Закон України

“Про індексацію грошових доходів населення”

Дата набуття чинності:
7 серпня 1991 року

Закон України “Про індексацію грошових доходів населення” було викладено в новій редакції Законом України від 6 лютого 2003 року N 491-IV.

Закон визначає правові, економічні та організаційні основи підтримання купівельної спроможності населення України в умовах зростання цін з метою дотримання встановлених Конституцією України гарантій щодо забезпечення достатнього життєвого рівня населення України.

Індексації підлягають грошові доходи населення у межах прожиткового мінімуму, встановленого для відповідних соціальних і демографічних груп населення.

Згідно з нормами Закону, грошовій індексації на території України підлягають: пенсії, стипендії, оплата праці, суми виплат, що здійснюються відповідно до законодавства про загальнообов'язкове державне соціальне страхування, та суми відшкодування шкоди заподіяної працівникові каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я, а також суми, що виплачуються особам, які мають право на відшкодування шкоди у разі втрати годувальника. Індексація грошових доходів населення здійснюється за місцем їх отримання.

Індекс споживчих цін обчислюється спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі статистики. Індексація проводиться у випадку, коли величина індексу споживчих цін перевищила поріг індексації - 101%. Час проведення індексації - не пізніше 10 числа місяця, що настає за звітним. Показники індексації публікуються в офіційних періодичних виданнях.

Юридичні особи здійснюють індексацію коштів за рахунок власних коштів. Підприємства, установи та організації, що фінансуються чи дотуються з Державного бюджету України, проводять індексацією за рахунок власних коштів і коштів Державного бюджету України.

Індексація грошових доходів населення може проводитись за рішенням органів місцевого самоврядування, за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету, з урахуванням регіонального індексу споживчих цін.

Представники громадських організацій мають право приймати участь у громадській експертній раді з питань індексації, яка створюється при Кабінеті Міністрів України, обласних державних адміністраціях, виконавчих органах міських рад міст Києва та Севастополя. Експертна рада має статус дорадчого органу.

Контроль за додержанням законодавства про індексацію грошових доходів населення здійснюється відповідними органами державної влади, органами місцевого самоврядування. У випадку виявлення порушення норм, що стосуються процедури індексації грошових доходів населення, винні особи притягуються до відповідальності передбаченої законодавством.
Увага! Інформація застаріла через те, що цей розділ тимчасово не оновлюється!


вгору