.19978
7
44.
 Про державну службу
Закон України від 10.12.2015889-VIII
6
45.
 Про доступ до публічної інформації
Закон України від 13.01.20112939-VI
6
46.
 Щодо Положення про автоматизовану систему документообігу суду
Рада суддів України; Рішення, Положення, Розпорядження, Форма типового документа, Протокол, Реєстр від 26.11.201030
6
47.
 Про затвердження, внесення зміни та скасування нормативних документів
Держспоживстандарт України; Наказ від 28.07.2010327
6
48. 6
49. 6
50. 6


вгору