Відокремлений підрозділ кредитної установи

Відокремлений підрозділ кредитної установи (далі — відокремлений підрозділ) — відділення або філія кредитної установи, що перебуває поза її місцезнаходженням та провадить діяльність з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів у єдиному замкнутому технологічному процесі з кредитною установою.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 07.06.2013

Залучені кошти (Всі визначення терміна — 6)

Залучені кошти — кошти, прямо або опосередковано отримані на зворотній основі від фізичних осіб та/або юридичних осіб, отримані залишки фінансових активів, які виникли в результаті здійснення звичайної господарської діяльності в інтересах цих осіб.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 07.06.2013

Заявник (Всі визначення терміна — 123)

Заявник — фінансова установа, яка внесена до Державного реєстру фінансових установ (далі — Реєстр) і подає заяву для отримання ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів та яка має намір за рахунок залучених коштів надавати фінансові кредити на власний ризик (у тому числі здійснювати іпотечне кредитування) відповідно до закону.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 07.06.2013

Ліцензіат (Всі визначення терміна — 45)

Ліцензіат — кредитна установа, яка одержала ліцензію на провадження діяльності з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 07.06.2013

Ліцензія (Всі визначення терміна — 49)

Ліцензія — документ установленого зразка, який засвідчує право ліцензіата провадити діяльність з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів протягом визначеного строку за умови виконання ним цих Ліцензійних умов.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 07.06.2013

Ліцензування (Всі визначення терміна — 16)

Ліцензування — видача, переоформлення, тимчасове зупинення та анулювання ліцензій, видача дублікатів та копій ліцензії, ведення ліцензійних справ, контроль за додержанням ліцензіатами ліцензійних умов, видача розпоряджень про усунення порушень ліцензійних умов.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 07.06.2013


вгору