Верховна Рада України
Законодавство України

Статистика за документами

№№ Популярні документи Кількість
1.
 Класифікатор професій ДК 003:2010
Держспоживстандарт України; Наказ, Класифікатор від 28.07.2010327
6 664
2.
 Державний класифікатор будівель та споруд ДК 018-2000
Держкомстандартизації; Класифікатор від 17.08.2000507
4 622
3.
 Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлювання документів ДСТУ 4163-2003
Держспоживстандарт України; Стандарт, Вимоги, Форма типового документа від 07.04.200355
4 115
4.
 Про затвердження Норм витрат палива і мастильних матеріалів на автомобільному транспорті
Мінтранс України, Укравтотранс (до1999р.); Наказ, Норми, Форма типового документа від 10.02.199843
3 579
5. 3 052
6.
 Класифікація видів економічної діяльності ДК 009:2010
Держспоживстандарт України; Наказ, Класифікатор від 11.10.2010457
2 904
7.
 Про бюджетну класифікацію
Мінфін України; Наказ, Класифікація, Структура від 14.01.201111
2 596
8. 2 295
9. 2 209
10. 2 156
11. 1 876
12.
 Правила адвокатської етики
ВКДКА, З'їзд адвокатів України; Правила від 17.11.2012
1 776
13. 1 650
14.
 Державний класифікатор продукції та послуг ДК 016:2010 (Загальні положення. Секція A)
Держспоживстандарт України; Класифікатор, Покажчик від 11.10.2010457
1 643
15.
 Про затвердження Положення про комісію (уповноваженого) із страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності
Фонд соціального страхування; Постанова, Положення, Протокол, Форма типового документа від 19.07.201813
1 433
16. 1 428
17. 1 425
18. 1 240
19.
 Державний класифікатор управлінської документації ДК 010-98
Держстандарт України; Класифікатор від 31.12.19981024
1 209
20.
 Про затвердження методичних рекомендацій "Хірургічна та гігієнічна обробка рук медичного персоналу"
МОЗ України; Наказ, Рекомендації, Схема, Методика, Вимоги від 21.09.2010798
1 165
21.
 Щодо Положення про автоматизовану систему документообігу суду
Рада суддів України; Рішення, Положення, Розпорядження, Форма типового документа, Протокол, Реєстр від 26.11.201030
1 066
22.
 Класифікація форм власності
Держстандарт України; Класифікатор від 22.11.1994288
1 030
23. 934
24.
 Положення про Раду адвокатів України
ВКДКА; Положення, Витяг від 17.11.2012
892
25. 887
26.
 Про затвердження Інструкції з діловодства в органах прокуратури України
Генеральна прокуратура України; Наказ, Інструкція від 24.02.2016103
880
27.
 Положення про ордер на надання правової допомоги та порядок ведення реєстру ордерів
Рада адвокатів України; Рішення, Положення, Форма типового документа, Журнал від 17.12.201236
876
28. 871
29.
 Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм
Мінфін України; Наказ, Рекомендації, Форма типового документа від 17.05.2011608
846
30.
 Про затвердження Положення про помічника судді
Рада суддів України; Рішення від 18.05.201821
838
31.
 Про організацію амбулаторної акушерсько-гінекологічної допомоги в Україні
МОЗ України; Наказ, Рекомендації, Інструкція, Положення, Форма типового документа, Заява, Протокол, Висновок, Перелік, Нормативи від 15.07.2011417
820
32. 786
33. 782
34.
 Про затвердження Інструкції з оформлення документів у системі МВС України
МВС України; Наказ, Інструкція, Зразок, Доручення, Довідка, Записка, Лист, Телеграма, Протокол, План, Звіт, Акт, Припис, Перелік від 27.07.2012650
772
35. 750
36.
 Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень ДБН 360-92
Держбудархітектури і ОІС; Наказ, Вимоги, Норми, Класифікація, Перелік від 17.04.199244
712
37. 701
38.
 Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень ДСН 3.3.6.042-99
МОЗ України, Голов.державн.санітарний лікар; Постанова, Норми від 01.12.199942
652
39. 628
40. 606
41.
 Правила адвокатської етики
З'їзд адвокатів України; Правила від 09.06.2017
576
42.
 Про затвердження типової форми первинного обліку N П-2 "Особова картка працівника"
Держкомстат України, Міноборони України; Наказ, Форма типового документа, Картка, Форма від 25.12.2009495/656
570
43. 562
44. 561
45.
 Про затвердження Настанови з експлуатації транспортних засобів в органах та підрозділах ДСНС України
ДСНС України; Наказ, Перелік, Журнал, Форма типового документа, Свідоцтво, Акт, Картка, Лист, Форма, План, Рекомендації, Протокол, Звіт від 27.06.2013432
552
46. 552
47. 550
48.
 Методичні рекомендації щодо запобігання та протидії насильству
МОН України; Лист, Рекомендації від 18.05.20181/11-5480
541
49.
 Методичні рекомендації для проведення атестації робочих місць за умовами праці
Мінпраці України (до1997р.); Рекомендації, Форма типового документа від 01.09.199241
532
50.
 Про введення в дію Державних гігієнічних нормативів "Норми радіаційної безпеки України (НРБУ-97)"
МОЗ України, Голов.державн.санітарний лікар; Постанова, Норми від 01.12.1997, 01.12.199962
515


вгору