Балансова вартість активу (Всі визначення терміна — 4)

Балансова вартість активу — вартість активу, за якою він включається до підсумку балансу.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2015

Відновлювальна вартість

Відновлювальна вартість — сучасна собівартість придбання.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2015

Запаси (Всі визначення терміна — 6)

Запаси — це активи, які:

утримуються для подальшого продажу, безоплатного розподілу передачі за умов звичайної господарської діяльності;

перебувають у процесі звичайної діяльності суб'єкта бухгалтерського обліку в державному секторі для подальшого споживання;

перебувають у формі сировини чи допоміжних матеріалів для використання у виробництві продукції, при виконанні робіт, наданні послуг або для досягнення поставленої мети та/або задоволення потреб суб'єкта бухгалтерського обліку в державному секторі.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2015

Звичайна діяльність (Всі визначення терміна — 6)

Звичайна діяльність — будь-яка діяльність суб'єкта бухгалтерського обліку в державному секторі, а також операції, що її забезпечують або виникають унаслідок її проведення.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.11.2010

Змінні виробничі накладні витрати

Змінні виробничі накладні витрати — непрямі витрати суб'єкта бухгалтерського обліку в державному секторі, що змінюються прямо або майже прямо пропорційно обсягу звичайної діяльності.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.11.2010

Нормальна потужність (Всі визначення терміна — 3)

Нормальна потужність — очікуваний середній обсяг діяльності, що може бути досягнутий за умов звичайної діяльності суб'єкта бухгалтерського обліку в державному секторі протягом кількох років або операційних циклів з урахуванням запланованого обслуговування виробництва.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.11.2010

Постійні виробничі накладні витрати

Постійні виробничі накладні витрати — непрямі витрати суб'єкта бухгалтерського обліку в державному секторі, які залишаються відносно незмінними незалежно від обсягу звичайної діяльності, а також витрати на досягнення поставленої мети та/або задоволення потреб суб'єкта бухгалтерського обліку в державному секторі.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.11.2010

Чиста вартість реалізації запасів (Всі визначення терміна — 2)

Чиста вартість реалізації запасів — очікувана ціна реалізації запасів в умовах звичайної діяльності, за вирахуванням очікуваних витрат на завершення їх виробництва та реалізацію.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2015


вгору