Про затвердження Порядку обміну електронними документами з контролюючими органами
Мінфін України; Наказ, Порядок, Форма типового документа [...] від 06.06.2017557

Автор електронного документа (Всі визначення терміна — 3)

Автор електронного документа (далі - автор) - юридична особа, самозайнята особа, фізична особа, податковий агент, контролюючий орган, орган державної влади, орган місцевого самоврядування, що створили електронний документ

Знайти визначення терміна в тексті документа від 06.06.2017

Адресат (Всі визначення терміна — 7)

Адресат - юридична особа, самозайнята особа, фізична особа, податковий агент, контролюючий орган, орган державної влади, орган місцевого самоврядування, яким адресується електронний документ

Знайти визначення терміна в тексті документа від 06.06.2017

Дані (Всі визначення терміна — 9)

Дані - інформація та/або відомості, подані у формі, придатній для їх оброблення електронними засобами

Знайти визначення терміна в тексті документа від 06.06.2017

Договір про визнання електронних документів

Договір про визнання електронних документів (далі - Договір) - Договір, який визначає права та обов’язки сторін в процесі електронного документообігу та укладається шляхом приєднання автора до Договору в цілому шляхом надсилання заяви про приєднання до договору про визнання електронних документів

Знайти визначення терміна в тексті документа від 06.06.2017

Друга квитанція

Друга квитанція - електронне повідомлення, що формується у форматі, затвердженому в установленому законодавством порядку, програмним забезпеченням контролюючого органу (адресатом) за результатами ідентифікації, обробки електронного документа та засвідчує факт і час приймання (неприймання) чи реєстрації такого електронного документа

Знайти визначення терміна в тексті документа від 06.06.2017

Електронна адреса автора

Електронна адреса автора - адреса електронної пошти (e-mail) - запис, що складається з ідентифікатора, позначки "@" та доменного імені, що ідентифікує поштову скриньку автора, яка використовується автором для листування з контролюючими органами та повідомляється шляхом внесення адреси електронної пошти до облікових даних автора

Знайти визначення терміна в тексті документа від 06.06.2017

Електронна печатка (Всі визначення терміна — 3)

Електронна печатка - електронний цифровий підпис, який за правовим статусом прирівнюється до печатки з урахуванням вимог статті 3 Закону України «Про електронний цифровий підпис»

Знайти визначення терміна в тексті документа від 06.06.2017

Електронний документообіг (Всі визначення терміна — 3)

Електронний документообіг - сукупність процесів створення, подання, приймання, ідентифікації, оброблення, зберігання, використання електронних документів, які виконуються із застосуванням перевірки цілісності та (у разі необхідності) з підтвердженням факту одержання таких документів

Знайти визначення терміна в тексті документа від 06.06.2017

Електронний цифровий підпис (Всі визначення терміна — 9)

Електронний цифровий підпис (далі - ЕЦП) - вид електронного підпису, отриманого за результатом криптографічного перетворення набору електронних даних, який додається до цього набору або логічно з ним поєднується і дає змогу підтвердити його цілісність та ідентифікувати підписувача. ЕЦП накладається за допомогою особистого ключа та перевіряється за допомогою відкритого ключа

Знайти визначення терміна в тексті документа від 06.06.2017

Електронні документи (Всі визначення терміна — 3)

Електронні документи - документи (у тому числі податкова звітність, звітність зі сплати єдиного внеску, фінансова та статистична звітність, податкові та акцизні накладні, розрахунки коригування до податкових та акцизних накладних, заяви, довідки, сервісні запити, витяги, договори, повідомлення, рішення, інші документи), які створені в електронній формі з дотриманням вимог законів щодо електронного документообігу та електронного цифрового підпису, складення, та/або подання, та/або надіслання яких передбачається Податковим кодексом України, іншими нормативно-правовими актами, прийнятими на підставі та на виконання Кодексу, та/або пов’язане з реалізацією прав та обов’язків платника та/або контролюючих органів згідно із нормами Кодексу, та подаються у форматі (стандарті), затвердженому в установленому законодавством порядку

Знайти визначення терміна в тексті документа від 06.06.2017

Надійний засіб електронного цифрового підпису (Всі визначення терміна — 3)

Надійний засіб електронного цифрового підпису (далі - надійний засіб ЕЦП) - програмний, апаратно-програмний, апаратний або інший засіб, призначений для криптографічного захисту інформації, у тому числі накладання та перевірки ЕЦП, який має сертифікат відповідності або позитивний експертний висновок за результатами державної експертизи у сфері криптографічного захисту інформації

Знайти визначення терміна в тексті документа від 06.06.2017

Обов'язковий реквізит електронного документа (Всі визначення терміна — 2)

Обов’язковий реквізит електронного документа - обов’язкові дані в електронному документі, без яких він не може бути ідентифікований та/або прийнятий до обробки і не матиме юридичної сили

Знайти визначення терміна в тексті документа від 06.06.2017

Операційний день (Всі визначення терміна — 10)

Операційний день - частина дня, протягом якої за наявності технічної можливості здійснюється електронний документообіг

Знайти визначення терміна в тексті документа від 06.06.2017

Перша квитанція

Перша квитанція - електронне повідомлення, що формується у форматі (стандарті), затвердженому в установленому законодавством порядку, програмним забезпеченням контролюючого органу за результатами автоматизованої перевірки електронного документа та засвідчує факт і час отримання такого електронного документа в момент такого отримання

Знайти визначення терміна в тексті документа від 06.06.2017

Підписувач (Всі визначення терміна — 6)

Підписувач - посадова або уповноважена особа суб’єкта електронного документообігу, яка на законних підставах від свого імені або за дорученням особи, яку представляє, завершує процес створення електронного документа шляхом накладання ЕЦП

Знайти визначення терміна в тексті документа від 06.06.2017

Повідомлення про припинення дії Договору

Повідомлення про припинення дії Договору - електронне повідомлення, що формується у форматі (стандарті), затвердженому в установленому законодавством порядку, програмним забезпеченням контролюючого органу та засвідчує факт і час припинення дії Договору та пов’язаних з ним повідомлень

Знайти визначення терміна в тексті документа від 06.06.2017

Суб'єкт електронного документообігу

Суб’єкт електронного документообігу (далі - СЕД) - автор, підписувач, та адресат, які набувають передбачених законодавством та Договором прав і обов’язків у процесі електронного документообігу

Знайти визначення терміна в тексті документа від 06.06.2017

Формат (стандарт) електронного документа

Формат (стандарт) електронного документа (далі - формат (стандарт)) - формалізований опис складу та структури показників електронного документа, затверджений в установленому законодавством порядку, який розміщується та підтримується в актуальному стані на офіційному веб-порталі ДФС

Знайти визначення терміна в тексті документа від 06.06.2017


вгору