Про реалізацію арештованого майна шляхом проведення електронних торгів
Наказ Міністерства юстиції України; Порядок від 22.12.20152710/5

Арештоване майно (Всі визначення терміна — 4)

Арештоване майно (далі - майно) - рухоме або нерухоме майно боржника (крім земельних ділянок та майна, вилученого з обігу згідно із законом або обмежено оборотоздатного, та майна, зазначеного в частині восьмій статті 57 Закону України «Про виконавче провадження»), на яке звернено стягнення і яке підлягає примусовій реалізації;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 22.12.2015

Веб-сайт електронних торгів (Всі визначення терміна — 2)

Веб-сайт електронних торгів - електронний ресурс, що є складовою частиною системи електронних торгів, на якому розміщуються організаційно-методичні матеріали, інформаційні повідомлення про електронні торги та результати їх проведення, здійснюються реєстрація учасників, подання заяв на участь в електронних торгах, забезпечується доступ спостерігачів електронних торгів та проводяться електронні торги.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 22.12.2015

Відділ державної виконавчої служби (Всі визначення терміна — 4)

Відділ державної виконавчої служби - відділ примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України, відділ примусового виконання рішень структурного підрозділу головного територіального управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі, що забезпечує реалізацію повноважень з питань державної виконавчої служби, відділи державної виконавчої служби районних, районних у містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних, міжрайонних управлінь юстиції;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 22.12.2015

Гарантійний внесок (Всі визначення терміна — 23)

Гарантійний внесок - грошова сума, зарахована на рахунок організатора електронних торгів, яку за одним лотом сплачує учасник електронних торгів, розмір якої визначений, виходячи зі стартової ціни лота, та є завдатком по сплаті винагороди організатору електронних торгів за надані ним послуги з реалізації майна;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 22.12.2015

Документ, що посвідчує особу (Всі визначення терміна — 7)

Документ, що посвідчує особу, - паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон, дипломатичний чи службовий паспорт, посвідчення члена екіпажу, посвідка на проживання особи, яка мешкає в Україні, національний паспорт іноземця або документ, що його замінює;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 22.12.2015

Електронні торги (Всі визначення терміна — 4)

Електронні торги - продаж майна на прилюдних торгах за принципом аукціону або на комісійних умовах засобами системи електронних торгів через Веб-сайт, за яким його власником стає учасник, який під час торгів запропонував за нього найвищу ціну;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 22.12.2015

Заявник (Всі визначення терміна — 127)

Заявник - фізична  особа, що має повну дієздатність, або її належним чином уповноважений представник, юридична особа в особі представника, уповноваженого виступати від її імені, які подали заявку на участь в електронних торгах через Веб-сайт засобами системи електронних торгів;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 22.12.2015

Крок електронних торгів (Всі визначення терміна — 5)

Крок електронних торгів - фіксована організатором електронних торгів надбавка, на яку під час торгів здійснюється підвищення стартової та кожної наступної ціни лота.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 22.12.2015

Лот (Всі визначення терміна — 39)

Лот - одиниця арештованого майна, що виставляється для продажу на електронних торгах;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 22.12.2015

Організатор електронних торгів (Всі визначення терміна — 3)

Організатор електронних торгів - державне підприємство, яке належить до сфери управління Міністерства юстиції України та уповноважене відповідно до законодавства на здійснення заходів зі створення та супроводження програмного забезпечення системи електронних торгів, технологічного забезпечення, збереження та захисту даних, що містяться у цій системі, на організацію та проведення електронних торгів, забезпечення збереження майна, виконання інших функцій, передбачених цим Порядком;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 22.12.2015

Особистий кабінет відділу державної виконавчої служби (Всі визначення терміна — 4)

Особистий кабінет відділу державної виконавчої служби - розділ Веб-сайту, доступ до якого мають начальник та державні виконавці відділу державної виконавчої служби, який передав арештоване майно на продаж, у якому розміщуються інформаційні повідомлення про електронні торги та результати їх проведення, інша інформація про електронні торги, щодо яких державним виконавцем подано заявки на реалізацію арештованого майна, зокрема повідомлення про надходження грошових коштів за придбане майно або про їх відсутність чи невчасне або неповне їх надходження, проводяться спостереження за результатами електронних торгів та через який направляються акт про уцінку (повторну уцінку) нереалізованого майна, акт про проведені електронні торги, роздруковуються необхідні матеріали та здійснюється подання заявок на реалізацію арештованого майна;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 22.12.2015

Особистий кабінет учасника (Всі визначення терміна — 5)

Особистий кабінет учасника - розділ Веб-сайту, доступ до якого має тільки зареєстрований учасник, що авторизується за допомогою особистих ідентифікаторів доступу до особистого кабінету (далі - логін та пароль), у якому розміщуються інформаційні повідомлення про електронні торги та результати їх проведення, інша інформація про електронні торги, у яких він бере участь, через який здійснюється подання заявок на участь в електронних торгах, проводяться торговельні сесії електронних торгів, роздруковуються необхідні учаснику матеріали;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 22.12.2015

Особлива ставка (Всі визначення терміна — 4)

Особлива ставка - цінова пропозиція учасника електронних торгів у формі аукціону придбати майно, зроблена незалежно від перебігу торгів;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 22.12.2015

Реєстраційний номер лота (Всі визначення терміна — 6)

Реєстраційний номер лота - номер лота, який формується автоматично системою електронних торгів при розміщенні інформаційного повідомлення про електронні торги;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 22.12.2015

Система електронних торгів (Всі визначення терміна — 2)

Система електронних торгів - інформаційна електронна система, що забезпечує здійснення в електронній формі процесів прийняття та розміщення інформації про лоти, подання й обробки заявок на участь в електронних торгах, проведення електронних торгів з реалізації арештованого державними виконавцями майна, обробки інформації про електронні торги;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 22.12.2015

Спостерігач електронних торгів (Всі визначення терміна — 2)

Спостерігач електронних торгів - будь-який користувач мережі Інтернет, який безоплатно спостерігає за проведенням електронних торгів через Веб-сайт без можливості подавати свої цінові пропозиції;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 22.12.2015

Учасник електронних торгів (Всі визначення терміна — 2)

Учасник електронних торгів - фізична особа, що має повну дієздатність, або її належним чином уповноважений представник, юридична особа в особі представника, уповноваженого виступати від її імені, які сплатили гарантійний внесок (крім проведення електронних торгів в порядку, встановленому пунктами 1, 2 розділу VI цього Порядку), надали згоду щодо порядку та умов проведення електронних торгів і допущені Організатором до участі в електронних торгах відповідно до вимог цього Порядку;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 22.12.2015

Ціна продажу лота (Всі визначення терміна — 8)

Ціна продажу лота - фактична ціна реалізації лота на торгах.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 22.12.2015


вгору