Про затвердження Порядку фінансування послуг з приєднання електроустановок до електричних мереж
НКРЕ; Постанова, Порядок, Форма типового документа [...] від 21.11.20131467

Договір про приєднання до електричних мереж (Всі визначення терміна — 5)

Договір про приєднання до електричних мереж - письмова домовленість сторін, що є документом встановленої форми, яка визначає зміст та регулює правовідносини між сторонами щодо приєднання електроустановок замовника до електричних мереж власника електромереж

Знайти визначення терміна в тексті документа від 12.07.2017

Доступне житло

Доступне житло - житлові будинки (комплекси) та квартири, що будуються за державної підтримки

Знайти визначення терміна в тексті документа від 12.07.2017

Житловий фонд соціального призначення (Всі визначення терміна — 3)

Житловий фонд соціального призначення - сукупність соціального житла, що надається громадянам України, які відповідно до закону потребують соціального захисту

Знайти визначення терміна в тексті документа від 12.07.2017

Замовник (Всі визначення терміна — 44)

Замовник - фізична або юридична особа, яка письмово повідомила електропередавальну організацію про намір приєднати до електричних мереж новозбудовані електроустановки або змінити технічні параметри діючих електроустановок унаслідок реконструкції чи технічного переоснащення

Знайти визначення терміна в тексті документа від 12.07.2017

Питома вартість резерву абонованої приєднаної потужності

Питома вартість резерву абонованої приєднаної потужності (електричних мереж) - визначена відповідно до Методики розрахунку плати за приєднання електроустановок до електричних мереж, затвердженої постановою НКРЕ від 12 лютого 2013 року № 115, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 28 лютого 2013 року за № 339/22871 (далі - Методика розрахунку плати за приєднання електроустановок до електричних мереж), вартість 1 кВт резерву приєднаної абонованої потужності

Знайти визначення терміна в тексті документа від 12.07.2017

Підключення (Всі визначення терміна — 5)

Підключення - виконання комплексу організаційно-технічних заходів з первинної подачі напруги на електроустановку (електроустановки) замовника

Знайти визначення терміна в тексті документа від 12.07.2017

Поворотна фінансова допомога (Всі визначення терміна — 5)

Поворотна фінансова допомога - обов’язкова для повернення цільова сума коштів, передана замовником електропередавальній організації у користування на певний строк відповідно до договору про надання поворотної фінансової допомоги (далі - Договір), без нарахування процентів або надання інших видів компенсацій як плати за користування такими коштами

Знайти визначення терміна в тексті документа від 12.07.2017

Приєднання електроустановки (Всі визначення терміна — 5)

Приєднання електроустановки (далі - приєднання) - надання електропередавальною організацією послуги замовнику зі створення технічної можливості для передачі (прийняття) у місце приєднання електроустановки замовника відповідної потужності до електричних мереж електропередавальної організації (у тому числі новозбудованих) електричної енергії необхідного обсягу з дотриманням показників її якості та надійності

Знайти визначення терміна в тексті документа від 12.07.2017


вгору