Вартість використання (Всі визначення терміна — 2)

Вартість використання — теперішня вартість майбутніх грошових потоків, які, як очікується, виникнуть від використання активу та його ліквідації.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 10.01.2012

Група вибуття (Всі визначення терміна — 3)

Група вибуття — сукупність активів, які плануються до продажу або відчуження в інший спосіб однією операцією, та зобов'язання, які прямо пов'язані з такими активами, що будуть передані (погашені) в результаті такої операції.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 09.08.2013

Компонент підприємства (Всі визначення терміна — 2)

Компонент підприємства — одиниця (група одиниць), що генерує грошові кошти та може бути відділена операційно і забезпечує діяльність з виробництва та/або продажу продукції (робіт, послуг).

Знайти визначення терміна в тексті документа від 09.08.2013

Припинена діяльність (Всі визначення терміна — 2)

Припинена діяльність — це ліквідований або визнаний як утримуваний для продажу компонент підприємства, який являє собою:

а) відокремлюваний напрям або сегмент діяльності підприємства;

б) частину єдиного скоординованого плану відмови від окремого напряму або сегменту діяльності підприємства;

в) дочірнє підприємство, що було придбане винятково з метою його перепродажу.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 09.08.2013


вгору