Закон України

“Про вибори Президента України”

Дата набуття чинності:
25 березня 1999 року

Закон України “Про вибори Президента України” Законом України від 18 березня 2004 року N 1630-IV викладено в новій редакції.

Закон України “Про вибори Президента України”, в подальшому - Закон, встановлює вимоги до кандидатури Президента України, порядок висунення кандидата, та його обрання на дану посаду.

Усі кандидати на пост Президента України мають рівні права і можливості брати участь у виборчому процесі. Президентом України може бути обраний громадянин України, який на день виборів досяг 35 років, має право голосу, володіє державною мовою і проживає в Україні протягом 10 останніх перед днем виборів років. Одна й та сама особа не може бути Президентом України більш як два строки підряд (10 років).

Висування кандидата на пост Президента України реалізується громадянами через політичні партії (виборчі блоки), а також шляхом самовисування. Висування кандидатів на пост Президента України розпочинається за 119 днів і закінчується за 95 днів до дня виборів.

Законом закріплюються наступні види виборів Президента України: чергові, позачергові та повторні.
1). Чергові вибори Президента України відбуваються в останню неділю жовтня п'ятого року повноважень Президента України.
2). Позачергові вибори Президента України відбуваються в останню неділю дев'яностоденного строку з дня:
- проголошення Президентом України особисто заяви про свою відставку на засіданні Верховної Ради України;
- опублікування рішення Верховної Ради України про підтвердження неможливості виконання Президентом України своїх повноважень за станом здоров'я;
- опублікування рішення Верховної Ради України про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту;
- прийняття постанови Верховної Ради України про призначення позачергових виборів у зв'язку із смертю Президента України.
3). Повторні вибори Президента України відбуваються в останню неділю дев'яностоденного строку з дня прийняття постанови Верховної Ради України про призначення повторних виборів.

Вибори Президента України проводяться по єдиному загальнодержавному одномандатному виборчому округу, який включає в себе всю територію України і поділяється на 225 територіальних виборчих округів. Для ефективного проведення голосування та підрахунку голосів, територія кожного виборчого округу, поділяється на виборчі дільниці. Кількість виборчих дільниць не обмежується.

Вибори Президента України організовують і проводять Центральна виборча комісія, територіальні виборчі комісії та дільничні виборчі комісії. Закон визначає порядок утворення, припинення та об'єм повноважень вищезазначених виборчих комісій, під час проведення виборчого процесу.

Витрати на підготовку та проведення виборів Президента України здійснюються виключно за рахунок коштів Державного бюджету України та коштів виборчих фондів кандидатів на пост Президента України. Граничний розмір виборчого фонду кандидата на пост Президента України становить п'ятдесят тисяч розмірів мінімальних заробітних плат (10250000 грн.). Забороняється вносити кошти до виборчого фонду кандидата на пост Президента України від іноземців, осіб без громадянства та анонімних пожертвувачів.

Кандидат на пост Президента України вносить на спеціальний рахунок Центральної виборчої комісії грошову заставу в розмірі п'ятисот тисяч гривень. Грошова застава повертається кандидату, якщо він отримав не менш як 7% голосів виборців, які взяли участь у голосуванні по обранню Президента України. Після реєстрації, кандидат на пост Президента України повинен надати до Центральної виборчої комісії України не менш як п'ятсот тисяч підписів виборців, які підтримують його кандидатуру на даний пост.

Президент України обирається громадянами України на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування. Право голосу на виборах Президента України мають громадяни України, яким на день виборів виповнилося 18 років. Кожний громадянин України на виборах Президента України має один голос і безпосередньо приймає участь в голосуванні. Голосування на виборах Президента України є таємним: контроль за волевиявленням виборців забороняється. Громадянин здійснює своє волевиявлення на виборах Президента України на виборчій дільниці за місцем проживання. Особи, які в день виборів будуть перебувати не по місцю своєї постійної реєстрації, можуть отримати на виборчій дільниці відкріпне посвідчення, і проголосувати по місцю фактичного перебування.

Голосування проводиться на виборчій дільниці з 8-00 до 20-00. Кожен виборець отримує один виборчий бюлетень, за допомогою якого він здійснює голосування за того чи іншого кандидата на пост Президента України. Після завершення відведеного часу для голосування, виборча комісія проводить підрахунок голосів відданих за кожного кандидата. Результати підрахунку заносяться до протоколу дільничої виборчої комісії. Протоколи всіх дільничих виборчих комісій, після їх заповнення, направляються до територіальної виборчої комісії, а з останньої - до Центральної виборчої комісії. На основі узагальнених даних отриманих від Територіальних виборчих комісій, Центральна виборча комісія оголошує результати голосування.

Обраним у день виборів Президентом України вважається кандидат, який одержав на виборах більше половини голосів виборців, які взяли участь у голосуванні. Якщо жоден кандидат не отримав необхідну кількість голосів, ЦВК приймає рішення про проведення повторного голосування. Повторне голосування призначається на третю неділю після дня проведення виборів. До виборчого бюлетеня для повторного голосування включаються два кандидати на пост Президента України, які у підсумку голосування у день виборів одержали найбільшу кількість голосів. Обраним при повторному голосуванню на пост Президента України вважається кандидат, який одержав на повторних виборах більше половини голосів виборців, які взяли участь у голосуванні.

Не пізніш як на третій день з дня встановлення остаточних результатів виборів, вони офіційно оприлюднюються у газетах "Голос України" та "Урядовий кур'єр" із зазначенням прізвища, імені, по батькові обраного Президента України.

Новообраний Президент України вступає на пост не пізніш як через 30 днів після офіційного оголошення результатів виборів. Він набуває повноважень з моменту складення присяги Українському народові на урочистому засіданні Верховної Ради України. Після складення присяги, Центральна виборча комісія вручає новообраному Президентові України посвідчення Президента України. 

Увага! Інформація застаріла через те, що цей розділ тимчасово не оновлюється!


вгору