Аутсорсинг (Всі визначення терміна — 5)

Аутсорсинг - передання юридичною особою, яка провадить діяльність з надання інформаційних послуг на фондовому ринку, частини її процесів чи функцій, які забезпечують таку діяльність, іншій юридичній особі

Знайти визначення терміна в тексті документа від 27.09.2018

Відокремлений підрозділ юридичної особи (Всі визначення терміна — 4)

Відокремлений підрозділ юридичної особи - філія, інший підрозділ юридичної особи, що розташований поза її місцезнаходженням і здійснює всі або частину її функцій щодо здійснення діяльності з надання інформаційних послуг на фондовому ринку

Знайти визначення терміна в тексті документа від 27.09.2018

Власний капітал (Всі визначення терміна — 17)

Власний капітал - частина в активах підприємства, що залишається після вирахування його зобов’язань

Знайти визначення терміна в тексті документа від 27.09.2018

Грубе порушення надавачем інформаційних послуг вимог законодавства на фондовому ринку

Грубе порушення надавачем інформаційних послуг вимог законодавства на фондовому ринку - вчинення особою, яка провадить діяльність з надання інформаційних послуг на фондовому ринку, порушення законодавства на фондовому ринку, що призвело до порушення прав інвесторів під час провадження діяльності з надання інформаційних послуг на фондовому ринку та за яке законом передбачено фінансову санкцію, що доведено відповідним рішенням суду або Комісією

Знайти визначення терміна в тексті документа від 27.09.2018

Ділова репутація (Всі визначення терміна — 7)

Ділова репутація - сукупність документально підтвердженої інформації про особу, що дає змогу зробити висновок про відповідність її господарської та/або професійної діяльності вимогам законодавства, для фізичної особи - про належний рівень професійних здібностей та управлінського досвіду, а також про те, що особа не має судимості за корисливі злочини і за злочини у сфері господарської діяльності, не знятої або не погашеної в установленому законом порядку

Знайти визначення терміна в тексті документа від 27.09.2018

Заявник (Всі визначення терміна — 114)

Заявник - юридична особа, яка має намір провадити діяльність з надання інформаційних послуг на фондовому ринку, у тому числі особа, яка має право провадити один або більше видів діяльності з надання інформаційних послуг

Знайти визначення терміна в тексті документа від 27.09.2018

Комплаєнс

Комплаєнс - система внутрішніх відносин юридичної особи, спрямована на забезпечення дотримання такою особою вимог законодавства та запобігання його порушенням

Знайти визначення терміна в тексті документа від 27.09.2018

Надавач інформаційних послуг

Надавач інформаційних послуг - юридична особа, яку включено до Реєстру уповноважених осіб та яка провадить діяльність з надання інформаційних послуг на фондовому ринку

Знайти визначення терміна в тексті документа від 27.09.2018

Опосередковане володіння участю (Всі визначення терміна — 4)

Опосередковане володіння участю - володіння, яке настає, якщо особа самостійно або спільно з іншими особами має пряме володіння участю в статутному (складеному) капіталі власника істотної участі (юридичної особи) у заявника (ліцензіата) у такому розмірі, який забезпечує володіння через цю особу 10 і більше відсотками статутного капіталу заявника, та/або набуває незалежну від формального володіння можливість значного (вирішального) впливу на керівництво чи діяльність професійного учасника

Знайти визначення терміна в тексті документа від 27.09.2018

Опосередкований контроль (Всі визначення терміна — 2)

Опосередкований контроль - можливість здійснювати вирішальний вплив на діяльність заявника шляхом опосередкованого володіння особою самостійно або спільно з іншими особами, пов’язаними відносинами контролю, часткою у статутному капіталі заявника, що відповідає еквіваленту 50 чи більше відсотків статутного капіталу та/або голосів такого заявника, або незалежно від такого володіння можливість здійснювати такий вплив на основі угоди чи будь-яким іншим чином

Знайти визначення терміна в тексті документа від 27.09.2018

Приміщення (Всі визначення терміна — 18)

Приміщення - частина внутрішнього об’єму будівлі, обмежена будівельними елементами, з можливістю входу і виходу, яку використовує заявник під час провадження діяльності з надання інформаційних послуг на фондовому ринку, за винятком приміщення загального користування

Знайти визначення терміна в тексті документа від 27.09.2018

Прямий власник

Прямий власник - юридична або фізична особа, яка безпосередньо володіє часткою (акціями) у статутному капіталі заявника

Знайти визначення терміна в тексті документа від 27.09.2018

Публічна компанія (Всі визначення терміна — 9)

Публічна компанія - іноземна юридична особа, створена у формі публічного акціонерного товариства, акції якої перебувають у лістингу іноземної фондової біржі, що входить до Світової федерації бірж

Знайти визначення терміна в тексті документа від 27.09.2018

Спеціалізовані структурні підрозділи заявника

Спеціалізовані структурні підрозділи заявника - департамент, управління, відділ, сектор тощо, які є невід’ємною частиною внутрішньої організаційної структури заявника або його відокремленого підрозділу та мають інше, ніж заявник або його відокремлений підрозділ, місцезнаходження

Знайти визначення терміна в тексті документа від 27.09.2018

Структура власності (Всі визначення терміна — 8)

Структура власності - система взаємовідносин юридичних та фізичних осіб, що дає змогу визначити всіх осіб, які мають істотну участь в юридичній особі, у тому числі відносини контролю між ними щодо такої юридичної особи

Знайти визначення терміна в тексті документа від 27.09.2018


вгору