Про затвердження Положення про Єдину спортивну класифікацію України
Мінмолодьспорт; Наказ, Положення, Умови від 11.10.2013582

Вид змагань

Вид змагань - невід'ємна складова виду спорту, що містить один або декілька різновидів змагальної діяльності (номери програми, вправи, групові вправи, екіпажи, естафети тощо) у межах програми змагань та завершується розподілом місць

Знайти визначення терміна в тексті документа від 24.01.2017

Всеукраїнські змагання

Всеукраїнські змагання - офіційні спортивні змагання, які включені до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України

Знайти визначення терміна в тексті документа від 24.01.2017

Зональні змагання (Всі визначення терміна — 2)

Зональні змагання - складова частина відповідного офіційного змагання з виду спорту, що проводиться за участю спортсменів або спортивних команд територій (адміністративно-територіальних одиниць), перелік яких визначений положенням (регламентом) про цей спортивний захід

Знайти визначення терміна в тексті документа від 24.01.2017

Кваліфікаційні норми та вимоги

Кваліфікаційні норми та вимоги - показники результатів спортсменів під час офіційних змагань, що відображені у займаних місцях або в одиницях виміру довжини, висоти, ваги, часу, очок, балів, коефіцієнтів тощо

Знайти визначення терміна в тексті документа від 24.01.2017

Командний чемпіонат

Командний чемпіонат - спортивні змагання, у яких беруть участь окремі збірні команди адміністративно-територіальних одиниць, спортивних клубів, дитячо-юнацьких спортивних шкіл, спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю, шкіл вищої спортивної майстерності, центрів олімпійської підготовки, за результатами яких підводиться лише командна першість

Знайти визначення терміна в тексті документа від 24.01.2017

Міжнародні змагання

Міжнародні змагання - змагання, які проводяться за участю двох і більше країн

Знайти визначення терміна в тексті документа від 24.01.2017

Нозологія (Всі визначення терміна — 2)

Нозологія - класифікація і номенклатура хвороб, згідно з якими здійснюється віднесення спортсменів-інвалідів до відповідних груп залежно від наявних вад

Знайти визначення терміна в тексті документа від 24.01.2017

Особистий тренер

Особистий тренер - тренер (тренер-викладач), який протягом останніх двох років здійснює безпосередню підготовку спортсмена, що підтверджується наказом про комплектування відповідних груп закладу фізичної культури і спорту та/або наказом Мінмолодьспорту України про склад національних збірних команд

Знайти визначення терміна в тексті документа від 24.01.2017

Особисті змагання з виду спорту

Особисті змагання з виду спорту - спортивні змагання, у яких беруть участь троє і більше спортсменів у кожному виді змагань і визначається тільки особиста першість

Знайти визначення терміна в тексті документа від 24.01.2017

Особисто-командні змагання з виду спорту

Особисто-командні змагання з виду спорту - спортивні змагання, в яких визначаються загальні підсумки особистої першості та виступів команд різних адміністративно-територіальних одиниць, установ, організацій, закладів відповідно до положення (регламенту) цих змагань

Знайти визначення терміна в тексті документа від 24.01.2017

Перший тренер спортсмена

Перший тренер спортсмена - тренер (тренер-викладач), під керівництвом якого спортсмен здійснював навчально-тренувальний процес не менше двох років та вперше виконав спортивний розряд у даному виді спорту, що підтверджується витягом з наказу закладу фізичної культури і спорту про присвоєння спортивного розряду і засвідчується підписом керівника та печаткою цього закладу

Знайти визначення терміна в тексті документа від 24.01.2017

Ранг змагань (Всі визначення терміна — 2)

Ранг змагань - рівень спортивного заходу, що проводиться в Україні або за її межами

Знайти визначення терміна в тексті документа від 24.01.2017

Розіграш Кубка

Розіграш Кубка - спортивне змагання за участю спортсменів, команд адміністративно-територіальних одиниць, що проводиться, як правило, у декілька етапів

Знайти визначення терміна в тексті документа від 24.01.2017

Чемпіонат

Чемпіонат - офіційне спортивне змагання за віковими, територіальними ознаками або організаційно-правовими формами юридичних осіб серед найсильніших спортсменів, команд у видах спорту, команд з ігрових видів спорту, яке проводиться один раз на рік за кожною окремою ознакою

Знайти визначення терміна в тексті документа від 24.01.2017


вгору