Про затвердження Правил утримання жилих будинків та прибудинкових територій
Держжитлокомунгосп України; Наказ, Правила, Форма типового документа від 17.05.200576

Балансоутримувач будинку, споруди, житлового комплексу або комплексу будинків і споруд (Всі визначення терміна — 3)

Балансоутримувач будинку, споруди, житлового комплексу або комплексу будинків і споруд (далі — балансоутримувач) — власник або юридична особа, яка за договором з власником утримує на балансі відповідне майно, а також веде бухгалтерську, статистичну та іншу передбачену законодавством звітність, здійснює розрахунки коштів, необхідних для своєчасного проведення капітального і поточного ремонтів та утримання, а також забезпечує управління цим майном і несе відповідальність за його експлуатацію згідно з законом.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.09.2005

Виконавець послуг (житлово-комунальних)

Виконавець послуг — суб'єкт господарювання, предметом діяльності якого є надання житлово-комунальної послуги споживачу відповідно до умов договору.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.09.2005

Виробник житлово-комунальних послуг

Виробник — суб'єкт господарювання, який виробляє або створює житлово-комунальні послуги.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.09.2005

Власник приміщення, будинку, споруди, житлового комплексу або комплексу будинків і споруд (Всі визначення терміна — 3)

Власник приміщення, будинку, споруди, житлового комплексу або комплексу будинків і споруд (далі — власник) — фізична або юридична особа, якій належить право володіння, користування та розпорядження приміщенням, будинком, спорудою, житловим комплексом або комплексом будинків і споруд, зареєстроване в установленому законом порядку.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.09.2005

Внутрішньобудинкові системи (Всі визначення терміна — 3)

Внутрішньобудинкові системи — мережі, арматура на них, прилади та обладнання, засоби обліку та регулювання споживання житлово-комунальних послуг, які розміщені в межах будинку, споруди, системи протипожежного захисту.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.09.2005

Допоміжні приміщення житлового будинку

Допоміжні приміщення житлового будинку — приміщення, призначені для забезпечення експлуатації будинку та побутового обслуговування мешканців будинку.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.09.2005

Експлуатаційні параметри елементів будинку

Експлуатаційні параметри елементів будинку — це сукупність технічних, санітарно-гігієнічних, екологічних, ергономічних та естетичних характеристик будинку, які визначають його експлуатаційні якості.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.09.2005

Жилий будинок

Жилий будинок — будівля капітального типу, споруджена з дотриманням вимог, установлених законом, іншими нормативно-правовими актами, і призначена для постійного в ній проживання.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.09.2005

Житлово-будівельний кооператив

Житлово-будівельний кооператив — юридична особа, утворена фізичними та/або юридичними особами, які добровільно об'єдналися на основі об'єднання їх майнових пайових внесків для участі в будівництві або реконструкції житлового будинку (будинків) і наступної його (їх) експлуатації.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.09.2005

Житлово-комунальні послуги (Всі визначення терміна — 4)

Житлово-комунальні послуги — результат господарської діяльності, спрямованої на забезпечення умов проживання та перебування осіб у жилих і нежилих приміщеннях, будинках і спорудах, комплексах будинків і споруд відповідно до нормативів, норм, стандартів, порядків і правил.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.09.2005

Засіб вимірювальної техніки (Всі визначення терміна — 23)

Засіб вимірювальної техніки — технічний засіб, який застосовується під час вимірювань і має нормовані метрологічні характеристики.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.09.2005

Капітальний ремонт будинку (Всі визначення терміна — 2)

Капітальний ремонт будинку — комплекс ремонтно-будівельних робіт, пов'язаних з відновленням або поліпшенням експлуатаційних показників будинку, із заміною або відновленням несучих або огороджувальних конструкцій, інженерного обладнання та обладнання протипожежного захисту без зміни будівельних габаритів об'єкта та його техніко-економічних показників.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.09.2005

Кількісний показник житлово-комунальних послуг (Всі визначення терміна — 3)

Кількісний показник житлово-комунальних послуг — одиниця виміру для обчислення обсягу отриманої споживачем послуги, визначена відповідно до вимог нормативів, норм, стандартів, порядків і правил згідно із законодавством.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.09.2005

Комунальні послуги (Всі визначення терміна — 7)

Комунальні послуги — результат господарської діяльності, спрямованої на задоволення потреби фізичної чи юридичної особи в забезпеченні холодною та гарячою водою, водовідведенням, газо- та електропостачанням, опаленням, а також вивезення побутових відходів у порядку, установленому законодавством.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.09.2005

Непереборна сила (Всі визначення терміна — 4)

Непереборна сила — дія надзвичайної ситуації техногенного, природного або екологічного характеру, яка унеможливлює надання відповідної послуги відповідно до умов договору.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.09.2005

Норми споживання (Всі визначення терміна — 4)

Норми споживання — кількісні показники споживання житлово-комунальних послуг, затверджені згідно із законодавством відповідними органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.09.2005

Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку (Всі визначення терміна — 2)

Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку — юридична особа, створена власниками для сприяння використанню їхнього власного майна та управління, утримання і використання неподільного та загального майна.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.09.2005

Переобладнання жилих приміщень

Переобладнання — улаштування в окремих квартирах багатоквартирних будинків індивідуального опалення та іншого інженерного обладнання, перенесення нагрівальних, сантехнічних і газових приладів; влаштування і переустаткування туалетів, ванних кімнат, вентиляційних каналів.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.09.2005

Перепланування жилих приміщень

Перепланування — до елементів перепланування жилих приміщень належать: перенесення і розбирання перегородок, перенесення і влаштування дверних прорізів, улаштування і переустаткування тамбурів, прибудова балконів на рівні перших поверхів багатоповерхових будинків.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.09.2005

Поточний ремонт жилих приміщень

Поточний ремонт — комплекс ремонтно-будівельних робіт, який передбачає систематичне та своєчасне підтримання експлуатаційних якостей та попередження передчасного зносу конструкцій і інженерного обладнання.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.09.2005

Прибудинкова територія (Всі визначення терміна — 7)

Прибудинкова територія — територія навколо багатоквартирного будинку, визначена актом на право власності чи користування земельною ділянкою і призначена для обслуговування багатоквартирного будинку.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.09.2005

Реконструкція жилого будинку (Всі визначення терміна — 2)

Реконструкція жилого будинку — комплекс будівельних робіт, спрямованих на поліпшення експлуатаційних показників приміщень житлового будинку шляхом їх перепланування та переобладнання, надбудови, вбудови, прибудови з одночасним приведенням їх показників відповідно до нормативно-технічних вимог.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.09.2005

Ремонт будинку

Ремонт будинку — комплекс будівельних робіт, спрямованих на відновлення, з можливим поліпшенням експлуатаційних показників елементів будинку.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.09.2005

Спеціалізована організація (Всі визначення терміна — 14)

Спеціалізована організація — юридична особа, що відповідно до законодавства має повноваження надавати (виконувати) ті чи інші послуги (роботи).

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.09.2005

Споживач житлово-комунальних послуг (Всі визначення терміна — 3)

Споживач — фізична чи юридична особа, яка отримує або має намір отримати житлово-комунальну послугу.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.09.2005

Технічне обслуговування жилих будинків

Технічне обслуговування жилих будинків — комплекс робіт, спрямованих на підтримку справності елементів будівель чи заданих параметрів та режимів роботи технічного обладнання.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.09.2005

Точка розподілу (Всі визначення терміна — 2)

Точка розподілу — місце передачі послуги від однієї особи до іншої, облаштоване засобами обліку та регулювання.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.09.2005

Управитель (Всі визначення терміна — 7)

Управитель — особа, яка за договором з власником чи балансоутримувачем здійснює управління будинком, спорудою, житловим комплексом або комплексом будинків і споруд (далі — управління будинком) і забезпечує його належну експлуатацію відповідно до закону та умов договору.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.09.2005

Утримання будинків і прибудинкових територій (Всі визначення терміна — 3)

Утримання будинків і прибудинкових територій — господарська діяльність, спрямована на задоволення потреби фізичної чи юридичної особи щодо забезпечення експлуатації та/або ремонту жилих та нежилих приміщень, будинків і споруд, комплексів будинків і споруд, а також утримання прилеглої до них (прибудинкової) території відповідно до вимог нормативів, норм, стандартів, порядків і правил згідно із законодавством.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.09.2005


вгору