Альтернативні методи визначення відповідності (alternative means of compliance) AltMoc

Альтернативні методи визначення відповідності (alternative means of compliance) (AltMoc) - встановлені уповноваженим органом методи, які пропонують альтернативу існуючим прийнятним методам визначення відповідності або пропонують нові методи для встановлення відповідності тим положенням цих Авіаційних правил, відносно яких уповноваженим органом не було встановлено прийнятних методів визначення відповідності

Знайти визначення терміна в тексті документа від 31.05.2018

Безперервна підготовка (continuation training)

Безперервна підготовка (continuation training) - система заходів, спрямованих на підтримання поточної компетентності власників свідоцтва диспетчера УПР та здобуття ними нової компетентності, зумовленої технічними та процедурними змінами і нововведеннями

Знайти визначення терміна в тексті документа від 31.05.2018

Відновлення (renewal)

Відновлення (renewal) - адміністративна процедура, що виконується після закінчення терміну дії рейтингу, доповнення до рейтингу, допуску або медичного сертифіката, за допомогою якої відновлюються права для рейтингу, доповнення до рейтингу, допуску або медичного сертифіката на наступний чітко визначений період за умов відповідності вимогам, визначеним у цих Авіаційних правилах

Знайти визначення терміна в тексті документа від 31.05.2018

Диспетчерське обслуговування повітряного руху (air traffic control service)

Диспетчерське обслуговування повітряного руху (air traffic control service) - обслуговування, що здійснюється з метою запобігання зіткненню повітряних суден між собою і повітряних суден з іншими перешкодами у зоні маневрування, прискорення і підтримки впорядкованого потоку повітряного руху

Знайти визначення терміна в тексті документа від 31.05.2018

Доповнення до рейтингу (rating endorsement)

Доповнення до рейтингу (rating endorsement) - дозвіл, що вноситься до свідоцтва диспетчера УПР та студента-диспетчера УПР та складає його частину, який визначає спеціальні умови, права або обмеження щодо відповідного рейтингу

Знайти визначення терміна в тексті документа від 31.05.2018

Допуск володіння мовою (language proficiency endorsement)

Допуск володіння мовою (language proficiency endorsement) - запис, що вноситься до свідоцтва диспетчера УПР та студента-диспетчера УПР та складає його частину, який визначає рівень володіння мовою його власником

Знайти визначення терміна в тексті документа від 31.05.2018

Допуск експерта (assessor endorsement)

Допуск експерта (assessor endorsement) - дозвіл, що вноситься до свідоцтва диспетчера УПР та складає його частину, який визначає компетентність власника цього свідоцтва проводити оцінювання практичних навичок студентів-диспетчерів УПР та диспетчерів УПР

Знайти визначення терміна в тексті документа від 31.05.2018

Допуск інструктора з підготовки на робочому місці (on-the-job training instructor endorsement) OJTI

Допуск інструктора з підготовки на робочому місці (on-the-job training instructor endorsement) (OJTI) - дозвіл, що вноситься до свідоцтва диспетчера УПР та складає його частину, який визначає компетентність власника цього свідоцтва проводити підготовку на робочому місці та підготовку на синтетичних засобах підготовки

Знайти визначення терміна в тексті документа від 31.05.2018

Допуск інструктора синтетичного засобу підготовки (synthetic training device instructor endorsement) STDI

Допуск інструктора синтетичного засобу підготовки (synthetic training device instructor endorsement) (STDI) - дозвіл, що вноситься до свідоцтва диспетчера УПР та складає його частину, який визначає компетентність власника цього свідоцтва проводити підготовку на синтетичних засобах підготовки

Знайти визначення терміна в тексті документа від 31.05.2018

Допуск органу обслуговування повітряного руху (ОПР) unit endorsement

Допуск органу обслуговування повітряного руху (ОПР) (unit endorsement) - дозвіл, що вноситься до свідоцтва диспетчера УПР та студента-диспетчера УПР та складає його частину, в якому зазначаються індекс місцезнаходження Міжнародної організації цивільної авіації (ІСАО) відповідного органу ОПР та сектор, група секторів або робочі місця, де власник свідоцтва компетентний виконувати роботу

Знайти визначення терміна в тексті документа від 31.05.2018

Екзаменування (examination)

Екзаменування (examination) - формалізована перевірка, призначена для визначення рівня теоретичних знань та їх розуміння у особи, яка перевіряється

Знайти визначення терміна в тексті документа від 31.05.2018

Засіб для відпрацювання часткових завдань (part-task trainer)

Засіб для відпрацювання часткових завдань (part-task trainer) - синтетичний засіб підготовки, призначений для забезпечення відпрацювання специфічних та окремих операційних завдань, при цьому від особи, яка проходить підготовку, не вимагається здійснення усіх завдань, що зазвичай виконуються у реальному операційному середовищі

Знайти визначення терміна в тексті документа від 31.05.2018

Індекс місцезнаходження ІСАО (ICAO location indicator)

Індекс місцезнаходження ІСАО (ICAO location indicator) - чотирьохлітерна кодова група, сформована згідно з правилами ІСАО і призначена для позначення місцезнаходження авіаційної фіксованої станції

Знайти визначення терміна в тексті документа від 31.05.2018

Інструктивний матеріал (guidance material) GM

Інструктивний матеріал (guidance material) (GM) - необов’язковий для виконання матеріал, розроблений уповноваженим органом для роз’яснення значення певної вимоги або специфікації, що використовується для тлумачення цих Авіаційних правил та прийнятних методів визначення відповідності

Знайти визначення терміна в тексті документа від 31.05.2018

Компетентність (competency)

Компетентність (competency) - характеристика ефективності дій людини, що використовується для достовірного прогнозування успішності дій при виконанні службових обов’язків. Кожна компетентність проявляється та спостерігається під час ситуацій, що вимагають певних знань, навичок та ставлень у ході виробничої діяльності або при виконанні завдань у відповідних умовах

Знайти визначення терміна в тексті документа від 31.05.2018

Критичний стрес, пов'язаний з інцидентом (critical incident stress)

Критичний стрес, пов’язаний з інцидентом (critical incident stress),- прояв позаштатних та/або екстремальних емоційних, фізичних та/або поведінкових реакцій у людини після неочікуваної події

Знайти визначення терміна в тексті документа від 31.05.2018

Курс підготовки (training course)

Курс підготовки (training course) - теоретична та/або практична підготовка визначеної тривалості, яка має структуровану форму

Знайти визначення терміна в тексті документа від 31.05.2018

Набуття чинності (валідація) validation

Набуття чинності (валідація) (validation) - процес, за результатами якого власник свідоцтва диспетчера УПР та студента-диспетчера УПР може почати здійснювати права відповідно до наданого рейтингу, доповнення до рейтингу та/або допуску після успішного проходження курсу підготовки

Знайти визначення терміна в тексті документа від 31.05.2018

Організація з підготовки (training organisation)

Організація з підготовки (training organisation) - організація, сертифікована уповноваженим органом для проведення одного або більше видів підготовки диспетчерів УПР

Знайти визначення терміна в тексті документа від 31.05.2018

Оцінювання (assessment)

Оцінювання (assessment) - визначення рівня володіння практичними навичками, що передує видачі свідоцтва диспетчера УПР та студента-диспетчера УПР, рейтингу, доповнення до рейтингу та/або допуску, набуттю чинності (ревалідації), та/або відновленню їх дії, під час якого особа, яка оцінюється, повинна продемонструвати відповідну поведінку, вміння на практиці застосувати отримані знання та розуміння процесів

Знайти визначення терміна в тексті документа від 31.05.2018

Підтвердження чинності (ревалідація) revalidation

Підтвердження чинності (ревалідація) (revalidation) - адміністративна процедура, що виконується в період терміну дії свідоцтва диспетчера УПР та студента-диспетчера УПР, рейтингу, доповнення до рейтингу, допуску або медичного сертифіката, яка дозволяє власнику свідоцтва продовжувати здійснювати права відповідно до рейтингу, доповнення до рейтингу, допуску або медичного сертифіката на наступний визначений термін за умов відповідності визначеним вимогам

Знайти визначення терміна в тексті документа від 31.05.2018

Позаштатна ситуація (abnormal situation)

Позаштатна ситуація (abnormal situation) - обставини, у тому числі ситуації погіршення експлуатаційних характеристик, що не виникають при звичайній роботі, не носять повсякденний характер та щодо яких у диспетчера УПР не було розвинуто напрацьованих навичок

Знайти визначення терміна в тексті документа від 31.05.2018

Прийнятні методи визначення відповідності (acceptable means of compliance) AMC

Прийнятні методи визначення відповідності (acceptable means of compliance) (AMC) - необов’язкові стандарти, прийняті уповноваженим органом з метою визначення методів, за умови виконання яких встановлюється відповідність вимогам цих Авіаційних правил

Знайти визначення терміна в тексті документа від 31.05.2018

Психоактивні речовини (psychoactive substance)

Психоактивні речовини (psychoactive substance) - алкоголь, опіоїди, каннабіноїди, седативні засоби, гіпнотичні препарати, кокаїн, інші психостимулюючі засоби, галюциногени та летючі розчинники, за винятком тютюну та кофеїну

Знайти визначення терміна в тексті документа від 31.05.2018

Свідоцтво (licence)

Свідоцтво (licence) - документ встановленого зразка, виданий відповідно до цих Авіаційних правил, що дозволяє його власнику здійснювати права відповідно до рейтингів, доповнень до рейтингів та допусків, зазначених у ньому

Знайти визначення терміна в тексті документа від 31.05.2018

Сектор (sector) (Всі визначення терміна — 2)

Сектор (sector) - частина диспетчерського району та/або району польотної інформації або верхнього району польотної інформації

Знайти визначення терміна в тексті документа від 31.05.2018

Синтетичний засіб підготовки (synthetic training device) STD

Синтетичний засіб підготовки (synthetic training device) (STD) - будь-який тип засобу, у тому числі тренажер, та засіб для відпрацювання часткових завдань, за допомогою якого імітуються умови операційного середовища

Знайти визначення терміна в тексті документа від 31.05.2018

Стажування на робочому місці (on-the-job training instruction)

Стажування на робочому місці (on-the-job training instruction) - етап підготовки в органі ОПР, під час якого раніше набуті професійні стандартні знання та навички інтегруються у практичне їх застосування під наглядом власника свідоцтва диспетчера УПР з допуском інструктора з підготовки на робочому місці в умовах реального повітряного руху

Знайти визначення терміна в тексті документа від 31.05.2018

Студент-диспетчер управління повітряним рухом (student air traffic controller)

Студент-диспетчер управління повітряним рухом (student air traffic controller) - особа, яка закінчила початкову підготовку за затвердженою програмою, отримала відповідну кваліфікацію для того, щоб розпочати стажування на реальному робочому місці органу ОПР, та яка має свідоцтво студента-диспетчера УПР

Знайти визначення терміна в тексті документа від 31.05.2018

Схема компетентності органу ОПР (unit competence scheme)

Схема компетентності органу ОПР (unit competence scheme) - встановлені методи, за допомогою яких визначається компетентність власників свідоцтва диспетчера УПР та студента-диспетчера УПР та регулюється її підтримання

Знайти визначення терміна в тексті документа від 31.05.2018

Тимчасова нездатність (provisional inability)

Тимчасова нездатність (provisional inability) - тимчасовий стан власника свідоцтва диспетчера УПР та студента-диспетчера УПР, за якого він втрачає можливість здійснювати права відповідно до свідоцтва, у той самий час його рейтинги, доповнення до рейтингів, допуски та медичний сертифікат залишаються чинними

Знайти визначення терміна в тексті документа від 31.05.2018

Тренажер (simulator)

Тренажер (simulator) - синтетичний засіб підготовки, що забезпечує представлення важливих аспектів реального операційного середовища та відтворює операційні умови, в яких особа, що проходить підготовку, має можливість безпосередньо відпрацювати завдання, що виконуються у реальному часі

Знайти визначення терміна в тексті документа від 31.05.2018

Цілі діяльності (performance objective)

Цілі діяльності (performance objective) - точний та однозначний опис змісту діяльності, що очікується від особи, яка проходить підготовку, умов, за яких ця діяльність має виконуватись, та стандартів, які при цьому повинна виконувати особа, що проходить підготовку

Знайти визначення терміна в тексті документа від 31.05.2018


вгору