Аванс (Всі визначення терміна — 4)

Аванс - одержання касиром цінностей від уповноваженої особи на початку зміни;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.06.2016

Введення в експлуатацію (Всі визначення терміна — 11)

Введення в експлуатацію - роботи з технічного обслуговування РРО, пов'язані з підготовкою його до експлуатації (вхідний контроль, регулювання, усунення виявлених несправностей) відповідно до експлуатаційних документів виробника або постачальника (далі - експлуатаційні документи), а також введення обов'язкових реквізитів чека, фіскального номера користувача, персоналізації РРО та переведення РРО у фіскальний режим роботи;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.06.2016

Виробник (Всі визначення терміна — 44)

Виробник - суб'єкт господарювання, який виробляє РРО і є власником конструкторсько-технологічної та програмної документації або відповідної ліцензії на їх виготовлення;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.06.2016

Державний реєстр реєстраторів розрахункових операцій (Всі визначення терміна — 6)

Державний реєстр реєстраторів розрахункових операцій - перелік моделей РРО та їх модифікацій, які мають підтвердження відповідності вимогам діючих державних технічних регламентів та стандартів згідно із Законом України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності", а також відповідають вимогам нормативних актів України і такі РРО дозволені для застосування у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.06.2016

Електронне повідомлення (Всі визначення терміна — 14)

Електронне повідомлення - інформація, надана споживачу через телекомунікаційні мережі, яка може бути в будь-який спосіб відтворена або збережена споживачем в електронному вигляді;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.06.2016

Засіб контролю (Всі визначення терміна — 6)

Засіб контролю - спеціальна номерна пломба у вигляді прямокутника розміром 79 х 24 мм з фігурною вирубкою на краях, розділеного лінією перфорації на дві частини. Засіб контролю складається з трьох шарів: клейовий шар, папір, фольга гарячого тиснення;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.06.2016

Зміна (Всі визначення терміна — 4)

Зміна - період роботи РРО від реєстрації першої операції з купівлі-продажу іноземної валюти після виконання Z-звіту до виконання наступного Z-звіту за період роботи одного касира;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.06.2016

Контрольна стрічка (Всі визначення терміна — 5)

Контрольна стрічка - копії розрахункових документів, послідовно сформованих РРО, що надруковані або створені в електронній формі таким РРО, а також копії фіскальних звітних чеків у разі створення контрольної стрічки в електронній формі;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.06.2016

Нефіскальний режим роботи (Всі визначення терміна — 2)

Нефіскальний режим роботи - режим роботи РРО, в якому не забезпечується безумовне виконання ним фіскальних функцій;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.06.2016

Оперативна пам'ять (Всі визначення терміна — 3)

Оперативна пам'ять - запам'ятовувальний пристрій у складі фіскального блока РРО, де зберігаються поточні дані, обчислені або занесені за допомогою програмного забезпечення цього РРО;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.06.2016

Персоналізація РРО (Всі визначення терміна — 3)

Персоналізація РРО - процедура, під час якої на підставі даних щодо індивідуального податкового номера платника податку на додану вартість або податкового номера (якщо суб’єкт господарювання не зареєстрований платником податку на додану вартість), фіскального номера РРО, заводського номера РРО, ідентифікаційного номера РРО або ідентифікаційного номера модема (у разі застосування зовнішнього модема) та ідентифікаційного номера спеціалізованого пристрою, призначеного для реалізації функцій захисту інформації від модифікації та перегляду (далі - модуль безпеки SAM), відбувається ідентифікація РРО в системі обліку даних РРО Державної фіскальної служби України (далі - ДФС);

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.06.2016

Представник суб'єкта господарювання (Всі визначення терміна — 3)

Представник суб’єкта господарювання - представник платника податків у значенні, визначеному пунктом 19.2 статті 19 Кодексу

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.10.2018

Реєстратор розрахункових операцій (Всі визначення терміна — 9)

Реєстратор розрахункових операцій - пристрій або програмно-технічний комплекс, в якому реалізовані фіскальні функції і який призначений для реєстрації розрахункових операцій при продажу товарів (наданні послуг), операцій з купівлі-продажу іноземної валюти та/або реєстрації кількості проданих товарів (наданих послуг), операцій з приймання готівки для подальшого переказу. До РРО відносяться: електронний контрольно-касовий апарат, електронний контрольно-касовий реєстратор, вбудований електронний контрольно-касовий реєстратор, комп'ютерно-касова система, електронний таксометр, автомат з продажу товарів (послуг) тощо;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.06.2016

Розрахунковий документ (Всі визначення терміна — 14)

Розрахунковий документ - документ встановленої форми та змісту (касовий чек, товарний чек, розрахункова квитанція, проїзний документ тощо), що підтверджує факт продажу (повернення) товарів, надання послуг, отримання (повернення) коштів, купівлі-продажу іноземної валюти, надрукований у випадках, передбачених Законом, і зареєстрований у встановленому порядку РРО або заповнений вручну;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.06.2016

Строк служби (Всі визначення терміна — 5)

Строк служби - строк, протягом якого виробник (постачальник) гарантує працездатність РРО, у тому числі комплектувальних виробів та його складових частин, збереження інформації у фіскальній пам'яті за умови дотримання користувачем вимог експлуатаційних документів;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.06.2016

Технічне обслуговування (Всі визначення терміна — 41)

Технічне обслуговування - комплекс робіт, передбачених експлуатаційними документами, які виконуються з метою підтримки працездатності РРО;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.06.2016

Фіскальна пам'ять (Всі визначення терміна — 4)

Фіскальна пам'ять - запам'ятовувальний пристрій у складі РРО, призначений для одноразового занесення, зберігання і багаторазового зчитування підсумкової інформації про обсяг розрахункових операцій, яку неможливо змінити або знищити без пошкодження самого пристрою;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.06.2016

Фіскальна функція (Всі визначення терміна — 2)

Фіскальна функція - здатність РРО забезпечувати одноразове занесення, довготермінове зберігання у фіскальній пам'яті, багаторазове зчитування і неможливість зміни підсумкової інформації про обсяг розрахункових операцій, виконаних у готівковій та/або в безготівковій формі (із застосуванням платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо), або про обсяг операцій з купівлі-продажу іноземної валюти;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.06.2016

Фіскальний блок (Всі визначення терміна — 6)

Фіскальний блок - невід'ємна складова частина РРО, за допомогою якої забезпечуються реєстрація обороту, визначення розміру податків та зборів, встановлених чинним законодавством, керування механізмом друкування чеків і звітів, виведення інформації на індикатори цього РРО;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.06.2016

Фіскальний звітний чек (Всі визначення терміна — 4)

Фіскальний звітний чек - документ встановленої форми, надрукований РРО, що містить дані денного звіту, під час друкування якого інформація про обсяг виконаних розрахункових операцій заноситься до фіскальної пам'яті;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.06.2016

Фіскальний режим роботи (Всі визначення терміна — 5)

Фіскальний режим роботи - режим роботи опломбованого належним чином РРО, який забезпечує безумовне виконання ним фіскальних функцій;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.06.2016

Центр сервісного обслуговування (Всі визначення терміна — 4)

Центр сервісного обслуговування - суб'єкт господарювання, який за договором з постачальником надає послуги щодо введення в експлуатацію, технічного обслуговування, гарантійного, післягарантійного ремонту РРО;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.06.2016

Z-звіт (Всі визначення терміна — 5)

Z-звіт - фіскальний звіт, під час друкування якого інформація про обсяги валютно-обмінних операцій заноситься до фіскальної пам'яті РРО.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.06.2016


вгору