Про затвердження Типового договору розподілу природного газу
Нацком.енергетики, ком.послуг; Постанова, Договір, Форма типового документа [...] від 30.09.20152498

Група споживання (Всі визначення терміна — 2)

Група споживання - визначена згідно з вимогами Кодексу газорозподільних систем група побутового споживача, що розраховується за лічильником газу, яка відображає річний профіль споживання природного газу в розрізі календарних місяців;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 30.09.2015

ЕІС-код (Всі визначення терміна — 4)

ЕІС-код - персональний код ідентифікації Споживача як суб’єкта ринку природного газу або його точки комерційного обліку природного газу (за необхідності), присвоєний Оператором ГРМ в установленому порядку, який обліковується Оператором газотранспортної системи;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 30.09.2015

Заява-приєднання (Всі визначення терміна — 5)

Заява-приєднання - письмова заява-приєднання Споживача до умов цього Договору, складена відповідно до вимог Кодексу газорозподільних систем, що містить персоніфіковані дані щодо Споживача та його об’єкта та є невід’ємною частиною цього Договору;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 30.09.2015

Норми споживання (Всі визначення терміна — 4)

Норми споживання - об’єм та вид споживання природного газу, установлені згідно із законодавством для проведення побутовими споживачами розрахунків за спожитий природний газ у разі відсутності лічильників газу.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 30.09.2015

Особистий кабінет (Всі визначення терміна — 11)

Особистий кабінет - особиста веб-сторінка Споживача на сайті Оператора ГРМ, що містить персоніфіковані дані Споживача та його об’єкта (об’єктів), статистичні дані про обсяги споживання природного газу, поточний стан розрахунків за цим Договором та іншу інформацію, а також передбачає обмін інформацією між Оператором ГРМ та Споживачем, у тому числі для передачі показань засобів вимірювальної техніки (лічильника газу) та/або формування звіту за спожитий природний газ чи рахунків. Адреса сторінки входу до особистого кабінету захищена логіном та паролем Споживача і надається Оператором ГРМ Споживачу особисто або в інший дозволений законодавством спосіб;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 30.09.2015

Персоніфіковані дані (Всі визначення терміна — 3)

Персоніфіковані дані - персоніфіковані дані щодо Споживача та його об’єкта (назва, П.І.Б., ЕІС-код, перелік вузла(ів) обліку та відповідні дані вузла обліку, величина приєднаної потужності об’єкта Споживача тощо), визначені в заяві-приєднанні, які є достатніми для проведення взаєморозрахунків та визначення об’єму споживання природного газу;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 30.09.2015

Підтверджений обсяг природного газу (Всі визначення терміна — 5)

Підтверджений обсяг природного газу - об’єм (обсяг) природного газу, виділений постачальником для потреб Споживача, з яким укладено договір постачання природного газу на відповідний розрахунковий період, підтверджений Оператором ГТС (включений до підтвердженої номінації) та доведений Оператору ГРМ у порядку, визначеному Кодексом газотранспортної системи, затвердженим постановою Регулятора від 30 вересня 2015 року № 2493;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 30.09.2015

Послуга з розподілу природного газу

Послуга з розподілу природного газу - послуга Оператора ГРМ, яка надається Споживачу та включає в себе забезпечення цілодобового доступу Споживача до газорозподільної системи в межах приєднаної потужності його об’єкта і розподіл (переміщення) належного Споживачу (його постачальнику) природного газу газорозподільною системою з метою його фізичної доставки до межі балансової належності об’єкта Споживача;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 30.09.2015

Постачальник (Всі визначення терміна — 23)

Постачальник - суб’єкт господарювання, з яким Споживач в установленому порядку уклав договір постачання природного газу;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 30.09.2015

Реєстр споживачів постачальника (Всі визначення терміна — 4)

Реєстр споживачів постачальника - це перелік споживачів, які в установленому Кодексом газотранспортної системи порядку закріплені в інформаційній платформі оператора газотранспортної системи за певним постачальником у розрахунковому періоді

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.08.2018

Сайт Оператора ГРМ (сайт)

Сайт Оператора ГРМ (сайт) - офіційний сайт Оператора ГРМ в мережі Інтернет, розміщений за адресою: ______________, який містить чинну редакцію цього Договору та Кодексу газорозподільних систем, права та обов’язки Сторін (визначених цим Договором), іншу інформацію, а також порядок звітності та формування об’ємів (обсягів) природного газу за відповідний період;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 30.09.2015

Споживач (Всі визначення терміна — 24)

Споживач - фізична або юридична особа чи фізична особа - підприємець, об’єкт якої підключений до газорозподільної системи Оператора ГРМ.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 30.09.2015

Типовий договір розподілу природного газу

Типовий договір розподілу природного газу є публічним, регламентує порядок та умови переміщення природного газу з метою фізичної доставки Оператором ГРМ обсягів природного газу, які належать споживачам (їх постачальникам), до об’єктів споживачів, а також правові засади санкціонованого відбору природного газу з газорозподільної системи.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 30.09.2015


вгору