Біологічні агенти (Всі визначення терміна — 2)

Біологічні агенти - мікроорганізми (у тому числі їх спори), включно з отриманими методами генної інженерії, клітинні культури і ендопаразити, як патогенні, так і непатогенні

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2014

Брудна зона

Брудна зона - приміщення або група приміщень, у яких здійснюється приймання, миття та дезінфекція медичних виробів, що підлягають подальшій стерилізації. Персонал, який працює в цій зоні, потребує додаткових засобів індивідуального захисту при очищенні медичних виробів

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2014

Валідація процесу стерилізації

Валідація процесу стерилізації - документоване підтвердження того, що процес, який відбувається в межах встановлених параметрів, може здійснюватися ефективно і призводить до отримання стерильного медичного виробу, що відповідає встановленим характеристикам якості

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2014

Відхилення (Всі визначення терміна — 3)

Відхилення - відступ від затверджених відповідними нормативно-правовими актами вимог щодо технологічного процесу чи встановлених критеріїв якості ПСО або стерильності медичних виробів

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2014

Гігієнічні вимоги (Всі визначення терміна — 3)

Гігієнічні вимоги - комплекс заходів, спрямованих на профілактику негативного впливу фізичних, хімічних, мікрокліматичних та інших факторів на здоров’я людини

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2014

Дезінфекція медичних виробів

Дезінфекція медичних виробів - знищення патогенних і умовно-патогенних мікроорганізмів на виробах медичного призначення, а також у їх каналах і порожнинах

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2014

Децентралізована стерилізація

Децентралізована стерилізація - стерилізація, окремі цикли технологічного процесу якої проводяться в спеціально виділених приміщеннях різних підрозділів закладів

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2014

Інструкції (стандартні робочі процедури)

Інструкції (стандартні робочі процедури) - обов’язкові заходи, здійснення яких пов’язане з процесом стерилізації медичних виробів

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2014

Контамінація (забруднення)

Контамінація (забруднення) - небажане (випадкове) внесення домішок хімічного чи мікробіологічного походження або чужорідних речовин у медичних виробах під час технологічного процесу, відбору проб, їх пакування або перепакування, зберігання і транспортування

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2014

Медичні вироби (Всі визначення терміна — 2)

Медичні вироби - прилади, комплекси, системи, обладнання, апарати, інструменти, пристрої, імплантанти, приладдя, матеріали або інші вироби, у тому числі інвазивні медичні вироби; медичні вироби для діагностики in vitro; медичні вироби, що не досягають основної передбачуваної мети в організмі людини або на її тілі за допомогою фармакологічних, імунобіологічних або метаболічних засобів, але функціям яких такі вироби можуть сприяти; медичні вироби, які використовуються як окремо, так і в поєднанні між собою, включаючи програмні засоби, необхідні для їх належного використання з метою забезпечення:

профілактики, діагностики, лікування, спостереження або полегшення стану пацієнта у разі захворювання, травми, каліцтва або їх компенсації;

дослідження, заміни або видозмінювання структури (анатомії) органів, тканин чи фізіологічних процесів;

контролю над процесом запліднення

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2014

Пакувальний матеріал (Всі визначення терміна — 4)

Пакувальний матеріал - будь-який матеріал, який використовується при пакуванні медичних виробів для стерилізації та захисту від контамінації під час зберігання та транспортування, крім транспортної тари (бікси, контейнери тощо)

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2014

Паровий стерилізатор

Паровий стерилізатор - пристрій для стерилізації на основі водяної насиченої пари під підвищеним тиском, що працює за певної температури, відносної вологості та тривалості обробки

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2014

Передстерилізаційне очищення

Передстерилізаційне очищення - видалення органічних забруднень та залишків лікувальних препаратів з внутрішніх та зовнішніх поверхонь медичних виробів перед їх дезінфекцією та стерилізацією

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2014

Плазмовий стерилізатор

Плазмовий стерилізатор - пристрій для стерилізації на основі плазми перекисню водню, що забезпечує стерилізацію за низьких температур та відносної вологості

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2014

Повітряний стерилізатор

Повітряний стерилізатор - пристрій для стерилізації на основі сухого гарячого повітря, що забезпечує стерилізацію за високих температур під тиском

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2014

Повітряний шлюз (Всі визначення терміна — 3)

Повітряний шлюз - обмежений простір з двома або кількома дверима між двома або кількома приміщеннями різних класів чистоти, що служить для контролю потоку повітря між цими приміщеннями, коли в них необхідно увійти або вийти

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2014

Ревалідація

Ревалідація - повторна валідація процесу для забезпечення гарантії того, що зміни процесу/обладнання, внесені відповідно до процедур контролю, не вплинули несприятливо на характеристику процесу стерилізації та якість медичних виробів

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2014

Стерилізатор

Стерилізатор - пристрій для стерилізації

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2014

Стерилізація (Всі визначення терміна — 2)

Стерилізація - процес знищення на виробах медичного призначення усіх видів мікроорганізмів та їх спор

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2014

Стерильна зона (Всі визначення терміна — 5)

Стерильна зона - зона (приміщення), де контролюється навколишнє середовище (повітря, поверхні епідеміологічно значущих об’єктів, приладів тощо) на наявність мікроорганізмів, яка побудована і влаштована таким чином, щоб перешкоджати їх проникненню до неї і утворенню забрудненого повітря із збереженням стерильності повітряного середовища всередині цієї зони

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2014

Стерильність (Всі визначення терміна — 2)

Стерильність - відсутність мікроорганізмів та їх спор на медичних виробах

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2014

Сухожарова шафа

Сухожарова шафа - пристрій для сушіння і стерилізації термостійких хірургічних та інших інструментів, скляного і металевого посуду на основі сухого гарячого повітря

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2014

Технологічний процес (стерилізація)

Технологічний процес (стерилізація) - усі операції зі стерилізації медичних виробів, включаючи дезінфекцію, ПСО, пакування медичних виробів, їх стерилізацію

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2014

Централізоване стерилізаційне відділення

Централізоване стерилізаційне відділення - підрозділ закладів, що проводить повний технологічний цикл стерилізації (дезінфекцію, ПСО, комплектацію, пакування та стерилізацію) медичних виробів

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2014

Чиста зона (Всі визначення терміна — 2)

Чиста зона - приміщення, у яких здійснюється комплектація, пакування та стерилізація медичних виробів. Персонал в цій зоні працює в медичних халатах, шапках (ковпаках) та взутті, що дезінфікується

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2014


вгору