Закон України

Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі.

Дата набуття чинності
7 серпня 1996 року

Закон визначає особливості правового регулювання приватизації державного майна в агропромисловому комплексі. Приватизація майна в агропромисловому комплексі здійснюється відповідно до законодавства України з питань приватизації з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.

Другий розділ закону присвячений висвітленню питання приватизації майна підприємств, які переробляють сільськогосподарську сировину та виконують роботи і надають послуги сільськогосподарським товаровиробникам. В цьому розділі зазначається, що:
- Приватизація майна підприємств харчової промисловості, здійснюється шляхом перетворення їх у відкриті акціонерні товариства. При цьому зберігаються профільність, технологічна єдність виробництва та цілісність майнових комплексів і технологій. Право на пільгове придбання акцій цих підприємств за номінальною вартістю, мають працівники підприємств, що приватизуються.
- Працівники сільськогосподарських підприємств зможуть здійснити пільгове придбання акцій за рахунок приватизаційних майнових сертифікатів, у розмірі, що не перевищує половини вартості приватизаційних майнових сертифікатів.
- Недержавні сільськогосподарські підприємства різних організаційно-правових форм господарювання мають право на придбання акцій за номінальною вартістю в межах зазначених квот у разі, коли трудові колективи підприємств, що приватизуються, сільськогосподарські товаровиробники і прирівняні до них особи не викупили цих акцій у межах установлених квот.
- Недержавним сільськогосподарським підприємствам передається безоплатно 51 відсоток акцій підприємств, що приватизуються, включаючи розміщення приватизаційних майнових сертифікатів, а також власних коштів і компенсаційних сертифікатів працівників відповідних сільськогосподарських підприємств.
- Розподіл акцій між державними, колективними та іншими сільськогосподарськими підприємствами, селянськими (фермерськими) господарствами здійснюється пропорційно до об'ємів сировини, зданої на об'єкт приватизації у середньому за 5 років, що передують року приватизації. У випадку, коли приватизоване підприємство існує менше 5 років, - за час його діяльності.

Третій розділ Закону присвячений особливостям приватизації майна радгоспів та інших державних сільськогосподарських підприємств. Так, передбачається, що приватизація даних підприємств здійснюється, за рішенням загальних зборів, шляхом перетворення їх у колективні сільськогосподарські підприємства або у відкриті акціонерні товариства. Працівникам даних підприємств безоплатно надається частка державного майна (акції), розмір якої визначається як добуток вартості майна, що припадає на одного члена колективного сільськогосподарського підприємства по області (Автономній Республіці Крим), на кількість працівників підприємства, що приватизується, та прирівняних до них осіб. Приватизація частки державного майна, що залишилася після безоплатної його передачі, здійснюється за приватизаційні майнові сертифікати. Першочергове право на їх  придбання надається працівникам даного підприємства та прирівняні до них особам. Частка майна що залишиться не реалізованою, приватизується на загальних підставах.

Норми розділу висвітлюють особливості приватизації державних сільськогосподарських підприємств, створених на базі колгоспів та міжгосподарських підприємств, сільськогосподарських підприємств, які спеціалізуються на вирощуванні багаторічних насаджень, у зоні гарантованого добровільного відселення внаслідок аварії на Чорнобильській атомній електростанції а також радгоспів-технікумів і дослідних господарств.

Норми четвертого та п'ятого розділу Закону присвячені приватизації майна підприємств і організацій рибної галузі та лісового господарства.

Об'єкти незавершеного будівництва агропромислового комплексу, які не були приватизовані, можуть передаватися органами приватизації сільськогосподарським підприємствам для завершення їх будівництва. Після завершення добудови, працівники сільськогосподарських підприємств набувають пріоритетне право на викуп частки державного майна добудованих об'єктів.

У разі приватизації підприємств агропромислового комплексу, передбачається збереження їх виробничої спеціалізації протягом не менш як 10 років.

Частка майна (акцій), що залишається у власності держави під час приватизації підприємств агропромислового комплексу, передається в управління органам, уповноваженим управляти державним майном.

Об'єкти соціально-побутового призначення, інженерні мережі та споруди комунального господарства приватизованих підприємств, передаються органами приватизації в комунальну власність за згодою власників підприємств.

Кошти, одержані від приватизації майна підприємств агропромислового комплексу, спрямовуються до позабюджетного фонду приватизації і використовуються для нарощування виробництва продукції, модернізації і технічного переозброєння приватизованих підприємств агропромислового комплексу, створення нових робочих місць у цій галузі

Увага! Інформація застаріла через те, що цей розділ тимчасово не оновлюється!


вгору