Від'ємне сальдо перетоків

Від’ємне сальдо перетоків - сальдо перетоків, що склалося в результаті переважання обсягів електроенергії, переміщеної з енергетичної системи (далі - енергосистема) України, над обсягами електроенергії, переміщеної до енергосистеми України через митний кордон України

Знайти визначення терміна в тексті документа від 04.04.2017

Додатне сальдо перетоків

Додатне сальдо перетоків - сальдо перетоків, що склалося в результаті переважання обсягів електроенергії, переміщеної до енергосистеми України, над обсягами електроенергії, переміщеної з енергосистеми України через митний кордон України

Знайти визначення терміна в тексті документа від 04.04.2017

Місця митного контролю (Всі визначення терміна — 2)

Місця митного контролю - пункти, розташовані на митній території України, на яких митниці (митні пости) України здійснюють фактичний контроль товарів, що переміщуються через митний кордон України лініями електропередачі

Знайти визначення терміна в тексті документа від 04.04.2017

Сальдо перетоків (Всі визначення терміна — 2)

Сальдо перетоків - алгебраїчна сума обсягів електроенергії, переміщеної через митний кордон України за звітний період всіма зазначеними у договорах (контрактах) міждержавними лініями електропередачі усіх класів напруги, що з'єднують енергосистеми суміжних держав (або їх частини)

Знайти визначення терміна в тексті документа від 04.04.2017

Сальдо перетоків у тарифній (часовій) зоні (Всі визначення терміна — 2)

Сальдо перетоків у тарифній (часовій) зоні - алгебраїчна сума обсягів електроенергії, переміщеної через митний кордон України за звітний період всіма зазначеними у договорах (контрактах) міждержавними лініями електропередачі у відповідній тарифній (часовій) зоні

Знайти визначення терміна в тексті документа від 04.04.2017

Тарифна (часова) зона (Всі визначення терміна — 2)

Тарифна (часова) зона - період доби, протягом якого діє тариф на електроенергію, визначений умовами договору (контракту), яким передбачено облік електроенергії у відповідній тарифній (часовій) зоні

Знайти визначення терміна в тексті документа від 04.04.2017

Технологічне переміщення електроенергії (Всі визначення терміна — 2)

Технологічне переміщення електроенергії - переміщення електроенергії через митний кордон України між енергосистемами країн (або їх частинами) під час їх паралельної роботи з метою підтримування параметрів роботи цих енергосистем (або їх частин), яка підлягає компенсації (поверненню) надалі з визначеною періодичністю

Знайти визначення терміна в тексті документа від 04.04.2017

Товар (Всі визначення терміна — 34)

Товар - електроенергія, що переміщується лініями електропередачі

Знайти визначення терміна в тексті документа від 04.04.2017

Фактичний контроль (Всі визначення терміна — 13)

Фактичний контроль - комплекс заходів з визначення фактичних обсягів електроенергії, що переміщується через митний кордон України лініями електропередачі, що здійснюються посадовими особами митниць (митних постів) України шляхом перевірки показників приладів обліку даних систем автоматизованого (у тому числі дистанційного) обліку, даних документів обліку електроенергії як у місцях митного контролю електроенергії, розташованих на митній території України, так і отриманих з місць митного контролю, розташованих за межами митної території України

Знайти визначення терміна в тексті документа від 04.04.2017


вгору