Про затвердження Правил постачання природного газу
Нацком.енергетики, ком.послуг; Постанова, Правила від 30.09.20152496

Відмова в доступі до об'єкта споживача (Всі визначення терміна — 3)

Відмова в доступі до об’єкта споживача - вчинення споживачем (власником або наймачем об’єкта споживача) та/або власником земельної ділянки, де розташований/розміщений об’єкт споживача таких дій, які перешкоджають представникам постачальника або на його вимогу Оператору ГРМ/ГТС виконувати свої функції, передбачені цими Правилами, що засвідчується відповідним актом-претензією (актом про порушення);

Знайти визначення терміна в тексті документа від 30.09.2015

Діючий постачальник (Всі визначення терміна — 4)

Діючий постачальник - постачальник природного газу, до Реєстру споживачів якого включений cпоживач у відповідному періоді постачання

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.08.2018

Діючий постачальник - постачальник природного газу, до Реєстру споживачів якого включений cпоживач у відповідному періоді постачання

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.08.2018

Діючий постачальник - постачальник природного газу, з яким укладено договір постачання природного газу і який постачає природний газ споживачу;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 30.09.2015

ЕІС-код (Всі визначення терміна — 4)

ЕІС-код (Energy Identification Code) - персональний код ідентифікації споживача як суб’єкта ринку природного газу або його точки комерційного обліку (за необхідності), присвоєний в установленому порядку Оператором ГРМ (по споживачах, які підключені до газорозподільної системи) або Оператором ГТС (по споживачах, які підключені до газотранспортної системи)

Знайти визначення терміна в тексті документа від 29.11.2016

Заява-приєднання (Всі визначення терміна — 5)

Заява-приєднання - письмова заява-приєднання споживача до умов договору постачання природного газу побутовим споживачам або договору постачання природного газу постачальником "останньої надії", складена відповідно до вимог цих Правил;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 30.09.2015

Інформаційна платформа (Всі визначення терміна — 3)

Інформаційна платформа - це електронна платформа Оператора ГТС у вигляді веб-додатка в мережі Інтернет, створена відповідно до вимог Кодексу газотранспортної сис

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.08.2018

Новий постачальник

Новий постачальник - постачальник природного газу, з яким споживач, що має діючого постачальника, уклав договір постачання природного газу та який буде здійснювати постачання природного газу у періоді, наступному після періоду постачання природного газу діючим постачальником;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 30.09.2015

Об'єкт побутового споживача

Об'єкт побутового споживача - територіально відокремлена газифікована споруда (житловий будинок, квартира, майстерня, літня кухня тощо), що належить споживачеві на правах власності або користування;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 30.09.2015

Оператор газорозподільної системи (Всі визначення терміна — 3)

Оператор газорозподільної системи - суб'єкт господарювання, який на підставі ліцензії здійснює діяльність із розподілу природного газу газорозподільною системою, до якої підключений об’єкт споживача;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 30.09.2015

Оператор газотранспортної системи (Всі визначення терміна — 4)

Оператор газотранспортної системи - суб'єкт господарювання, який на підставі ліцензії здійснює діяльність із транспортування природного газу газотранспортною системою;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 30.09.2015

Підтверджений обсяг природного газу (Всі визначення терміна — 5)

Підтверджений обсяг природного газу - плановий об’єм (обсяг) природного газу, обумовлений договором постачання природного газу між споживачем та постачальником на відповідний розрахунковий період, який має бути поставлений споживачу відповідно до умов цього договору

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.08.2018

Підтверджений обсяг природного газу - об’єм (обсяг) природного газу, виділений постачальником для потреб свого споживача на відповідний розрахунковий період, який підтверджений Оператором ГТС (включений до підтвердженої номінації) у порядку, визначеному Кодексом газотранспортної системи

Знайти визначення терміна в тексті документа від 29.11.2016

Побутовий споживач (Всі визначення терміна — 10)

Побутовий споживач - фізична особа, яка придбаває природний газ з метою використання для власних побутових потреб, у тому числі для приготування їжі, підігріву води та опалення своїх житлових приміщень, що не включає професійну та комерційну діяльність;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 30.09.2015

Постачальник "останньої надії" (Всі визначення терміна — 3)

Постачальник "останньої надії" - визначений Кабінетом Міністрів України постачальник, який не має права відмовити в укладенні договору постачання природного газу на обмежений період часу;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 30.09.2015

Постачальник із спеціальними обов'язками

Постачальник із спеціальними обов’язками - суб’єкт господарювання, на якого відповідно до статті 11 Закону України "Про ринок природного газу" Кабінетом Міністрів України покладені спеціальні обов’язки з постачання природного газу певній категорії споживачів та який не має права відмовити таким споживачам в укладенні договору постачання природного газу;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 30.09.2015

Постачальник природного газу (Всі визначення терміна — 3)

Постачальник природного газу - суб'єкт господарювання, який на підставі ліцензії здійснює діяльність із постачання природного газу;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 30.09.2015

Постачання природного газу (Всі визначення терміна — 4)

Постачання природного газу - господарська діяльність, що підлягає ліцензуванню і полягає в реалізації природного газу безпосередньо споживачам на підставі укладених з ними договорів;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 30.09.2015

Реєстр споживачів постачальника (Всі визначення терміна — 4)

Реєстр споживачів постачальника - перелік споживачів, які в установленому Кодексом газотранспортної системи порядку закріплені в інформаційній платформі Оператора ГТС за певним постачальником у розрахунковому періоді

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.08.2018

Розрахунковий період (Всі визначення терміна — 21)

Розрахунковий період - газовий місяць, визначений договором постачання природного газу, в якому діючим постачальником забезпечується постачання природного газу споживачу та здійснюються відповідні розрахунки за поставлений природний газ

Знайти визначення терміна в тексті документа від 29.11.2016

Розрахунковий період - газова доба та/або газовий місяць, визначені Кодексом газотранспортної системи на ринку природного газу, щодо якої (якого) між споживачем та його постачальником визначаються певні обсяги відбору/споживання природного газу та здійснюються відповідні розрахунки

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.08.2018

Сайт постачальника

Сайт постачальника - офіційний сайт постачальника в мережі Інтернет, що визначений в договорі постачання природного газу та/або заяві-приєднанні, який містить чинну редакцію договору на постачання природного газу та Правил, а також загальні умови постачання (у тому числі ціни), права та обов’язки постачальника та споживача, зазначення актів законодавства, якими регулюються відносини між постачальником та споживачем, наявні способи досудового вирішення спорів з постачальником та інша необхідна інформація;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 30.09.2015

Споживач (Всі визначення терміна — 24)

Споживач - юридична або фізична особа або фізична особа - підприємець, яка отримує природний газ на підставі договору постачання природного газу з метою використання для власних потреб або використання в якості сировини, а не для перепродажу.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 30.09.2015


вгору