Група нематеріальних активів (Всі визначення терміна — 2)

Група нематеріальних активів — сукупність однотипних за призначенням та умовами використання нематеріальних активів.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2015

Накопичена амортизація нематеріальних активів (Всі визначення терміна — 5)

Накопичена амортизація нематеріальних активів — сума амортизації об'єкта нематеріальних активів з початку його корисного використання.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2015

Незавершені капітальні інвестиції в нематеріальні активи (Всі визначення терміна — 2)

Незавершені капітальні інвестиції в нематеріальні активи — капітальні інвестиції на придбання, створення і модернізацію нематеріальних активів, використання яких за призначенням на дату балансу не відбулося.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2015

Нематеріальний актив (Всі визначення терміна — 9)

Нематеріальний актив — немонетарний актив, який не має матеріальної форми та може бути ідентифікований.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2015

Немонетарні активи (Всі визначення терміна — 2)

Немонетарні активи — усі активи, крім грошових коштів, їх еквівалентів та дебіторської заборгованості у фіксованій (або визначеній) сумі грошей.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2015


вгору