Закон України

Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування

Дата набуття чинності:
1 січня 2004 року

Закон визначає принципи, засади і механізми функціонування системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, призначення, перерахунку і виплати пенсій, надання соціальних послуг з коштів Пенсійного фонду.

Також Закон регулює порядок формування Накопичувального пенсійного фонду та фінансування за рахунок його коштів видатків на оплату договорів страхування довічних пенсій або одноразових виплат застрахованим особам, членам їхніх сімей та іншим особам, передбаченим Законом.

Законом надається визначення таким термінам, як актуарні розрахунки, довічна пенсія з коштів Накопичувального пенсійного фонду, застрахована особа, зберігач, коефіцієнт страхового стажу, компанія з управління активами, мінімальна пенсія, мінімальний страховий внесок, накопичувальний пенсійний рахунок, недержавний пенсійний фонд, пенсійні виплати, пенсіонер, роботодавець, соціальні послуги, та інші.

Законом визначена структура пенсійного забезпечення в Україні. Система пенсійного забезпечення в Україні складається з трьох рівнів:
- перший рівень - солідарна система загальнообов'язкового державного пенсійного страхування (далі - солідарна система), що базується на засадах солідарності і субсидування та здійснення виплати пенсій і надання соціальних послуг за рахунок коштів Пенсійного фонду;
- другий рівень - накопичувальна система загальнообов'язкового державного пенсійного страхування (далі - накопичувальна система пенсійного страхування), що базується на засадах накопичення коштів застрахованих осіб у Накопичувальному фонді;
- третій рівень - система недержавного пенсійного забезпечення, що базується на засадах добровільної участі громадян, роботодавців та їх об'єднань у формуванні пенсійних накопичень з метою отримання громадянами пенсійних виплат на умовах та в порядку, передбачених законодавством про недержавне пенсійне забезпечення.

Перший та другий рівні системи пенсійного забезпечення в Україні становлять систему загальнообов'язкового державного пенсійного страхування.

Громадяни України можуть бути учасниками та отримувати пенсійні виплати одночасно з різних рівнів системи пенсійного забезпечення в Україні.

Непрацездатні громадяни крім пенсійних виплат із системи пенсійного забезпечення мають право отримувати доплати, надбавки та підвищення до зазначених виплат, додаткову пенсію в порядку та за рахунок коштів, визначених законодавством.

Право на отримання пенсій та соціальних послуг із солідарної системи мають:
- громадяни України, які застраховані згідно із цим Законом та досягли встановленого Законом пенсійного віку чи визнані інвалідами і мають необхідний для призначення відповідного виду пенсії страховий стаж;
- особи, яким до дня набрання чинності цим Законом була призначена пенсія відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення".

Право на отримання довічної пенсії та одноразової виплати за рахунок коштів Накопичувального фонду мають застраховані особи і члени їхніх сімей та/або спадкоємці на умовах та в порядку, визначених цим Законом.

Особи, які добровільно сплачували страхові внески в порядку та розмірах, встановлених цим Законом, до солідарної системи та/або накопичувальної системи пенсійного страхування, мають право на отримання пенсії і соціальних послуг за рахунок коштів Пенсійного фонду та/або отримання довічної пенсії чи одноразової виплати за рахунок коштів Накопичувального фонду.

Іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, мають право на отримання пенсійних виплат і соціальних послуг із системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування нарівні з громадянами України.

Законом визначенні види пенсійних виплат і соціальних послуг за рахунок коштів Пенсійного фонду в солідарній системі, а також визначенні категорії осіб, які підлягають загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню.

Також Закон визначає порядок нарахування страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, обчислення і сплати таких внесків.

Закон встановлює порядок визначення страхового стажу для призначення пенсії в системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, виплати пенсій за віком та інвалідності, а також у зв'язку з втратою годувальника.

Крім тогою, Законом встановлений порядок визначення заробітної плати (доходу) для обчислення пенсії, призначення перерахунок та виплата пенсії.

Закон унормовує порядок здійснення пенсійних виплат за рахунок коштів накопичувального фонду. Зокрема, визначено види пенсійних виплат з коштів Накопичувального фонду, порядок укладення та оплати договору страхування довічної пенсії, умови та порядок отримання одноразової виплати, види довічних пенсій.

Законом встановлений порядок здійснення управління в солідарній системі. Управління коштами в солідарній системі здійснює Пенсійний фонд. В рамках Пенсійного фонду затверджується Бюджет Пенсійного фонду, який є планом утворення і використання цільового страхового фонду, що формується за рахунок страхових внесків до солідарної системи.

Законом визначений порядок утворення і функціонування Накопичувального фонду, а також порядок зберігання пенсійних активів такого фонду.

Державне регулювання та нагляд у системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування здійснюють:
- центральний орган виконавчої влади у сфері праці та соціальної політики і його територіальні органи;
- центральний орган виконавчої влади у сфері фінансів і його територіальні органи та Рахункова палата;
- Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України;
- Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку;
- Національний банк України.

Законом визначена відповідальність у сфері загальнообов'язкового державного пенсійного страхування. Законом передбачена відповідальність страхувальників, банків, організацій, що здійснюють виплату і доставку пенсій, та їх посадових осіб, а також Пенсійного фонду, його органів та посадових осіб.
Увага! Інформація застаріла через те, що цей розділ тимчасово не оновлюється!


вгору