Закон України

“Про інвестиційну діяльність”,

Дата набуття чинності
19 листопада 1991 року

Цей Закон визначає загальні правові, економічні та соціальні умови інвестиційної діяльності на території України.

Законом інвестиції визначені як всі види майнових та інтелектуальних цінностей, що вкладаються в об'єкти підприємницької та інших видів діяльності, в результаті якої створюється прибуток (доход) або досягається соціальний ефект.

Під інвестиційною діяльністю розуміється сукупність практичних дій громадян, юридичних осіб і держави щодо реалізації інвестицій.

Законом окремо в статті 3 визначені особливості інноваційної діяльності як однієї із форм інвестиційної діяльності.

Закон в статті 12 визначає форми державного регулювання інвестиційної діяльності. Це управління державними інвестиціями, а також регулювання умов інвестиційної діяльності і контроль за її здійсненням усіма інвесторами та учасниками інвестиційної діяльності.

Регулювання умов інвестиційної діяльності здійснюється шляхом:
подання фінансової допомоги у вигляді дотацій, субсидій, субвенцій, бюджетних позик на розвиток окремих регіонів, галузей, виробництв;
державних норм та стандартів;
антимонопольних заходів;
роздержавлення і приватизації власності;
визначення умов користування землею, водою та іншими природними ресурсами;
політики ціноутворення;
проведення державної експертизи інвестиційних програм та проектів будівництва;
інших заходів.

Законом декларується захист інвестицій та встановлюється державна гарантія стабільності умов здійснення інвестиційної діяльності, додержання прав і законних інтересів суб'єктів інвестиційної діяльності.

В статті 19 Закону встановлюється, що інвестиції не можуть бути безоплатно націоналізовані, реквізовані або до них не можуть бути застосовані заходи, тотожні за наслідками. Такі заходи можуть застосовуватися лише на основі законодавчих актів України з відшкодуванням інвестору в повному обсязі збитків, заподіяних у зв'язку з припиненням інвестиційної діяльності.
Увага! Інформація застаріла через те, що цей розділ тимчасово не оновлюється!


вгору