Безпека польотів (Всі визначення терміна — 17)

Безпека польотів - стан авіаційної системи, за якого ризик заподіяння шкоди чи ушкодження особам або майну не перевищує прийнятний рівень та підтримується на цьому або більш низькому рівні шляхом безперервного процесу виявлення джерел небезпеки, їх усунення та контролю за факторами ризику

Знайти визначення терміна в тексті документа від 10.08.2018

Безпілотне повітряне судно — безпілотний літальний апарат

Безпілотне повітряне судно - безпілотний літальний апарат - ПС, керування польотом якого і контроль за яким здійснюються дистанційно за допомогою ПДП, розташованого поза ПС, або ПС, що здійснює політ автономно за відповідною програмою

Знайти визначення терміна в тексті документа від 10.08.2018

Безпілотний авіаційний комплекс (безпілотна авіаційна система) (Всі визначення терміна — 2)

Безпілотний авіаційний комплекс (безпілотна авіаційна система) - безпілотне повітряне судно (далі - ПС), пов’язані з ним пункти дистанційного пілотування (станції наземного керування) (далі - ПДП), необхідні лінії керування і контролю та інші елементи, зазначені у затвердженому проекті типу БпАК. БпАК може включати декілька безпілотних ПС

Знайти визначення терміна в тексті документа від 10.08.2018

Бойовий комплект (боєкомплект) безпілотного авіаційного комплексу

Бойовий комплект (боєкомплект) безпілотного авіаційного комплексу - сукупність авіаційних засобів ураження (далі - АЗУ), встановлена для БпАК

Знайти визначення терміна в тексті документа від 10.08.2018

Варіант бойового спорядження безпілотного літального апарата

Варіант бойового спорядження безпілотного літального апарата - сукупність бортових засобів розвідки та радіоелектронної боротьби і варіанта завантаження БпЛА авіаційними засобами ураження, що передбачена керівництвом з льотної експлуатації БпАК для виконання польотного завдання

Знайти визначення терміна в тексті документа від 10.08.2018

Варіант завантаження безпілотного літального апарата авіаційними засобами ураження

Варіант завантаження безпілотного літального апарата авіаційними засобами ураження - сукупність АЗУ за типами і кількістю, що передбачені керівництвом з льотної експлуатації БпАК для разового завантаження БпЛА

Знайти визначення терміна в тексті документа від 10.08.2018

Виріб авіаційної техніки (Всі визначення терміна — 4)

Виріб авіаційної техніки - одиниця промислової продукції, що належить до авіаційної техніки ДА, або будь-який складник цієї одиниці

Знайти визначення терміна в тексті документа від 10.08.2018

Відмова (Всі визначення терміна — 8)

Відмова - подія, яка полягає у втраті об’єктом здатності виконувати потрібну функцію, тобто в порушенні працездатного стану об’єкта

Знайти визначення терміна в тексті документа від 10.08.2018

Військовий ремонт (Всі визначення терміна — 2)

Військовий ремонт - ремонт БпАК у місцях розміщення чи базування військових частин або розташування несправної техніки силами та засобами структурних підрозділів суб’єктів державної авіації, а також бригадами ремонтних підприємств та/або підприємств-виробників

Знайти визначення терміна в тексті документа від 10.08.2018

Граничний стан (Всі визначення терміна — 7)

Граничний стан - стан виробу, за яким його подальша експлуатація неприпустима чи недоцільна або відновлення його працездатного стану неможливе чи недоцільне

Знайти визначення терміна в тексті документа від 10.08.2018

Дефект (Всі визначення терміна — 6)

Дефект - кожна окрема невідповідність об’єкта встановленим вимогам

Знайти визначення терміна в тексті документа від 10.08.2018

Дослідна експлуатація безпілотного авіаційного комплексу

Дослідна експлуатація безпілотного авіаційного комплексу - експлуатація заданої кількості БпАК, що здійснюється за спеціальною програмою з метою вдосконалення системи експлуатації з урахуванням реальних умов експлуатації, контролю в цих умовах технічних характеристик БпАК, а також набування досвіду експлуатації в різноманітних умовах

Знайти визначення терміна в тексті документа від 10.08.2018

Експлуатація безпілотного авіаційного комплексу

Експлуатація безпілотного авіаційного комплексу - стадія життєвого циклу БпАК з моменту прийняття його експлуатантом від виробника чи ремонтного підприємства до зняття з експлуатації

Знайти визначення терміна в тексті документа від 10.08.2018

Експлуатація до відмови (Всі визначення терміна — 2)

Експлуатація до відмови - експлуатація БпАК, граничний стан якого задають областю непрацездатних станів

Знайти визначення терміна в тексті документа від 10.08.2018

Експлуатація до передвідмовного стану (Всі визначення терміна — 2)

Експлуатація до передвідмовного стану - експлуатація БпАК, граничний стан якого задають областю передвідмовних станів

Знайти визначення терміна в тексті документа від 10.08.2018

Експлуатація за ресурсом (Всі визначення терміна — 2)

Експлуатація за ресурсом - експлуатація БпАК, граничний стан якого задають встановленими показниками (ресурсом та (або) строком служби)

Знайти визначення терміна в тексті документа від 10.08.2018

Експлуатація наземних засобів контролю (Всі визначення терміна — 2)

Експлуатація наземних засобів контролю - комплекс заходів з обліку та введення цих засобів в експлуатацію, з підготовки та використання їх за призначенням, метрологічного забезпечення, технічного обслуговування, зберігання та ремонту

Знайти визначення терміна в тексті документа від 10.08.2018

Забезпечення безпеки польотів (Всі визначення терміна — 4)

Забезпечення безпеки польотів - діяльність САД ДА, у складі яких є підрозділи, що експлуатують БпАК, яка спрямована на виключення випадків завдання шкоди здоров’ю або загрози життю людей, майну фізичних чи юридичних осіб, державному майну

Знайти визначення терміна в тексті документа від 10.08.2018

Заводський ремонт (Всі визначення терміна — 2)

Заводський ремонт - ремонт БпАК (його базових складових) організаціями з технічного обслуговування та ремонту (підприємствами промисловості, розробниками чи виробниками БпАК), які схвалені (сертифіковані) у встановленому законодавством порядку

Знайти визначення терміна в тексті документа від 10.08.2018

Засоби військового ремонту (Всі визначення терміна — 2)

Засоби військового ремонту - сукупність машин, механізмів, пристроїв, приладів, інструменту, виробничих приміщень, запасних частин і матеріалів, які призначені для виконання поточного ремонту несправних БпАК

Знайти визначення терміна в тексті документа від 10.08.2018

Зберігання безпілотного авіаційного комплексу під час експлуатації

Зберігання безпілотного авіаційного комплексу під час експлуатації - перебування БпАК у спеціально відведеному місці в заданому стані для забезпечення його зберігання протягом установленого строку

Знайти визначення терміна в тексті документа від 10.08.2018

Капітальний ремонт безпілотного авіаційного комплексу

Капітальний ремонт безпілотного авіаційного комплексу - ремонт, який виконують для відновлення справного стану, повного чи близького до повного відновлення ресурсних показників БпАК із заміною чи відновленням будь-яких її частин, у тому числі й базових

Знайти визначення терміна в тексті документа від 10.08.2018

Контроль за технічним станом безпілотного авіаційного комплексу

Контроль за технічним станом безпілотного авіаційного комплексу - перевіряння відповідності значень параметрів БпАК вимогам технічної документації та визначення на цій основі одного із заданих видів технічного стану БпАК на цей момент

Знайти визначення терміна в тексті документа від 10.08.2018

Контрольно-відновні роботи (Всі визначення терміна — 3)

Контрольно-відновні роботи - комплекс технологічних операцій, які виконуються на БпАК для переведення його на експлуатацію за технічним станом

Знайти визначення терміна в тексті документа від 10.08.2018

Контрольно-технічний огляд (Всі визначення терміна — 3)

Контрольно-технічний огляд - комплекс робіт з технічного діагностування БпАК, які експлуатують за технічним станом, з метою визначення їх поточного технічного стану та обсягу і переліку відновних робіт

Знайти визначення терміна в тексті документа від 10.08.2018

Льотна придатність типу безпілотного повітряного судна, авіаційного двигуна, повітряного гвинта

Льотна придатність типу безпілотного повітряного судна, авіаційного двигуна, повітряного гвинта - властивість, визначена та забезпечена нормами, реалізованими в їх конструкції та характеристиках, які дозволяють забезпечувати безпечний політ у межах встановлених експлуатаційних обмежень та визначених методів технічної експлуатації

Знайти визначення терміна в тексті документа від 10.08.2018

Льотні випробування (Всі визначення терміна — 2)

Льотні випробування - експериментальне визначення кількісних та/або якісних характеристик властивостей БпЛА у польоті за встановленими нормативно-правовими актами центральних органів виконавчої влади процедурами

Знайти визначення терміна в тексті документа від 10.08.2018

Метрологічне забезпечення наземних засобів контролю (Всі визначення терміна — 2)

Метрологічне забезпечення наземних засобів контролю - організаційно-технічні заходи щодо проведення їх метрологічної атестації, калібрування (повірки), регулювання та ремонту з метою підтримання метрологічних характеристик на заданому рівні

Знайти визначення терміна в тексті документа від 10.08.2018

Надійність (Всі визначення терміна — 11)

Надійність - властивість БпАК зберігати в часі в установлених межах значення всіх параметрів, які характеризують здатність виконувати потрібні функції в заданих режимах і умовах застосування, технічного обслуговування, зберігання і транспортування

Знайти визначення терміна в тексті документа від 10.08.2018

Непрацездатний стан (непрацездатність) (Всі визначення терміна — 5)

Непрацездатний стан (непрацездатність) - стан об’єкта, за яким він не здатний виконувати хоча б одну з потрібних функцій

Знайти визначення терміна в тексті документа від 10.08.2018

Несправність (Всі визначення терміна — 7)

Несправність - стан об’єкта, за яким він не здатний виконувати хоча б одну із заданих функцій об’єкта

Знайти визначення терміна в тексті документа від 10.08.2018

Об'єктивний контроль технічного стану безпілотного авіаційного комплексу і дотримання правил його експлуатації

Об’єктивний контроль технічного стану безпілотного авіаційного комплексу і дотримання правил його експлуатації - комплекс заходів зі збору, обробки і аналізу інформації, яка реєструється інструментально, про працездатність БпАК, дії зовнішнього екіпажу БпАК щодо його експлуатації

Знайти визначення терміна в тексті документа від 10.08.2018

Освоєння ремонту (Всі визначення терміна — 3)

Освоєння ремонту - комплекс заходів з підготовки виробництва організації з ТОР до проведення ремонту БпАК шляхом практичного оволодіння способами та засобами її відновлення в умовах організації

Знайти визначення терміна в тексті документа від 10.08.2018

Переведення виробів авіаційної техніки державної авіації на експлуатацію за технічним станом (Всі визначення терміна — 2)

Переведення виробів авіаційної техніки державної авіації на експлуатацію за технічним станом - виконання комплексу наукових досліджень та організаційно-технічних заходів, який дає можливість використовувати вироби АТ ДА за призначенням поза межами значень календарних і ресурсних показників, установлених розробником (виробником) або збільшених за процедурою, визначеною відповідними наказами Міністерства оборони України

Знайти визначення терміна в тексті документа від 10.08.2018

Передпольотна підготовка безпілотного авіаційного комплексу

Передпольотна підготовка безпілотного авіаційного комплексу - комплекс зазначених в експлуатаційній документації робіт, що їх виконують на БпАК безпосередньо перед польотами відповідно до польотного завдання, з приведення БпАК у вихідне положення, яке забезпечує виконання завдання польоту

Знайти визначення терміна в тексті документа від 10.08.2018

Підготовка безпілотного авіаційного комплексу до повторного застосування

Підготовка безпілотного авіаційного комплексу до повторного застосування - комплекс зазначених в ЕД робіт, що їх виконують на БпАК після польоту безпілотного ПС, якщо планується його повторне застосування або переведення до технічної готовності № 1

Знайти визначення терміна в тексті документа від 10.08.2018

Післяпольотна підготовка безпілотного авіаційного комплексу

Післяпольотна підготовка безпілотного авіаційного комплексу - комплекс зазначених в ЕД робіт, що їх виконують на БпАК після польоту безпілотного ПС, якщо не планується його повторне застосування

Знайти визначення терміна в тексті документа від 10.08.2018

Попередня підготовка безпілотного авіаційного комплексу до польотів

Попередня підготовка безпілотного авіаційного комплексу до польотів - комплекс зазначених в ЕД робіт, що їх виконують на БпАК завчасно і спрямовані на підтримання БпАК у встановленому ступені готовності до польотів

Знайти визначення терміна в тексті документа від 10.08.2018

Поточний ремонт безпілотного авіаційного комплексу

Поточний ремонт безпілотного авіаційного комплексу - ремонт, що виконується для забезпечення чи відновлення працездатності БпАК (його базових складових) і полягає в заміні та/або відновленні її окремих частин

Знайти визначення терміна в тексті документа від 10.08.2018

Потрібна (основна) функція (Всі визначення терміна — 2)

Потрібна (основна) функція - функція чи сукупність функцій об’єкта, виконання якої розглядають як необхідну умову відповідності об’єкта його призначенню

Знайти визначення терміна в тексті документа від 10.08.2018

Пошкодження (Всі визначення терміна — 9)

Пошкодження - подія, яка полягає в порушенні справного стану об’єкта, коли зберігається його працездатність

Знайти визначення терміна в тексті документа від 10.08.2018

Працездатний стан (працездатність) (Всі визначення терміна — 5)

Працездатний стан (працездатність) - стан об’єкта, який характеризується його здатністю виконувати усі потрібні функції

Знайти визначення терміна в тексті документа від 10.08.2018

Продовження (збільшення) встановлених показників АТ

Продовження (збільшення) встановлених показників АТ - виконання комплексу досліджень та робіт для визначення можливості експлуатації АТ за межами попередньо встановлених значень показників, розробка і реалізація заходів щодо забезпечення експлуатації АТ у продовжений період

Знайти визначення терміна в тексті документа від 10.08.2018

Регламентні роботи (Всі визначення терміна — 3)

Регламентні роботи - регламентоване технічне обслуговування (далі - ТО) БпАК, передбачене ЕД, яке виконують для контролю технічного стану БпАК та приведення їх технічних характеристик у відповідність до вимог ЕД

Знайти визначення терміна в тексті документа від 10.08.2018

Регламентоване технічне обслуговування (Всі визначення терміна — 3)

Регламентоване технічне обслуговування - ТО БпАК, передбачене нормативною чи ЕД, яке виконують з періодичністю і в обсязі, які встановлені в ній, незалежно від технічного стану виробів у момент початку технічного обслуговування

Знайти визначення терміна в тексті документа від 10.08.2018

Регламентований ремонт

Регламентований ремонт - плановий ремонт, який виконується з періодичністю та в обсязі, встановленими ЕД, бюлетенями промисловості чи розпорядчими документами уповноваженого органу, незалежно від технічного стану БпАК на дату початку ремонту

Знайти визначення терміна в тексті документа від 10.08.2018

Рекламація (Всі визначення терміна — 2)

Рекламація - письмова заява одержувача установленої форми постачальнику (підприємству-виробнику чи ремонтному підприємству - виконавцю ремонту) продукції про виявлені в період дії гарантійних зобов’язань невідповідності якості та/або комплектності поставленої продукції (виконаних робіт) встановленим вимогам, вимога про відновлення або заміну продукції, яка відмовила, повторне виконання робіт

Знайти визначення терміна в тексті документа від 10.08.2018

Ремонт безпілотного авіаційного комплексу

Ремонт безпілотного авіаційного комплексу - комплекс операцій для відновлення справного або працездатного стану БпАК та відновлення ресурсів БпАК

Знайти визначення терміна в тексті документа від 10.08.2018

Ремонт за технічним станом безпілотного авіаційного комплексу

Ремонт за технічним станом безпілотного авіаційного комплексу - ремонт, під час якого контроль за технічним станом виконується з періодичністю та в обсязі, встановленими нормативно-технічними документами, або за наявності несправності БпАК, а обсяг і момент початку ремонту визначаються станом БпАК

Знайти визначення терміна в тексті документа від 10.08.2018

Середній ремонт безпілотного авіаційного комплексу

Середній ремонт безпілотного авіаційного комплексу - ремонт, який виконується для відновлення справного стану і часткового відновлення ресурсних показників із заміною чи відновленням складників обмеженої номенклатури з відповідним контролем технічного стану АТ в обсязі, установленому НТД

Знайти визначення терміна в тексті документа від 10.08.2018


вгору