Про затвердження Інструкції про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків - резидентів і нерезидентів
Постанова Національного банку України; Інструкція, Форма типового документа, Заява, Картка від 12.11.2003492

Банк-кореспондент (Всі визначення терміна — 3)

Банк-кореспондент - банк, філія іноземного банку, що на підставі договору та в порядку, установленому Національним банком, відкриває в іншому банку кореспондентський рахунок

Знайти визначення терміна в тексті документа від 04.04.2019, UA

Відокремлений підрозділ (Всі визначення терміна — 6)

Відокремлений підрозділ - філія, відділення, представництво або інший відокремлений підрозділ, що не має статусу юридичної особи і здійснює свою діяльність від імені юридичної особи - резидента

Знайти визначення терміна в тексті документа від 04.04.2019, UA

Відокремлений підрозділ - філія, представництво, відділення або інший відокремлений підрозділ, що не має статусу юридичної особи і здійснює свою діяльність від імені юридичної особи-резидента

Знайти визначення терміна в тексті документа від 30.07.2014, UA

Вкладний (депозитний) рахунок (Всі визначення терміна — 4)

Вкладний (депозитний) рахунок - рахунок, що відкривається банком клієнту на договірній основі для зберігання грошей, які передаються клієнтом банку в управління на встановлений строк або без зазначення такого строку під визначений процент (дохід) і підлягають поверненню клієнту відповідно до законодавства України та умов договору

Знайти визначення терміна в тексті документа від 04.04.2019, UA

Вкладний (депозитний) рахунок — рахунок, що відкривається банком клієнту на договірній основі для зберігання грошей, що передаються клієнтом в управління на встановлений строк або без зазначення такого строку під визначений процент (дохід) і підлягають поверненню клієнту відповідно до законодавства України та умов договору.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 23.07.2013, UA

День відкриття поточного рахунку

Днем відкриття поточного рахунку клієнта вважається дата, що зазначена на заяві про відкриття цього рахунку в розділі "Відмітки банку".

Знайти визначення терміна в тексті документа від 23.07.2013, UA

Зміна рахунків клієнтів

Зміною рахунків клієнтів уважається процедура відкриття нових рахунків і закриття раніше відкритих рахунків клієнтів не за їх ініціативою, у результаті проведення якої змінюються всі або окремі (один або кілька) банківські реквізити клієнтів — найменування банку, код банку, номер рахунку, валюта рахунку.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 23.07.2013, UA

Іноземні представництва (Всі визначення терміна — 3)

Іноземні представництва - іноземні дипломатичні, консульські, торговельні, інші офіційні представництва та установи міжнародних організацій, що користуються імунітетом і дипломатичними привілеями, представництва іноземних банків, іноземних компаній, фірм, які представляють інтереси юридичних осіб-нерезидентів в Україні

Знайти визначення терміна в тексті документа від 02.12.2015, UA

Кореспондентський рахунок (Всі визначення терміна — 8)

Кореспондентський рахунок - рахунок, що відкривається одним банком іншому банку, філії іноземного банку для здійснення міжбанківських переказів

Знайти визначення терміна в тексті документа від 04.04.2019, UA

Незалежна професійна діяльність (Всі визначення терміна — 8)

Незалежна професійна діяльність - участь фізичної особи в науковій, літературній, артистичній, художній, освітній або викладацькій діяльності, діяльність лікарів, приватних нотаріусів, приватних виконавців, адвокатів, арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів), аудиторів, бухгалтерів, оцінщиків, інженерів чи архітекторів, особи, зайнятої релігійною (місіонерською) діяльністю, іншою подібною діяльністю за умови, що така особа не є працівником або фізичною особою - підприємцем і використовує найману працю не більше ніж чотирьох фізичних осіб

Знайти визначення терміна в тексті документа від 04.04.2019, UA

Нерезиденти-інвестори

Нерезиденти-інвестори — суб'єкти, які провадять інвестиційну діяльність на території України, а саме: юридичні особи, створені відповідно до законодавства інших країн; фізичні особи — іноземці, які не мають постійного місця проживання на території України і не обмежені в дієздатності; іноземні державні органи, міжнародні урядові та неурядові організації; інші іноземні суб'єкти інвестиційної діяльності, що визнаються такими відповідно до законодавства України.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 30.07.2014, UA

Офіційні представництва (Всі визначення терміна — 2)

Офіційні представництва — іноземні дипломатичні, консульські, торговельні та інші офіційні представництва, що користуються імунітетом і дипломатичними привілеями.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 30.07.2014, UA

Підприємці

Підприємці — суб'єкти господарювання, які здійснюють підприємницьку діяльність, та постійні представництва.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 30.07.2014, UA

Постійні представництва (Всі визначення терміна — 2)

Постійні представництва — представництва юридичних осіб-нерезидентів (іноземних компаній, фірм, міжнародних організацій, що представляють інтереси юридичних осіб-нерезидентів в Україні), через які повністю або частково здійснюється підприємницька діяльність нерезидента на території України.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 30.07.2014, UA

Поточний рахунок (Всі визначення терміна — 6)

Поточний рахунок - рахунок, що відкривається банком клієнту на договірній основі для зберігання грошей і здійснення розрахунково-касових операцій за допомогою платіжних інструментів відповідно до умов договору та вимог законодавства України

Знайти визначення терміна в тексті документа від 04.04.2019, UA

Поточний рахунок — рахунок, що відкривається банком клієнту на договірній основі для зберігання грошей і здійснення розрахунково-касових операцій за допомогою платіжних інструментів відповідно до умов договору та вимог законодавства України.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 23.07.2013, UA

Поточний рахунок в іноземній валюті (Всі визначення терміна — 2)

Поточний рахунок в іноземній валюті відкривається суб'єкту господарювання для зберігання грошей і проведення розрахунків у межах законодавства України в безготівковій та готівковій іноземній валюті, для здійснення поточних операцій, визначених законодавством України, для здійснення інвестицій за кордон, розрахунків за купівлю-продаж облігацій зовнішньої державної позики України, для зарахування, використання і погашення кредитів (позик, фінансової допомоги) в іноземній валюті, для надходження іноземних інвестицій в Україну відповідно до законодавства України, а також для проведення операцій, передбачених генеральною ліцензією Національного банку на здійснення валютних операцій.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 23.07.2013, UA

Поточні рахунки типу "Н" у національній валюті

Поточні рахунки типу "Н", що відкриваються в національній валюті офіційним представництвам і представництвам юридичних осіб-нерезидентів, які не займаються підприємницькою діяльністю на території України.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 23.07.2013, UA

Поточні рахунки типу "П"

Поточні рахунки типу "П", що відкриваються в національній валюті постійним представництвам.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 23.07.2013, UA

Представництва юридичних осіб

Представництва юридичних осіб - нерезидентів в Україні - іноземні дипломатичні, консульські, торговельні, інші офіційні представництва та установи міжнародних організацій, що користуються імунітетом і дипломатичними привілеями, представництва іноземних банків, іноземних компаній, фірм, які представляють інтереси юридичних осіб - нерезидентів в Україні

Знайти визначення терміна в тексті документа від 04.04.2019, UA

Рахунок умовного зберігання (ескроу) (Всі визначення терміна — 4)

Рахунок умовного зберігання (ескроу) - рахунок, що відкривається банком клієнту на договірній основі для зарахування на рахунок коштів та перерахування їх / видачі коштів готівкою у випадках, передбачених законодавством України, особі (особам), зазначеній (зазначеним) клієнтом (бенефіціару або бенефіціарам), або повернення таких коштів клієнту за настання підстав, передбачених договором

Знайти визначення терміна в тексті документа від 04.04.2019, UA

Суб'єкти господарювання (Всі визначення терміна — 7)

Суб'єкти господарювання - юридичні особи - резиденти і фізичні особи - підприємці

Знайти визначення терміна в тексті документа від 04.04.2019, UA

Суб'єкти господарювання — юридичні особи-резиденти і фізичні особи-підприємці.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 30.07.2014, UA

Уповноважений банк (Всі визначення терміна — 18)

Уповноважений банк - банк, що має генеральну ліцензію Національного банку на здійснення валютних операцій

Знайти визначення терміна в тексті документа від 30.07.2014, UA

Уповноважений працівник банку (Всі визначення терміна — 2)

Уповноважений працівник банку - працівник банку, на якого відповідно до внутрішніх документів банку покладено обов'язок відкривати рахунки клієнтам

Знайти визначення терміна в тексті документа від 04.04.2019, UA

Уповноважений працівник банку - працівник банку, на якого відповідно до внутрішніх положень банку покладено обов'язок відкривати рахунки клієнтам

Знайти визначення терміна в тексті документа від 30.07.2014, UA

Фізичні особи-нерезиденти

Фізичні особи-нерезиденти - іноземці, особи без громадянства, громадяни України, які мають постійне місце проживання за межами України, у тому числі ті, що тимчасово перебувають на території України

Знайти визначення терміна в тексті документа від 30.07.2014, UA

Фізичні особи-резиденти

Фізичні особи-резиденти - громадяни України, іноземці, особи без громадянства, які мають постійне місце проживання на території України, у тому числі ті, що тимчасово перебувають за кордоном

Знайти визначення терміна в тексті документа від 30.07.2014, UA

Юридичні особи-нерезиденти

Юридичні особи-нерезиденти - юридичні особи з місцезнаходженням за межами України, які створені й діють відповідно до законодавства іноземної держави

Знайти визначення терміна в тексті документа від 30.07.2014, UA

Юридичні особи-резиденти

Юридичні особи-резиденти - юридичні особи з місцезнаходженням на території України, які здійснюють свою діяльність на підставі законів України

Знайти визначення терміна в тексті документа від 30.07.2014, UA


вгору