Адміністративне приміщення (офіс) (Всі визначення терміна — 3)

Адміністративне приміщення (офіс) — нежитлове приміщення, що належить суб'єкту господарювання на правах власності або оренди, в якому розташовується його виконавчий орган (директор, правління тощо) та яке має адресу, через яку може здійснюватися поштовий зв'язок.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.11.2011

Виконавець робіт (Всі визначення терміна — 5)

Виконавець робіт — штатний працівник суб'єкта господарювання, який має відповідну кваліфікацію, підпорядкований керівнику робіт і безпосередньо виконує конкретні види робіт та послуг, які виконуються в межах діяльності протипожежного призначення.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.11.2011

Діяльність протипожежного призначення (Всі визначення терміна — 8)

Діяльність протипожежного призначення — господарська діяльність з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.11.2011

Засоби протипожежного захисту (Всі визначення терміна — 6)

Засоби протипожежного захисту — технічні засоби, призначені для запобігання, виявлення, локалізації та ліквідації пожеж, захисту людей, матеріальних цінностей та довкілля від впливу небезпечних факторів пожежі.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.11.2011

Монтаж (Всі визначення терміна — 8)

Монтаж — комплекс операцій зі встановлення, з'єднання окремих складових, вузлів та агрегатів, налагодження та перевірки на працездатність.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.11.2011

Оцінка протипожежного стану об'єкта (Всі визначення терміна — 5)

Оцінка протипожежного стану об'єкта — визначення відповідності приміщень, будівель, споруд та їх територій, технологічних процесів виробництв тощо вимогам чинних нормативно-правових актів з питань пожежної безпеки.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.11.2011

Перевірка (огляд) пристроїв блискавкозахисту (Всі визначення терміна — 4)

Перевірка (огляд) пристроїв блискавкозахисту — комплекс робіт, який проводиться з певною періодичністю і спрямований на забезпечення проектних параметрів пристроїв блискавкозахисту (перевірка надійності електричних з'єднань між струмопровідними частинами, відсутності механічних ушкоджень, корозійного руйнування, вимір опору струму розтікання заземлювачів та вжиття заходів щодо відновлення нормованих параметрів).

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.11.2011

Система протидимного захисту (Всі визначення терміна — 5)

Система протидимного захисту — комплекс технічних засобів, призначений для примусового видалення летких продуктів згоряння (зокрема диму) з приміщень та шляхів евакуації будинків і споруд, а також створення надлишкового тиску повітря на незадимлюваних сходових клітках, у протипожежних тамбур-шлюзах, ліфтових холах, шахтах ліфтів та інших захищуваних об'ємах будинків і споруд у разі пожежі, спонукальною системою якого є пожежна сигналізація.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.11.2011

Спостерігання за пожежною автоматикою об'єктів (Всі визначення терміна — 5)

Спостерігання за пожежною автоматикою об'єктів (пожежне спостерігання) — сукупність організаційних та технічних заходів, призначених для забезпечення віддаленого цілодобового нагляду за станом пожежної автоматики об'єктів, що здійснюється шляхом приймання, обробляння та передавання тривожних сповіщень від пожежної автоматики (систем пожежогасіння, пожежної сигналізації, протидимного захисту) об'єктів, що спостерігаються та реагування на них.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.11.2011

Технічне обслуговування (Всі визначення терміна — 40)

Технічне обслуговування — комплекс організаційних та технічних заходів, пов'язаних із забезпеченням працездатного стану виробів, систем (установок) шляхом виконання робіт з тестування, ремонту та заміни складових, вузлів і агрегатів відповідно до нормативних документів з технічного обслуговування.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.11.2011

Центр спостерігання МНС України

Центр спостерігання МНС України — визначена МНС України установа (підприємство), що належить до сфери управління МНС України, яка (яке) організовує та забезпечує роботу системи централізованого пожежного спостерігання, здійснює ведення єдиної бази об'єктів спостерігання МНС України.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.11.2011


вгору