Закон України

“Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю”

Дата набуття чинності:
17 серпня 1993 року

Згідно статі 1 Закону організована злочинність - це сукупність злочинів, що вчиняються у зв'язку із створенням та діяльністю організованих злочинних угруповань.

Систему державних органів, які здійснюють боротьбу з організованою злочинністю, складають:
  • державні органи створені спеціально для боротьби з організованою злочинністю (спеціальні підрозділи по боротьбі з організованою злочинністю Міністерства внутрішніх справ України та Служби безпеки України);
  • державні органи, які беруть участь у боротьбі з організованою злочинністю в межах виконання покладених на них інших основних функцій (органи внутрішніх справ України і Служби безпеки України, крім вищезазначених; органи прокуратури України; митні органи і органи Державної прикордонної служби України; органи державної податкової служби та державної контрольно-ревізійної служби; органи і установи виконання покарань; розвідувальний орган Міністерства оборони України).

Згідно ст. 6 Закону основними напрямами боротьби з організованою злочинністю є:
  • створення правової основи, організаційних, матеріально-технічних та інших умов для ефективної боротьби з організованою злочинністю, організація міжнародного співробітництва у цій сфері;
  • виявлення та усунення або нейтралізація негативних соціальних процесів і явищ, що породжують організовану злочинність та сприяють їй;
  • запобігання виникненню організованих злочинних угруповань;
  • запобігання встановленню корумпованих зв'язків з державними службовцями та посадовими особами, втягненню їх у злочинну діяльність тощо.

Розділ ІІІ Закону визначає повноваження спеціальних підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю органів внутрішніх справ, Служби безпеки України та їх співробітників.

На підставі статті 13 Закону при здійсненні боротьби з організованою злочинністю спеціальні підрозділи по боротьбі з організованою злочинністю органів внутрішніх справ і Служби безпеки України мають право використовувати штатних і нештатних негласних співробітників. Такі співробітники вводяться під легендою прикриття в організовані злочинні угруповання.

Для здійснення заходів боротьби з організованою злочинністю спеціальні підрозділи органів внутрішніх справ і Служби безпеки України мають право залучати до співробітництва учасників організованих злочинних угруповань. Учасник організованого злочинного угруповання може бути частково або повністю звільнений від кримінальної відповідальності та покарання, якщо він у процесі оперативно-розшукової діяльності, попереднього розслідування чи судового розгляду справ сприяє викриттю організованих злочинних угруповань та вчинених ними злочинів, притягненню винних до відповідальності, відшкодуванню шкоди фізичним та юридичним особам і державі.

Стаття 15 Закону дозволяє спеціальним підрозділам органів внутрішніх справ і Служби безпеки України за попередньою санкцією прокурора використовувати спеціальні технічні засоби у випадках:
  • контролю, фіксації і документування розмов та інших дій осіб за наявності підстав вважати їх причетними до організованої злочинної діяльності;
  • фіксації та документування факту телефонної розмови між громадянами, надсилання листа або телеграфного повідомлення, без порушення таємниці змісту телефонної розмови, листа або телеграфного повідомлення;
  • забезпечення особистої безпеки і безпеки житла, майна співробітників спеціальних підрозділів органів внутрішніх справ і Служби безпеки України, учасників кримінального судочинства, їх близьких родичів, за їх згодою, в разі загрози заподіяння їм шкоди у зв'язку з їх участю в боротьбі з організованою злочинністю.

Розділ V Закону присвячений взаємодії спеціальних підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю та інших органів державної влади.

Фінансування та матеріально-технічне забезпечення боротьби з організованою злочинністю здійснюється за рахунок коштів державного бюджету України.

Гарантії прав і законних інтересів громадян та юридичних осіб під час здійснення заходів боротьби з організованою злочинністю встановлюються статтею 22 Закону.

Контроль за виконанням законів у сфері боротьби з організованою злочинністю і витрачанням коштів, які виділяються на ці цілі, здійснюється Верховною Радою України безпосередньо, а також Комітетом Верховної Ради України з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією.
Увага! Інформація застаріла через те, що цей розділ тимчасово не оновлюється!


вгору