Закон України

„Про статус суддів”

Дата набуття чинності:
10 лютого 1993 року


Законом України „Про статус суддів” визначені права та обов'язки осіб, що займають посаду судді, а також гарантії їх професійної діяльності, що необхідні ним для відправлення правосуддя.

Закон поширює свою дію на посадових осіб судової влади, які за Конституцією України наділені повноваженнями здійснювати правосуддя і виконувати свої обов'язки на професійній основі в Конституційному Суді України та судах загальної юрисдикції. Встановлюється, що судді у своїй діяльності є незалежними, підкоряються тільки законові і нікому не підзвітні.

Закон висуває до суддів таки вимоги. Суддя не може належати до політичних партій та профспілок, брати участь у будь-якій політичній діяльності, мати представницький мандат, обіймати будь-які інші оплачувані посади, виконувати іншу оплачувану роботу, крім наукової, викладацької та творчої. Згідно Закону, суддя при здійсненні правосуддя повинен дотримуватись Конституції та законів України, забезпечувати повний, всебічний та об'єктивний розгляд судових справ з дотриманням встановлених законом строків. Також він зобов'язаний вживати заходів щодо запобігання несанкціонованого розголошення відомостей, що становлять державну та комерційну таємницю або є конфіденційною інформацією, яка стала йому відома в зв'язку із виконанням службових обов'язків. Крім цього Закон вимагає від судді утримуватись від вчинення дій, що порочать звання судді і можуть викликати сумнів у його об'єктивності, неупередженості та незалежності.

Законом зазначається, що на посаду судді може бути рекомендований кваліфікаційною комісією суддів громадянин України, не молодший двадцяти п'яти років, який має вищу юридичну освіту і стаж роботи в галузі права не менш як три роки, проживає в Україні не менш як десять років та володіє державною мовою. Необхідною умовою для зайняття посади судді будь-якого суду, згідно Закону, є складання кваліфікаційного екзамену.

Закон встановлює порядок заміщення посад суддів, за яким на перший п'ятирічний термін кандидат на посаду судді, що успішно склав кваліфікаційний іспит, призначається Президентом України, а безстроково такий кандидат обирається депутатами Верховної Ради України.

Законом встановлюється система гарантій професійної діяльності судді, необхідних для ухвалення неупереджених та об'єктивних рішень. Закон гарантує суддям їх особисту недоторканність, таємницю прийняття судового рішення, правовий захист, а також матеріальне та соціальне забезпечення. Також Закон забороняє будь-яке не передбачене законом втручання в діяльність судді щодо здійснення правосуддя, а також затримувати або заарештовувати суддю без згоди Верховної Ради України до винесення щодо нього обвинувального вироку судом.

Закон крім наведеного регулює питання припинення повноважень судді, суддівського самоврядування, дисциплінарної відповідальності суддів, їх атестації і соціального захисту та інші правовідносини.
Увага! Інформація застаріла через те, що цей розділ тимчасово не оновлюється!


вгору