Закон України

„Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України”

Дата набуття чинності:
1 січня 2008 року

Законом затверджено Державний бюджет України на 2008 рік. Державний бюджет України складається із загального та спеціального фондів, кожний з яких має свої джерела доходів та видатків. Окремо встановлений дефіцит загального та спеціального фондів.

При цьому:
1) доходи Державного бюджету України на 2008 рік визначено у сумі 215 359 392,3 тисячі гривень, у тому числі доходи:
 • загального фонду Державного бюджету України – у сумі 168 965 709,3 тисяч гривень;
 • спеціального фонду Державного бюджету України – у сумі 46 393 683 тисяч гривень.
2) видатки Державного бюджету України на 2008 рік – затверджено у сумі 232 372 003,8 тисяч гривень, у тому числі видатки:
 • загального фонду Державного бюджету України – у сумі 186 738 567,2 тисяч гривень;
 • спеціального фонду Державного бюджету України – у сумі 45 633 436,6 тисяч гривень.

Також, Законом затверджено на 2008 рік:
1) обсяги повернення кредитів до Державного бюджету України у сумі 1 567 659,6 тисяч гривень, у тому числі повернення кредитів до:
 • загального фонду Державного бюджету України – у сумі 368 234 тисяч гривень;
 • спеціального фонду Державного бюджету України – у сумі 1 199 425,6 тисяч гривень;
2) обсяги надання кредитів з Державного бюджету України у сумі 3 377 260,2 тисяч гривень, у тому числі надання кредитів із:
 • загального фонду Державного бюджету України – у сумі 518 028 тисяч гривень;
 • спеціального фонду Державного бюджету України – у сумі 2 859 232,2 тисяч гривень.

Граничний розмір дефіциту Державного бюджету України на 2008 рік встановлено у сумі 18 822 212,1 тисяч гривень, у тому числі граничний розмір дефіциту:
 • загального фонду Державного бюджету України – у сумі 17 922 651,9 тисяч гривень;
 • спеціального фонду Державного бюджету України – у сумі 899 560,2 тисяч гривень.

Положення Закону передбачає, що до доходів:
1) загального фонду Державного бюджету України на 2008 рік належить, зокрема:
 • податок на додану вартість (крім податкової заборгованості минулих років з податку на додану вартість житлово-комунальних підприємств, підприємств Національної акціонерної компанії „Нафтогаз України” і паливно-енергетичного комплексу та розстрочених податкових зобов’язань Національної акціонерної компанії „Нафтогаз України” з податку на додану вартість, термін сплати яких наступає у 2008 році, які є джерелом формування спеціального фонду державного бюджету за відповідними напрямами, визначеними у Законі);
 • податок на прибуток підприємств (крім податку на прибуток підприємств комунальної власності, податкової заборгованості минулих років з податку на прибуток житлово-комунальних підприємств, підприємств Національної акціонерної компанії „Нафтогаз України” і паливно-енергетичного комплексу та розстрочених податкових зобов’язань Національної акціонерної компанії „Нафтогаз України” з податку на прибуток підприємств, термін сплати яких наступає у 2008 році, які є джерелом формування спеціального фонду державного бюджету за відповідними напрямами, визначеними у Законі);
 • збір за спеціальне водокористування;
 • збір за спеціальне використання лісових ресурсів державного значення;
 • 25,45 відсотка збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок Державного бюджету України;
 • акцизний збір із вироблених в Україні товарів (крім акцизного збору з вироблених в Україні товарів, що сплачується платниками, які зареєстровані в Автономній Республіці Крим, акцизного збору з вироблених в Україні нафтопродуктів і транспортних засобів);
 • акцизний збір із ввезених на територію України товарів (крім акцизного збору з ввезених на територію України нафтопродуктів і транспортних засобів);
 • кошти, отримані за вчинення консульських дій на території України, та 90 відсотків коштів, отриманих за вчинення консульських дій за межами України, в установленому Кабінетом Міністрів України порядку;
 • ввізне мито (крім ввізного мита на нафтопродукти і транспортні засоби та шини до них);
 • надходження від розміщення в установах банків тимчасово вільних бюджетних коштів, які обліковуються на рахунках Державного казначейства України;
 • державне мито в частині, що відповідно до закону зараховується до державного бюджету;
 • рентна плата за транспортування нафти та нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами;
 • рентна плата за транзитне транспортування аміаку;
 • 50 відсотків суми виконавчого збору, стягнутого державною виконавчою службою;
 • плата за видачу, переоформлення, продовження терміну дії ліцензій на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій та видачу копій і дублікатів таких ліцензій.
2) спеціального фонду Державного бюджету України на 2008 рік належать, зокрема:
 • акцизний збір із вироблених в Україні нафтопродуктів і транспортних засобів;
 • акцизний збір із ввезених на територію України нафтопродуктів і транспортних засобів;
 • ввізне мито на нафтопродукти і транспортні засоби та шини до них;
 • 10 відсотків коштів, отриманих за вчинення консульських дій за межами України;
 • надходження від збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію, у тому числі 807.403,3 тисячі гривень нарахованих і не сплачених зобов’язань Державного підприємства „Енергоринок” перед державним бюджетом по збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на  електричну і теплову енергію за минулі роки;
 • платежі, пов’язані з перебуванням Чорноморського флоту Російської Федерації на території України, відповідно до укладеної 28 травня 1997 року Угоди між Урядом України і Урядом Російської Федерації про взаємні розрахунки, пов’язані з поділом Чорноморського флоту та перебуванням Чорноморського флоту Російської Федерації на території України;
 • 50 відсотків суми виконавчого збору, стягнутого державною виконавчою службою;
 • надходження коштів від реалізації надлишкової космічної техніки військового та подвійного призначення, що належить Національному космічному агентству України;
 • надходження коштів від реалізації надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки, іншого майна утворених відповідно до законів України військових формувань (крім Збройних Сил України), правоохоронних органів і Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи;
 • збори на обов’язкове державне пенсійне страхування, що відповідно до закону сплачуються при здійсненні безготівкових операцій з купівлі-продажу валют, торгівлі ювелірними виробами із золота (крім обручок), платини і дорогоцінного каміння та при відчуженні легкових автомобілів, з операцій купівлі-продажу нерухомого майна, з надання послуг стільникового рухомого зв’язку (додаткові збори на виплату пенсій) у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;
 • 80 відсотків надходжень до Державного спеціалізованого фонду фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціях;
 • 90 відсотків портового (адміністративного) збору.

Стаття 10 Закону встановлює на 31 грудня 2008 року граничний розмір  державного боргу України в сумі 85 960 062,3 тисяч гривень.

Закон передбачає, щоб Фонд державного майна України забезпечив у 2008 році надходження до Державного бюджету України коштів, отриманих від приватизації державного майна у сумі не менш як 8 602 206,7 тисяч гривень.

У процесі виконання державного бюджету у виняткових випадках за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів державного бюджету Міністерство фінансів України здійснює перерозподіл видатків за бюджетною програмою в розрізі економічної класифікації в межах загального обсягу його бюджетних призначень окремо по загальному та спеціальному фондах державного бюджету. Перерозподіл бюджетних призначень за бюджетними програмами у межах загального обсягу головного розпорядника коштів державного бюджету, збільшення бюджетних призначень на видатки розвитку за рахунок зменшення бюджетних призначень на видатки споживання окремо по загальному та спеціальному фондах здійснюються лише за погодженням із Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету. Передача бюджетних призначень, передбачена частиною шостою статті 23 Бюджетного кодексу України, перерозподіл бюджетних призначень на централізовані заходи і програми між адміністративно-територіальними одиницями здійснюються за погодженням із Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету у порядку, визначеному Міністерством фінансів України.

Відповідно до частини 3 статті 25 Закону забороняється збільшення бюджетних призначень по загальному та спеціальному фондах Державного бюджету України на:
 • оплату праці працівників бюджетних установ за рахунок зменшення інших видатків;
 • видатки за бюджетними програмами, пов’язаними з функціонуванням органів державної влади, за рахунок зменшення інших видатків.

Законом затверджено перелік захищених статей видатків загального фонду Державного бюджету України на 2008 рік за економічною структурою видатків, а саме:
 • оплата праці працівників бюджетних установ (код 1110);
 • нарахування на заробітну плату (код 1120);
 • придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів (код 1132);
 • забезпечення продуктами харчування (код 1133);
 • оплата комунальних послуг та енергоносіїв (код 1160);
 • виплата процентів за державним боргом (код 1200);
 • трансферти населенню (код 1340);
 • трансферти місцевим бюджетам (код 1320).

Захищеними видатками Державного бюджету України на 2008 рік є видатки на будівництво (придбання) житла для військовослужбовців, реформування та розвиток Збройних Сил України, розвідувальну діяльність, забезпечення живучості та вибухопожежобезпеки арсеналів, баз і складів озброєння, ракет і боєприпасів Збройних Сил України, утилізацію звичайних видів боєприпасів, непридатних для подальшого зберігання та використання, забезпечення інвалідів протезно-ортопедичними виробами, засобами пересування та реабілітації, підготовку кадрів вищими навчальними закладами I - IV рівнів акредитації, фундаментальні дослідження, прикладні наукові та науково-технічні розробки, а також видатки на розселення та облаштування депортованих кримських татар та осіб інших національностей, які були депортовані з території України, видатки на компенсацію Пенсійному фонду України втрат від застосування платниками фіксованого сільськогосподарського податку спеціальної ставки по збору на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування.

Законом встановлено, що у 2008 році оплата послуг з оброблення електронних розрахункових документів та повідомлень у системі електронних переказів Національного банку України Державним казначейством України не здійснюється (стаття 30 Закону).

Стаття 31 Закону визначає, що виконання рішення, яке прийнято органом державної влади, що відповідно до закону має право на його застосування, про стягнення коштів з рахунків, на яких обліковуються кошти державного бюджету, здійснюється Державним казначейством України за попереднім інформуванням Міністерства фінансів України. Рішення про стягнення коштів з рахунків, на яких обліковуються кошти державного бюджету, передаються до Державного казначейства України.

До прийняття спеціального Закону України у 2008 році списання коштів з бюджету за рішеннями судів щодо відшкодування вартості конфіскованого та безхазяйного майна, що перейшло у власність держави, для юридичних осіб, здійснюється у розмірах сум коштів, що надійшли до бюджету від реалізації цього майна.

Списання коштів за відповідним рішенням на користь працівників, військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу бюджетної установи, які мають право на безоплатне або пільгове матеріальне і побутове забезпечення, здійснюється Державним казначейством України з єдиного казначейського рахунку за рахунок і в межах бюджетних асигнувань, встановлених на утримання цієї установи.

Органи Державного казначейства України виконують рішення, які прийняті органами державної влади, про списання коштів з рахунків розпорядників бюджетних коштів з відображенням в обліку органів Державного казначейства України відповідних бюджетних зобов’язань.

Стаття 38 Закону визначає, що до доходів загального фонду місцевих бюджетів у 2008 році, зокрема, належить:
 • податок з доходів фізичних осіб;
 • єдиний податок і фіксований податок (крім частини цих податків, що зараховується до Пенсійного фонду України, та відрахувань на обов’язкове соціальне страхування) та у повному обсязі фіксований сільськогосподарський податок;
 • дотації та субвенції з Державного бюджету України;
 • плата за надані в оренду водні об’єкти місцевого значення;
 • штрафні санкції внаслідок невиконання укладених розпорядником бюджетних коштів угод із суб’єктами господарювання на придбання товарів, робіт і послуг за рахунок коштів місцевих бюджетів; штрафні санкції за порушення законодавства про патентування;
 • 80 відсотків коштів, отриманих підприємствами, установами та організаціями, що утримуються за рахунок коштів місцевих бюджетів, за здані у вигляді брухту і відходів золото, платину, метали платинової групи, дорогоцінне каміння, і 50 відсотків коштів, отриманих цими підприємствами, установами та організаціями за здане у вигляді брухту і відходів срібло.

Податок на прибуток підприємств комунальної власності, засновником яких є Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласні, районні, міські, селищні та сільські ради, зараховується відповідно до бюджету Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, селищних та сільських бюджетів.

Закон затверджує субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом „гроші ходять за дитиною” у сумі 124 850,5 тисяч гривень. Законом надано право Кабінету Міністрів України здійснювати протягом 2008 року додатковий розподіл та перерозподіл загальних обсягів зазначеної субвенції між місцевими бюджетами.

Відповідно до статті 53 Закону субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення відповідних виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів складає у сумі 14 400 тисяч гривень. Центральній виборчій комісії за погодженням Міністерства фінансів України дозволено здійснювати розподіл зазначеної субвенції між місцевими бюджетами, виходячи з прийнятих рішень щодо проведення відповідних місцевих виборів та обсягу випадків, необхідних на проведення цих виборів. 

Статтею 58 Закону затверджено на 2008 рік прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі з 1 січня – 592 гривні, з 1 квітня – 605 гривень, з 1 липня – 607 гривень, з 1 жовтня – 626 гривень та для тих, хто відноситься до основних соціальних і демографічних груп населення:
 • дітей віком до 6 років: з 1 січня – 526 гривень, з 1 квітня – 538 гривень, з 1 липня – 540 гривень, з 1 жовтня – 557 гривень;
 • дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня – 663 гривні, з 1 квітня – 678 гривень, з 1 липня – 680 гривень, з 1 жовтня – 701 гривня;
 • працездатних осіб: з 1 січня – 633 гривні, з 1 квітня – 647 гривень, з 1 липня – 649 гривень, з 1 жовтня – 669 гривень;
 • осіб, які втратили працездатність: з 1 січня – 470 гривень, з 1 квітня – 481 гривня, з 1 липня – 482 гривні, з 1 жовтня – 498 гривень.

Розмір мінімальної заробітної плати на місяць (стаття 59 Закону) становить з:
 • 1 січня 2008 року – 515 гривень;
 • 1 квітня 2008 року – 525 гривень;
 • 1 жовтня 2008 року – 545 гривень;
 • 1 грудня 2008 року – 605 гривень.

Згідно статті 60 Закону мінімальна ординарна (звичайна) академічна стипендія на місяць становить:
1) з 1 січня 2008 року для:
 • учня професійно-технічного навчального закладу – 150 гривень;
 • студента вищого навчального закладу I-II рівня акредитації – 200 гривень;
 • студента вищого навчального закладу III-IV рівня акредитації – 300 гривень;
2) з 1 вересня 2008 року для:
 • учня професійно-технічного навчального закладу – 200 гривень;
 • студента вищого навчального закладу I-II рівня акредитації – 400 гривень;
 • студента вищого навчального закладу III-IV рівня акредитації – 530 гривень.

Для учнів професійно-технічних та студентів вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування з 1 січня 2008 року стипендія встановлюється в розмірах відповідно 500 та 1060 гривень на місяць.

Статтею 63 Закону встановлено заборону у 2008 році на:
 • реструктуризацію заборгованості суб’єктів господарювання перед державою за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, бюджетними позичками та фінансовою допомогою, наданою на поворотній основі, крім розстрочення її сплати під час санації такого суб’єкта господарювання за участю інвестора, який бере на себе солідарні зобов’язання щодо погашення такої заборгованості у термін не більше ніж на три роки. При цьому, сума пені, яка нарахована внаслідок невиконання позичальником зобов’язань за таким кредитом, бюджетною позичкою або фінансовою допомогою на реструктуровану суму заборгованості, списується;
 • списання заборгованості суб’єктів господарювання перед державою за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, бюджетними позичками та фінансовою допомогою, наданою на поворотній основі, крім заборгованості суб’єктів господарювання, визнаних у встановленому порядку банкрутами, вимоги щодо погашення заборгованості яких не були задоволені у зв’язку з недостатністю їх активів;
 • надання відстрочок щодо термінів сплати податкових зобов’язань суб’єктів господарювання за податками, зборами (обов’язковими платежами).

Обсяг збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію, що встановлюється Національною комісією регулювання електроенергетики України, становить 3 607 403,3 тисяч гривень, у тому числі 807 403,3 тисяч гривень нарахованих і не сплачених зобов’язань Державного підприємства „Енергоринок” перед державним бюджетом по збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну і теплову енергію за минулі роки. Помісячні обсяги зазначеного збору затверджуються Національною комісією регулювання електроенергетики України (стаття 71 Закону).

Відповідно до статті 79 Закону надходження від приватизації державного майна понад обсяги, спрямовуються на додаткову компенсацію громадянам втрат від знецінення грошових заощаджень у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету.

У 2008 році продаж земельних ділянок державної та комунальної власності здійснюється виключно на конкурентних засадах (аукціонах), крім викупу земельних ділянок, на яких розташовані об’єкти нерухомого майна, що є власністю покупців цих ділянок, в яких відсутні акції (частки, паї), що належать державі.

Розділом ІІ Закону передбачено зміни до деяких законодавчих актів України, які діють до 31 грудня 2008 року.

Законом доповнено частину 3 статті 7 Закону України „Про приватизацію державного майна” від 4 березня 1992 року положенням, згідно якого до повноважень державних органів приватизації у межах своєї компетенції також відноситься здійснення розпоряджень (крім відчуження земель, на яких розташовані об’єкти, що не підлягають приватизації) землями, на яких розташовані державні, в тому числі казенні підприємства, господарські товариства, у статутних фондах яких державі належать частки (акції, паї), об’єкти незавершеного будівництва та законсервовані об’єкти, а також продаж земельних ділянок, на яких розташовані об’єкти, які підлягають приватизації.

Державним бюджетом України на 2008 рік встановлено (частина 19 розділу ІІ Закону), що:
1) у кожному податковому (звітному) періоді, що дорівнює календарному місяцю, суб’єкти господарювання, які здійснюють видобуток (у тому числі під час геологічного вивчення) вуглеводневої сировини, а саме природного газу (у тому числі нафтового (попутного) газу) та газового конденсату і нафти на підставі спеціальних дозволів на право користування надрами, вносять у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, до Державного бюджету України:
1.1) рентну плату за природний газ (у тому числі нафтовий (попутний) газ):
      а) який реалізується у звітному податковому періоді, коли такий газ був видобутий, суб’єкту, уповноваженому Кабінетом Міністрів України, для формування ресурсу природного газу (у тому числі нафтового (попутного) газу), що використовується для потреб населення:
 • у розмірі 50 гривень за 1000 кубічних метрів видобутого природного газу (у тому числі нафтового (попутного) газу) з покладів, що повністю або частково залягають на глибині до 5000 метрів, на ділянках надр (родовищах) в межах території України;
 • у розмірі 40 гривень за 1000 кубічних метрів видобутого природного газу (у тому числі нафтового (попутного) газу) з покладів, що повністю залягають на глибині понад 5000 метрів, на ділянках надр (родовищах) в межах території України;
 • у розмірі 10 гривень за 1000 кубічних метрів видобутого природного газу (у тому числі нафтового (попутного) газу) з покладів на ділянках надр (родовищах) в межах континентального шельфу та/або виключної (морської) економічної зони України;
     б) який реалізується або використовується у звітному податковому періоді для інших цілей, ніж передбачено у вищезазначеному абзаці „а” підпункту 1.1 пункту 1 розділу ІІ Закону, в тому числі для формування запасів в підземних сховищах газу:
 • у розмірі 200 гривень за 1000 кубічних метрів видобутого природного газу (у тому числі нафтового (попутного) газу);
 • у розмірі 100 гривень за 1000 кубічних метрів видобутого природного газу (у тому числі нафтового (попутного) газу) з покладів, що повністю залягають на глибині понад 5000 метрів, на ділянках надр (родовищах) в межах території України;
  1.2) рентну плату за нафту:
 • у розмірі 1090 гривень за одну тонну нафти, видобутої з покладів, які повністю або частково залягають на глибині до 5000 метрів;
 • у розмірі 404 гривні за одну тонну нафти, видобутої з покладів, які повністю залягають на глибині понад 5000 метрів;
  1.3) рентну плату за газовий конденсат:
 • у розмірі 1090 гривень за одну тонну газового конденсату, видобутого з покладів, які повністю або частково залягають на глибині до 5000 метрів;
 • у розмірі 404 гривні за одну тонну газового конденсату, видобутого з покладів, які повністю залягають на глибині понад 5000 метрів.
Протягом 2008 року у кожному податковому (звітному) періоді до затверджених ставок рентної плати за нафту та газовий конденсат застосовується коригуючий коефіцієнт, який обчислюється Міністерством економіки України для кожного звітного (податкового) періоду шляхом ділення середньозваженої (за обсягом) ціни однієї тонни нафти на базових умовах поставки (перевалювальний комплекс), що склалася на останньому у звітному (податковому) періоді аукціоні, який проводився у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України, на базову ціну однієї тонни нафти 1940,83 гривень без урахування податку на додану вартість.
Якщо величина коригуючого коефіцієнта, обчислена Міністерством економіки України у звітному (податковому) періоді, нижча ніж така величина, обчислена за вартістю нафти, що склалася в процесі її митного оформлення під час ввезення на територію України з Російської Федерації (далі – митна вартість нафти), або у разі коли у звітному (податковому) періоді аукціони не відбувалися, застосовується коефіцієнт, обчислений за динамікою митної вартості нафти.
Величину коригуючого коефіцієнта за динамікою митної вартості нафти обчислює Міністерство фінансів України за даними Державної митної служби України виходячи із середнього рівня митної вартості нафти за звітний (податковий) період та у базовому періоді (з 1 січня по 1 грудня 2006 року).
Величина коригуючого коефіцієнта обчислюється десятковим дробом з точністю до чотирьох знаків відповідно до актів законодавства з питань проведення статистичних спостережень за змінами цін (тарифів) на споживчі товари (послуги) і розрахунку індексу споживчих цін.
Інформацію про результати обчислення коригуючого коефіцієнта за динамікою митної вартості нафти Міністерство фінансів України подає щомісяця до 5 числа наступного звітного (податкового) періоду Міністерству економіки України.
Міністерство економіки України щомісяця до 10 числа наступного звітного (податкового) періоду розміщує визначену величину коригуючого коефіцієнта на своєму офіційному сайті у спеціальному розділі та подає відповідну інформацію Державній податковій адміністрації України.
Якщо величина коригуючого коефіцієнта, яка застосовується до ставок рентної плати за нафту, що видобувається в Україні, є меншою одиниці, такий коригуючий коефіцієнт застосовується із значенням 1 (одиниця);
2) у кожному податковому (звітному) періоді, що дорівнює календарному місяцю, суб’єкти господарювання, які надають транспортні послуги з транспортування трубопровідним транспортом територією України природного газу, нафти, нафтопродуктів та аміаку, вносять до Державного бюджету України:
 • рентну плату за транзитне транспортування природного газу в розмірі 1,67 гривні за 1.000 кубічних метрів газу за кожні 100 кілометрів відстані відповідних маршрутів його транспортування;
 • рентну плату за транспортування нафти магістральними нафтопроводами в розмірі 4,5 гривні за одну тонну нафти, що транспортується;
 • рентну плату за транспортування нафтопродуктів магістральними нафтопродуктоводами в розмірі 4,5 гривні за одну тонну нафтопродуктів, що транспортуються;
 • рентну плату за транзитне транспортування аміаку в розмірі 5,1 гривні за одну тонну на кожні 100 кілометрів відстані відповідних маршрутів його транспортування.
Сплата зазначених платежів здійснюється у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, авансовими платежами щодекади (15, 25 числа поточного місяця, 5 числа наступного місяця) виходячи з обсягів природного газу і аміаку та відстані відповідних маршрутів їх транспортування територією України та виходячи з обсягів нафти і нафтопродуктів, що транспортуються територією України.
Розрахунки з рентної плати за транзитне транспортування природного газу, аміаку через територію України та рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктоводами подаються до органів стягнення за звітний (податковий) період, що дорівнює календарному місяцю (у тому числі під час сплати місячних авансових внесків), – протягом 20 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця.
Сума рентної плати, яка була нарахована за звітний період і не була внесена в установлений строк (протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку для подання податкової декларації), сплачується до Державного бюджету України з нарахуванням пені у порядку, встановленому Законом України „Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами” від 21 грудня 2000 року;
3) до нормативів збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету, які затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 29 січня 1999 року № 115, застосовується коефіцієнт 2,27;
4) запроваджуються базові нормативи платежів за користування надрами для видобування корисних копалин згідно з додатком № 1 до розділу II Закону;
5) запроваджуються нормативи збору за спеціальне водокористування в частині використання поверхневих та підземних вод згідно з додатком № 2 до розділу II Закону;
6) суб’єкти господарювання, які здійснюють експорт:
 • газу, природного газу у газоподібному стані, сплачують ставку вивізного (експортного) мита у розмірі 35 відсотків митної вартості таких товарів, але не менш як 400 гривень за 1000 кубічних метрів;
 • природного газу у скрапленому стані, сплачують ставку вивізного (експортного) мита у розмірі 35 відсотків митної вартості таких товарів, але не менш як 400 гривень за одну тонну;
 • скраплених газів (крім природного), сплачують ставку вивізного (експортного) мита у розмірі 8 відсотків митної вартості таких товарів, але не менш як 250 гривень за одну тонну,
 • якщо більші розміри не встановлені міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України;
7) для всіх суб’єктів підприємницької діяльності у разі ввезення (пересилання) ними на території спеціальних (вільних) економічних зон і територій пріоритетного розвитку підакцизних товарів та товарів 1 – 24 груп згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності призупиняється застосування пільг по сплаті ввізного мита та податку на додану вартість щодо таких товарів незалежно від мети їх ввезення.
У разі якщо іншими законами України незалежно від дати їх прийняття, в тому числі законами України, якими надаються гарантії незмінності податкового законодавства, встановлено інший порядок та умови сплати такими суб’єктами підприємницької діяльності податків і зборів (обов’язкових платежів), застосовуються норми цього Закону.
Відповідно до вимог статті 19 Конституції України органам державної влади забороняється прийняття та виконання рішень, що встановлюють інші правила оподаткування суб’єктів підприємницької діяльності, які реалізують інвестиційні проекти у спеціальних (вільних) економічних зонах та на територіях пріоритетного розвитку, ніж ті правила, які визначені нормами Закону.

Законом внесено зміни до статті 12 Закону України „Про державну допомогу сім’ям з дітьми” від 21 листопада 1992 року згідно яких допомога при народженні дитини надається у розмірі:
 • на першу дитину – 12 240 гривень;
 • на другу дитину – 25 000 гривень;
 • на третю і наступну – 50 000 гривень.

Виплата допомоги здійснюється одноразово, частинами у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, при народженні:
 • першої дитини в сумі 4 800 гривень, решта виплачується протягом наступних 12 місяців;
 • другої дитини – 4 840 гривень, решта виплачується протягом наступних 24 місяців;
 • третьої та наступної дитини – 5 000 гривень, решта виплачується протягом наступних 36 місяців.

Зміни внесені Законом до статті 24 Закону України „Про наукову і науково-технічну діяльність” від 13 грудня 1991 року визначають, що максимальний розмір пенсії (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством) не може перевищувати дванадцять мінімальних розмірів пенсії за віком, встановленої абзацом 1 частини 1 статті 28 Закону України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”.

Законом внесено зміни до пункту 22.13 статті 22 Закону України „Про оподаткування прибутку підприємств” від 28 грудня 1994 року згідно яких у 2008 році платники податку за результатами одинадцяти місяців 2008 року зобов’язані подати декларацію, складену за правилами, встановленими для повного податкового періоду, з урахуванням приросту матеріальних запасів за одинадцять місяців 2008 року, суми амортизаційних відрахувань, нарахованих за три квартали поточного року, та двох третин амортизаційних відрахувань четвертого кварталу цього року та сплатити податкове зобов’язання, нараховане згідно із зазначеною декларацією у строки, встановлені законом для місячного податкового періоду.

Закон містить додатки, які становлять її невід’ємну частину. Додатками цього Закону є:
1) до розділу І:
 • Доходи Державного бюджету України на 2008 рік;
 • Фінансування Державного бюджету України на 2008 рік;
 • Розподіл видатків Державного бюджету України на 2008 рік;
 • Повернення кредитів до Державного бюджету України та розподіл надання кредитів з Державного бюджету України в 2008 році;
 • Розподіл видатків на централізовані заходи і програми на 2008 рік між адміністративно-територіальними одиницями;
 • Показники міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання та коштів, що передаються до державного бюджету) між державним та місцевими бюджетами на 2008 рік;
 • Показники міжбюджетних взаємовідносин державного бюджету з місцевими бюджетами на 2008 рік;
 • Перелік органів, за якими закріплено контроль за справлянням (стягненням) платежів до бюджету;
2) до розділу ІІ:
 • Базові нормативи платежів за користування надрами для видобування корисних копалин;
 • Нормативи збору за спеціальне водокористування в частині використання поверхневих вод.
Увага! Інформація застаріла через те, що цей розділ тимчасово не оновлюється!


вгору