Вступне випробування (Всі визначення терміна — 12)

Вступне випробування - оцінювання підготовленості вступника до здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, що проводиться у формі зовнішнього незалежного оцінювання, вступного іспиту, співбесіди з конкурсного предмета (предметів), творчого конкурсу, фахового випробування тощо

Знайти визначення терміна в тексті документа від 13.10.2017

Вступний іспит (Всі визначення терміна — 7)

Вступний іспит - форма вступного випробування, що передбачає перевірку рівня знань, умінь та навичок вступника з конкурсного предмета, за результатами якої вступнику нараховуються бали, які враховуються в конкурсному балі вступника

Знайти визначення терміна в тексті документа від 13.10.2017

Вступник (Всі визначення терміна — 10)

Вступник - особа, яка подала заяву про допуск до участі в конкурсному відборі на певну конкурсну пропозицію для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

Знайти визначення терміна в тексті документа від 13.10.2017

Єдина державна електронна база з питань освіти (Всі визначення терміна — 10)

Єдина державна електронна база з питань освіти (далі - Єдина база) - автоматизована система збирання, верифікації, оброблення, зберігання та захисту даних, у тому числі персональних, щодо надавачів та отримувачів освітніх послуг з метою забезпечення потреб фізичних та юридичних осіб

Знайти визначення терміна в тексті документа від 13.10.2017

Квота для іноземців (Всі визначення терміна — 4)

Квота для іноземців - визначена частина загального обсягу місць державного замовлення, яка використовується для прийому вступників з числа:

іноземців, які прибувають на навчання відповідно до міжнародних договорів України;

закордонних українців, статус яких засвідчений посвідченням закордонного українця;

іноземців та осіб без громадянства, які постійно проживають в Україні, осіб, яким надано статус біженця в Україні, та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту

Знайти визначення терміна в тексті документа від 13.10.2017

Квота-1 (Всі визначення терміна — 5)

Квота-1 - визначена частина загального обсягу державного або регіонального замовлення, яка може бути використана для прийому вступників, що мають право на вступ на основі вступних іспитів, крім осіб, які мають право на квоту-2 або вступають відповідно до Порядку прийому для здобуття вищої та професійно-технічної освіти осіб, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції (на період її проведення), затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 21 червня 2016 року № 697, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 01 липня 2016 року за № 907/29037 (далі - наказ № 697)

Знайти визначення терміна в тексті документа від 13.10.2017

Квота-2 (Всі визначення терміна — 5)

Квота-2 - визначена частина загального обсягу державного або регіонального замовлення в уповноважених закладах освіти, яка може бути використана для прийому вступників, що мають право на вступ на основі вступних іспитів відповідно до Порядку прийому для здобуття вищої та професійно-технічної освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 24 травня 2016 року № 560, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 31 травня 2016 року за № 795/28925 (далі - наказ № 560)

Знайти визначення терміна в тексті документа від 13.10.2017

Конкурсна пропозиція (конкурс) (Всі визначення терміна — 6)

Конкурсна пропозиція (конкурс) - пропозиція закладу освіти (відокремленого структурного підрозділу закладу освіти) щодо прийому вступників на певні спеціальності (одну або декілька спеціалізацій, освітніх програм, нозологій, мов, музичних інструментів тощо в межах спеціальності), форму навчання, курс, строк навчання на основі здобутого освітнього (освітньо-кваліфікаційного) рівня. Розрізняють основні та небюджетні конкурсні пропозиції

Знайти визначення терміна в тексті документа від 13.10.2017

Конкурсний бал (Всі визначення терміна — 12)

Конкурсний бал - комплексна оцінка досягнень вступника, до якої входять результати вступних випробувань та інші показники, що обраховується (з точністю до 0,01) відповідно до цих Умов та Правил прийому

Знайти визначення терміна в тексті документа від 13.10.2017

Конкурсний відбір (Всі визначення терміна — 9)

Конкурсний відбір - процедура відбору вступників на конкурсні пропозиції на основі конкурсних балів для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста відповідно до цих Умов (незалежно від форми власності закладу освіти та джерел фінансування навчання)

Знайти визначення терміна в тексті документа від 13.10.2017

Конкурсний предмет (Всі визначення терміна — 11)

Конкурсний предмет - навчальний предмет, рівень навчальних досягнень з якого враховується під час проведення конкурсного відбору на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

Знайти визначення терміна в тексті документа від 13.10.2017

Небюджетна конкурсна пропозиція (Всі визначення терміна — 6)

Небюджетна конкурсна пропозиція - конкурсна пропозиція, на яку не надаються місця для навчання за державним або регіональним замовленням

Знайти визначення терміна в тексті документа від 13.10.2017

Основна конкурсна пропозиція (основний конкурс) (Всі визначення терміна — 3)

Основна конкурсна пропозиція (основний конкурс) - конкурсна пропозиція з визначеною кількістю місць для навчання за державним або регіональним замовленням (загальний обсяг державного або регіонального замовлення)

Знайти визначення терміна в тексті документа від 13.10.2017

Право на зарахування за квотами (Всі визначення терміна — 7)

Право на зарахування за квотами - право вступника, щодо зарахування на навчання до закладу вищої освіти за квотою-1, квотою-2, квотою для іноземців, що реалізується відповідно до цих Умов

Знайти визначення терміна в тексті документа від 13.10.2017

Право на першочергове зарахування до медичних і педагогічних закладів освіти

Право на першочергове зарахування до медичних і педагогічних закладів освіти - право вступника, передбачене абзацом четвертим частини 3 статті 44 Закону України «Про вищу освіту», щодо зарахування на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за державним або регіональним замовленням за спеціальностями галузей знань 01 «Освіта» та 22 «Охорона здоров’я» в разі укладення ним угоди про відпрацювання не менше трьох років у сільській місцевості і селищах міського типу, що реалізується відповідно до цих Умов

Знайти визначення терміна в тексті документа від 13.10.2017

Рейтинговий список вступників (Всі визначення терміна — 11)

Рейтинговий список вступників - список вступників за черговістю зарахування на навчання на конкурсну пропозицію, що формується відповідно до цих Умов та Правил прийому

Знайти визначення терміна в тексті документа від 13.10.2017

Співбесіда (Всі визначення терміна — 9)

Співбесіда - форма вступного випробування, яка передбачає перевірку рівня знань, умінь та навичок вступника з конкурсного предмета (предметів), за результатами якої приймається протокольне рішення щодо надання вступнику рекомендації до зарахування

Знайти визначення терміна в тексті документа від 13.10.2017

Творчий конкурс (Всі визначення терміна — 9)

Творчий конкурс - форма вступного випробування, яка передбачає перевірку та оцінювання творчих та/або фізичних здібностей вступника (у тому числі здобутої раніше професійної підготовки), що використовується за спеціальностями, які визначені Переліком спеціальностей, прийом на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за якими здійснюється з урахуванням рівня творчих та/або фізичних здібностей вступників (додаток 1)

Знайти визначення терміна в тексті документа від 13.10.2017

Технічна помилка (Всі визначення терміна — 15)

Технічна помилка - помилка, яка допущена уповноваженою особою приймальної комісії з питань прийняття та розгляду заяв під час внесення даних вступника або заяви до Єдиної бази, що підтверджується актом про допущену технічну помилку

Знайти визначення терміна в тексті документа від 13.10.2017

Фахове випробування (Всі визначення терміна — 9)

Фахове випробування - форма вступного випробування для вступу на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника, яка передбачає перевірку здатності до опанування навчальної програми освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на основі здобутих раніше компетентностей

Знайти визначення терміна в тексті документа від 13.10.2017


вгору