Верховна Рада України
Законодавство України

Статистика за документами

№№ Популярні документи Кількість
1.
 Класифікатор професій ДК 003:2010
Держспоживстандарт України; Наказ, Класифікатор від 28.07.2010327
5 877
2.
 Державний класифікатор будівель та споруд ДК 018-2000
Держкомстандартизації; Класифікатор від 17.08.2000507
3 836
3.
 Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлювання документів ДСТУ 4163-2003
Держспоживстандарт України; Стандарт, Вимоги, Форма типового документа від 07.04.200355
3 681
4.
 Про затвердження Норм витрат палива і мастильних матеріалів на автомобільному транспорті
Мінтранс України, Укравтотранс (до1999р.); Наказ, Норми, Форма типового документа від 10.02.199843
3 194
5. 2 733
6.
 Класифікація видів економічної діяльності ДК 009:2010
Держспоживстандарт України; Наказ, Класифікатор від 11.10.2010457
2 528
7.
 Про бюджетну класифікацію
Мінфін України; Наказ, Класифікація, Структура від 14.01.201111
2 300
8. 2 025
9. 1 953
10. 1 878
11. 1 632
12.
 Правила адвокатської етики
ВКДКА, З'їзд адвокатів України; Правила від 17.11.2012
1 527
13. 1 474
14.
 Державний класифікатор продукції та послуг ДК 016:2010 (Загальні положення. Секція A)
Держспоживстандарт України; Класифікатор, Покажчик від 11.10.2010457
1 467
15.
 Про затвердження Положення про комісію (уповноваженого) із страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності
Фонд соціального страхування; Постанова, Положення, Протокол, Форма типового документа від 19.07.201813
1 279
16. 1 261
17. 1 257
18. 1 128
19.
 Державний класифікатор управлінської документації ДК 010-98
Держстандарт України; Класифікатор від 31.12.19981024
1 090
20.
 Про затвердження методичних рекомендацій "Хірургічна та гігієнічна обробка рук медичного персоналу"
МОЗ України; Наказ, Рекомендації, Схема, Методика, Вимоги від 21.09.2010798
992
21.
 Щодо Положення про автоматизовану систему документообігу суду
Рада суддів України; Рішення, Положення, Розпорядження, Форма типового документа, Протокол, Реєстр від 26.11.201030
898
22.
 Класифікація форм власності
Держстандарт України; Класифікатор від 22.11.1994288
888
23. 827
24. 807
25.
 Положення про Раду адвокатів України
ВКДКА; Положення, Витяг від 17.11.2012
780
26.
 Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм
Мінфін України; Наказ, Рекомендації, Форма типового документа від 17.05.2011608
759
27.
 Положення про ордер на надання правової допомоги та порядок ведення реєстру ордерів
Рада адвокатів України; Рішення, Положення, Форма типового документа, Журнал від 17.12.201236
757
28. 751
29.
 Про затвердження Інструкції з діловодства в органах прокуратури України
Генеральна прокуратура України; Наказ, Інструкція від 24.02.2016103
741
30. 735
31.
 Про організацію амбулаторної акушерсько-гінекологічної допомоги в Україні
МОЗ України; Наказ, Рекомендації, Інструкція, Положення, Форма типового документа, Заява, Протокол, Висновок, Перелік, Нормативи від 15.07.2011417
701
32. 696
33.
 Про затвердження Положення про помічника судді
Рада суддів України; Рішення від 18.05.201821
693
34.
 Про затвердження Інструкції з оформлення документів у системі МВС України
МВС України; Наказ, Інструкція, Зразок, Доручення, Довідка, Записка, Лист, Телеграма, Протокол, План, Звіт, Акт, Припис, Перелік від 27.07.2012650
689
35. 645
36. 615
37.
 Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень ДБН 360-92
Держбудархітектури і ОІС; Наказ, Вимоги, Норми, Класифікація, Перелік від 17.04.199244
601
38.
 Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень ДСН 3.3.6.042-99
МОЗ України, Голов.державн.санітарний лікар; Постанова, Норми від 01.12.199942
572
39. 558
40. 508
41. 505
42. 503
43.
 Про затвердження типової форми первинного обліку N П-2 "Особова картка працівника"
Держкомстат України, Міноборони України; Наказ, Форма типового документа, Картка, Форма від 25.12.2009495/656
502
44.
 Про затвердження Настанови з експлуатації транспортних засобів в органах та підрозділах ДСНС України
ДСНС України; Наказ, Перелік, Журнал, Форма типового документа, Свідоцтво, Акт, Картка, Лист, Форма, План, Рекомендації, Протокол, Звіт від 27.06.2013432
495
45. 482
46.
 Методичні рекомендації для проведення атестації робочих місць за умовами праці
Мінпраці України (до1997р.); Рекомендації, Форма типового документа від 01.09.199241
476
47.
 Правила адвокатської етики
З'їзд адвокатів України; Правила від 09.06.2017
467
48. 465
49. 460
50.
 Порядок підвищення кваліфікації адвокатів України
ВКДКА; Рішення, Порядок, Витяг, Сертифікат, Форма типового документа, Свідоцтво від 16.02.201385
448


вгору