Про затвердження Положення про порядок відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб коштів за вкладами
Фонд гарант.вкладів фізич.осіб; Рішення, Список, Форма типового документа [...] від 09.08.201214

Автоматизована банківська система (Всі визначення терміна — 2)

Автоматизована банківська система (далі - АБС) - комплекс програмного та технічного забезпечення, направлений на автоматизацію банківської діяльності банку-агента

Знайти визначення терміна в тексті документа від 17.11.2017

Автоматизована система виплат Фонду (Всі визначення терміна — 3)

Автоматизована система виплат Фонду (далі - Система) - організаційно-технічна система, в якій реалізується технологія процесів персоніфікованого обліку вкладників та здійснення їм виплат гарантованих сум відшкодувань, а також вирішуються завдання оперативного управління і контролю за виплатами

Знайти визначення терміна в тексті документа від 17.11.2017

Автоматизоване робоче місце (Всі визначення терміна — 3)

Автоматизоване робоче місце (далі - АРМ) - індивідуальний комплекс технічних і програмних засобів, що призначений для автоматизації професійної праці та забезпечує підготовку, редагування, пошук, видачу на екран, а також друк необхідних документів і даних

Знайти визначення терміна в тексті документа від 17.11.2017

Блокування інформації (Всі визначення терміна — 3)

Блокування інформації - дії, внаслідок яких унеможливлюється доступ до інформації в Системі

Знайти визначення терміна в тексті документа від 17.11.2017

Відповідальний працівник (Всі визначення терміна — 3)

Відповідальний працівник - працівник учасника Системи, який відповідно до його службових обов’язків та розпорядження керівництва учасника Системи має повноваження виконувати певні операції в Системі та є відповідальним за їх належне виконання

Знайти визначення терміна в тексті документа від 17.11.2017

Гарантована сума за рахунком (Всі визначення терміна — 2)

Гарантована сума за рахунком (далі - ГСР) - умовна сума, що розраховується Фондом із загальної суми залишку коштів на рахунку та відсотків, зменшених на суму податку, та є частиною гарантованої суми відшкодування коштів за вкладами одного вкладника в межах граничного розміру відшкодування коштів за вкладами станом на день початку процедури виведення Фондом банку з ринку, а у разі ліквідації банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону України «Про банки і банківську діяльність», - на день початку ліквідації банку;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.07.2016

Гарантована сума за рахунком (далі - ГСР) - умовна сума, що розраховується Фондом із загальної суми залишку коштів на рахунку та відсотків, зменшених на суму податку, та є частиною гарантованої суми відшкодування коштів за вкладами одного вкладника в межах граничного розміру відшкодування коштів за вкладами станом на день початку процедури виведення Фондом банку з ринку, а у разі ліквідації банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону України «Про банки і банківську діяльність», - на день початку ліквідації банку

Знайти визначення терміна в тексті документа від 17.11.2017

Загальна розрахункова сума (Всі визначення терміна — 2)

Загальна розрахункова сума - загальна сума вкладів та відсотків, зменшених на суму податку, станом на день початку процедури виведення Фондом банку з ринку, а у разі ліквідації банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону України «Про банки і банківську діяльність», - на день початку ліквідації банку.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.07.2016

Загальна розрахункова сума - загальна сума вкладів та відсотків, зменшених на суму податку, станом на день початку процедури виведення Фондом банку з ринку, а у разі ліквідації банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону України «Про банки і банківську діяльність», - на день початку ліквідації банку

Знайти визначення терміна в тексті документа від 17.11.2017

Модуль операцій виплат (Всі визначення терміна — 2)

Модуль операцій виплат (далі - МОВ) - підсистема програмного комплексу Системи

Знайти визначення терміна в тексті документа від 17.11.2017

Облікова картка вкладника (Всі визначення терміна — 2)

Облікова картка вкладника - реєстрова одиниця інформації, за якою здійснюється персоніфікований облік вкладника, ГСР та відображення руху зазначеної суми при здійсненні виплати гарантованої суми відшкодування вкладнику

Знайти визначення терміна в тексті документа від 17.11.2017

Отримувач (Всі визначення терміна — 4)

Отримувач - особа, яка отримує гарантовану суму відшкодування

Знайти визначення терміна в тексті документа від 17.11.2017

Прикладний програмний інтерфейс (Всі визначення терміна — 4)

Прикладний програмний інтерфейс (далі - АРІ) - інтерфейс прикладного програмування

Знайти визначення терміна в тексті документа від 17.11.2017

Програмний комплекс Системи (Всі визначення терміна — 2)

Програмний комплекс Системи (далі - ПК Системи) - програмне забезпечення, призначене для автоматизації операцій з виплат, обліку, обробки та формування вихідної інформації тощо

Знайти визначення терміна в тексті документа від 17.11.2017

Програмний комплекс Фонду

Програмний комплекс Фонду - набір взаємодіючих комп’ютерних програм, призначених для прийому інформації про вкладників, виконання процесів перевірки зазначеної інформації, здійснення розрахунку гарантованих сум за вкладами, формування вихідних форм для подальшої передачі їх банкам-агентам для забезпечення процесу виплат відшкодувань вкладникам шляхом передачі банкам-агентам реєстру відшкодувань вкладникам (далі - Загальний реєстр) та/або його частин на паперових та електронних носіях

Знайти визначення терміна в тексті документа від 17.11.2017

Процесинг Системи (Всі визначення терміна — 2)

Процесинг Системи - формування, обробка, передавання та зберігання даних про виплати гарантованих сум відшкодувань, а також виконання вимог регламенту Системи щодо їх інформаційного та технологічного обслуговування

Знайти визначення терміна в тексті документа від 17.11.2017

Процесинговий центр Фонду (Всі визначення терміна — 2)

Процесинговий центр Фонду (далі - ПЦФ) - модуль Системи, що безпосередньо здійснює процесинг виплат

Знайти визначення терміна в тексті документа від 17.11.2017

Регламент Системи (Всі визначення терміна — 2)

Регламент Системи (далі - Регламент) - затверджений виконавчою дирекцією Фонду режим роботи, обсяги, термін і послідовність дій учасників Системи щодо виконання ними процедур із забезпечення процесу виплати гарантованих сум відшкодувань вкладникам. Регламент використовує єдиний обліково-звітний час, що діє в Україні

Знайти визначення терміна в тексті документа від 17.11.2017

Учасники Системи

Учасники Системи - Фонд та банки-агенти, підключені до ПЦФ

Знайти визначення терміна в тексті документа від 17.11.2017


вгору