Закон України

„Про ратифікацію Угоди між Україною та Європейським Співтовариством про наукове і технологічне співробітництво”

Дата набуття чинності:
27 січня 2003 року

Закон ратифікує Угоду між Україною та Європейським Співтовариством про наукове і технологічне співробітництво, підписану 4 липня 2002 року в м. Копенгагені (надалі - Угода).

Метою підписання Угоди є заохочення, розвиток та сприяння спільній діяльності Сторін в галузі науково-технологічних досліджень і розробок.

Угодою визначаються терміни, що застосовуються в ній, принципи, на основі яких здійснюватиметься співробітництво, територіальна сфера дії Угоди, напрями та форми співробітництва, особливості фінансування спільної наукової та технологічної діяльності, а також умови набуття чинності, припинення дії Угоди та механізм врегулювання суперечок між Сторонами. 

Угодою передбачається, що гранти, фінансова чи інша допомога, що надається Європейським Співтовариством Україні для підтримки наукової та технологічної діяльності, будуть звільнені Україною від сплати певних  видів обов’язкових платежів.

Співробітництво може здійснюватися в галузі наукових досліджень, включаючи фундаментальні, технологічного розвитку та демонстраційної діяльності, за наступними напрямками:
 • дослідження навколишнього середовища та клімату, включаючи спостереження земної поверхні;
 • біомедичні дослідження та дослідження в галузі охорони здоров'я;
 • дослідження в галузі сільського господарства, лісового господарства та рибальства;
 • промислові та виробничі технології;
 • матеріалознавство та метрологія;
 • неядерна енергетика;
 • транспорт;
 • технології інформаційного суспільства;
 • дослідження в галузі соціальних наук;
 • науково-технологічна політика;
 • навчання та обмін науковими кадрами.

Співробітництво може включати наступні види діяльності:
 • участь українських організацій у проектах Співтовариства у сферах спільної діяльності та, відповідно, участь організацій, створених у Співтоваристві, в українських проектах в цих сферах. Така участь має регламентуватися чинним законодавством Сторін. У проектах можуть також брати участь наукові та технологічні організації Сторін; проекти можуть також здійснюватися із залученням агентств і офіційних органів Сторін;
 • вільний доступ та спільне використання дослідницького обладнання, включаючи установки та об'єкти для проведення моніторингу, спостереження та експериментів, а також збору даних, що стосуються спільної діяльності;
 • візити та обмін науковими, технічними та іншими кадрами з метою участі в семінарах, симпозіумах і робочих нарадах, які мають відношення до спільної діяльності в рамках цієї Угоди;
 • обмін інформацією про практику, законодавство і програми, які стосуються співробітництва в рамках Угоди;
 • інші дії, які можуть взаємно визначатися Сторонами у відповідності з політикою та програмами Сторін.

Координацією заходів, що здійснюватимуться в рамках Угоди, повинен займатись спільний комітет Україна-Співтовариство зі співробітництва в галузі науки та технології. Угодою визначаються функції комітету, вимоги щодо його складу та порядок роботи.

Додаток № 1 до Угоди визначає основні риси плану розпорядження технологіями. План розпорядження технологіями є специфічною угодою, що укладається між учасниками, про виконання спільних досліджень.

Також Угода містить Додаток № 2 “Права на інтелектуальну власність”, в якому визначаються особливості розповсюдження та використання інформації, а також розпорядження, розподілу та використання прав інтелектуальної власності, набутих у результаті спільних досліджень в рамках Угоди.

Увага! Інформація застаріла через те, що цей розділ тимчасово не оновлюється!


вгору