Про затвердження Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади
НА запобігання корупції; Рішення, Форма типового документа від 02.12.2016126

Внутрішнє середовище

Внутрішнє середовище - організаційно-управлінські процеси в органі влади, спрямовані на забезпечення реалізації органом влади законодавчо закріплених функцій та завдань

Знайти визначення терміна в тексті документа від 02.12.2016

Зовнішнє середовище

Зовнішнє середовище - ряд чинників навколишнього середовища (законодавчі, інші нормативно-правові акти, крім актів, прийнятих безпосередньо органом влади, природні явища тощо), що впливають на здійснення органом влади повноважень, тоді як такий орган не має прямого впливу на ці чинники

Знайти визначення терміна в тексті документа від 02.12.2016

Ідентифікація корупційних ризиків

Ідентифікація корупційних ризиків - визначення чинників корупційного ризику у діяльності/бездіяльності посадових осіб органу влади, що можуть сприяти скоєнню ними корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією

Знайти визначення терміна в тексті документа від 02.12.2016

Корупційний ризик

Корупційний ризик - ймовірність того, що відбудеться подія корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією, яка негативно вплине на досягнення органом влади визначених цілей та завдань

Знайти визначення терміна в тексті документа від 02.12.2016

Об'єкт оцінки корупційних ризиків

Об’єкт оцінки корупційних ризиків - функції та завдання органу влади, його посадових осіб, визначені законодавчими актами, та способи їх реалізації

Знайти визначення терміна в тексті документа від 02.12.2016

Оцінка корупційних ризиків

Оцінка корупційних ризиків - процес визначення, аналізу та безпосередньої оцінки корупційного ризику

Знайти визначення терміна в тексті документа від 02.12.2016

Чинники корупційного ризику

Чинники корупційного ризику - умови та причини, що заохочують (стимулюють), викликають або дозволяють скоєння посадовою особою при виконанні нею функцій держави або місцевого самоврядування діянь, які можуть призвести до вчинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією

Знайти визначення терміна в тексті документа від 02.12.2016


вгору