Про затвердження Державного стандарту денного догляду
Мінсоцполітики України; Наказ, Стандарт, План [...] від 30.07.2013452

Індивідуальний план надання соціальної послуги денного догляду

Індивідуальний план надання соціальної послуги денного догляду (далі - індивідуальний план) - документ, складений на підставі проведеного комплексного визначення ступеня індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги денного догляду, у якому зазначено заходи, що здійснюються для надання такої послуги, відомості про необхідні ресурси, періодичність і строки виконання, відповідальних виконавців, дані щодо моніторингу результатів та інформацію щодо перегляду індивідуального плану

Знайти визначення терміна в тексті документа від 29.01.2019, UA

Моніторинг та оцінка якості надання соціальної послуги денного догляду

Моніторинг та оцінка якості надання соціальної послуги денного догляду - це постійний чи періодичний перегляд діяльності працівників суб’єкта, що надає соціальну послугу, що має на меті оцінку поточних результатів, виявлення труднощів, визначення проблем, надання рекомендацій для їх усунення

Знайти визначення терміна в тексті документа від 29.01.2019, UA

Мультидисциплінарна команда (Всі визначення терміна — 12)

Мультидисциплінарна команда - команда, до складу якої включається не менше трьох осіб з числа таких працівників: соціальний працівник, медичний працівник, юрисконсульт, психолог, сестра медична з лікувальної фізкультури тощо

Знайти визначення терміна в тексті документа від 29.01.2019, UA

Надавач соціальної послуги денного догляду

Надавач соціальної послуги денного догляду (працівник) (далі - надавач соціальної послуги) - фахівці у сфері надання соціальних послуг, соціальні робітники або мультидисциплінарна команда, які (яка) безпосередньо виконують(є) заходи, що складають зміст соціальної послуги денного догляду

Знайти визначення терміна в тексті документа від 29.01.2019, UA

Отримувач соціальної послуги денного догляду

Отримувач соціальної послуги денного догляду (далі - отримувач соціальної послуги) - особа, яка через складні життєві обставини, спричинені інвалідністю, віком, станом здоров'я, потребує надання соціальної послуги денного догляду або отримує таку послугу

Знайти визначення терміна в тексті документа від 29.01.2019, UA

Соціальна послуга денного догляду

Соціальна послуга денного догляду - комплекс заходів, що здійснюється протягом робочого дня суб’єкта, що надає соціальну послугу денного догляду, і спрямований на створення умов забезпечення життєдіяльності осіб, які частково або повністю втратили здатність/не набули здатності до самообслуговування, без надання їм місця постійного проживання

Знайти визначення терміна в тексті документа від 29.01.2019, UA

Суб'єкт, що надає соціальну послугу денного догляду

Суб’єкт, що надає соціальну послугу денного догляду (далі - суб’єкт, що надає соціальну послугу), - підприємства, установи, організації, заклади незалежно від форми власності, фізичні особи - підприємці, які відповідають критеріям діяльності суб’єктів, що надають соціальні послуги

Знайти визначення терміна в тексті документа від 29.01.2019, UA


вгору