Високоліквідні активи (Всі визначення терміна — 4)

Високоліквідні активи — кошти в касі фінансової установи, на поточних та/або депозитних рахунках (строком до одного року) у банку(ах) та державні цінні папери або цінні папери, випущені під гарантію держави.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 13.12.2013

Дата створення фонду фінансування будівництва (ФФБ)

Дата створення фонду фінансування будівництва (далі — ФФБ) — це остання з таких дат: дата затвердження Правил ФФБ у встановленому статутом ліцензіата порядку, дата укладання договору за цим ФФБ із забудовником та дата відкриття управителем у банку рахунку ФФБ.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 13.12.2013

Заявник (Всі визначення терміна — 124)

Заявник — небанківська фінансова установа, яка подає заяву про видачу, переоформлення ліцензії, видачу дубліката ліцензії, анулювання ліцензії.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 07.06.2013

Коефіцієнт абсолютної ліквідності (Всі визначення терміна — 3)

Коефіцієнт абсолютної ліквідності — відношення загальної суми грошових коштів (їх еквівалентів) та короткострокових фінансових вкладень управителя до його поточних зобов'язань.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 13.12.2013

Коефіцієнт платоспроможності (Всі визначення терміна — 3)

Коефіцієнт платоспроможності — відношення загальної суми власного капіталу ліцензіата до загальної суми активів ліцензіата та майна, що перебуває в його управлінні та обліковується на окремому балансі, зважених за ступенем ризику.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 13.12.2013

Ліцензування (Всі визначення терміна — 16)

Ліцензування — видача, переоформлення, тимчасове зупинення та/або анулювання ліцензій, поновлення дії ліцензії, видача дублікатів ліцензій, ведення ліцензійних справ, контроль за додержанням ліцензіатом ліцензійних умов, застосування заходів впливу при порушенні ліцензіатом ліцензійних умов.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 13.12.2013

Новостворена фінансова установа (Всі визначення терміна — 2)

Новостворена фінансова установа — фінансова установа, у якої строк з моменту отримання свідоцтва про державну реєстрацію до моменту подання заяви про видачу ліцензії не перевищує шести місяців.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 19.02.2013

Пов'язані особи (Всі визначення терміна — 5)

Пов'язані особи — юридичні особи, які здійснюють контроль за управителем, або контролюються управителем, або перебувають під спільним контролем з управителем.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 13.12.2013

Управління майном (фінансовими активами) (Всі визначення терміна — 2)

Управління майном (фінансовими активами) — здійснення юридичних та фактичних дій щодо розпорядження майном (фінансовими активами) від свого імені за рахунок та в інтересах установників управління майном.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 13.12.2013

Установник управління майном (Всі визначення терміна — 3)

Установник управління майном (далі — установник) — особа, яка передає кошти управителю на підставі договору управління майном.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 13.12.2013


вгору