Закон України

“Про пенсійне забезпечення”

Дата набуття чинності:
1 січня 1992 року

Закон визначає порядок виплат державних пенсій громадянам України. Іноземні громадяни, які проживають в Україні, можуть отримувати пенсію на рівні з громадянами України на умовах, передбачених міждержавними угодами.

Згідно цього Закону призначаються:
а) трудові пенсії:
  • за віком;
  • по інвалідності;
  • в разі втрати годувальника;
  • за вислугу років;
б) соціальні пенсії.

Особам, які мають одночасно право на різні державні пенсії, призначається одна пенсія за їх вибором.

Пенсійне забезпечення здійснюється органами Пенсійного фонду України. За призначенням пенсії громадяни можуть звертатися у будь-який час після виникнення підстав для її отримання. Скаргу на рішення органу, який призначає пенсії, може бути подано до районної (міської) ради або до місцевого суду.

Виплата пенсій здійснюється з коштів Пенсійного фонду України. Останній є самостійною фінансово-банківською системою, яка не входить до складу державного бюджету України. Пенсійний фонд України формується за рахунок коштів, які відраховуються підприємствами і організаціями на заходи соціального страхування. Пенсії не підлягають оподаткуванню.

Пенсії за віком.
Право на пенсію за віком мають:
  • чоловіки - після досягнення 60 років і при стажі роботи не менше 25 років;
  • жінки - після досягнення 55 років і при стажі роботи не менше 20 років.

Пенсії за віком призначаються у розмірі 55 процентів заробітку, але не нижче мінімального розміру пенсії. За кожний повний рік роботи понад 25 років для чоловіків і 20 років для жінок пенсія збільшується на 1 процент заробітку, але не менше, ніж на 1 процент мінімального розміру пенсії.

Мінімальний розмір пенсії за віком встановлюється у розмірі мінімального споживчого бюджету. В умовах кризового стану економіки та спаду виробництва мінімальний розмір пенсії за віком встановлюється у розмірі не нижче межі малозабезпеченості.

В ст.13 Закону визначаються також категорії працівників, які отримують пенсію за віком на пільгових умовах. Наприклад, працівники, зайняті на роботах з шкідливими і важкими умовами праці, водії міського пасажирського транспорту (автобусів, тролейбусів, трамваїв) і великовагових автомобілів, зайнятих у технологічному процесі важких і шкідливих виробництв.

Пенсії за віком призначаються довічно, незалежно від стану здоров'я.

Пенсії по інвалідності
Пенсії по інвалідності призначаються громадянам, які отримали інвалідність внаслідок:
а) трудового каліцтва або професійного захворювання;
б) загального захворювання (в тому числі каліцтва, не пов'язаного з роботою, інвалідності з дитинства).
Пенсії по інвалідності внаслідок трудового каліцтва чи професійного захворювання призначаються незалежно від стажу роботи.

Розмір пенсії залежить від групи інвалідності. В залежності від захворювання інваліди поділяються на три групи. Причини, група і час інвалідності визначаються органами медико-соціальної експертизи.

Пенсії призначаються на весь час інвалідності, встановленої органами медико-соціальної експертизи. Пенсії по інвалідності чоловікам-інвалідам старше 60 років і жінкам-інвалідам старше 55 років призначаються довічно.

Пенсії в разі втрати годувальника
Право на пенсію в разі втрати годувальника мають непрацездатні члени сім'ї померлої або безвісно відсутньої особи, які були на її утриманні. Члени сім'ї, які вважаються непрацездатними, визначаються в ч.3 ст.37 Закону, а члени сімї, які вважаються утриманцями - у ст.38 Закону.

Пенсії в разі втрати годувальника призначаються на кожного непрацездатного члена сім'ї в розмірі 30 процентів заробітку годувальника, але не менше соціальної пенсії.

Пенсія за вислугу років
Пенсії за вислугу років встановлюються громадянам, зайнятим на роботах, які призводить до втрати професійної працездатності до настання пенсійного віку. Категорії працівників, які мають право на пенсію за вислугу років, визначаються ст.52 Закону. Наприклад, це окремі категорії працівників авіації, деякі категорії артистів театру, спортсмени.

Соціальні пенсії
Соціальні пенсії призначаються і виплачуються непрацюючим громадянам, які не мають права на трудову пенсію. Розміри соціальних пенсій визначаються згідно ст.94 Закону у відсотках до мінімального розміру пенсії за віком по кожній категорії непрацюючих громадян.

Одночасно, Закон встановлює відповідальність юридичних осіб та пенсіонерів за порушення вимог цього Закону.
Увага! Інформація застаріла через те, що цей розділ тимчасово не оновлюється!


вгору