Використана тара (упаковка) (Всі визначення терміна — 3)

Використана тара (упаковка) — тара (упаковка), яка була застосована для пакування, транспортування продукції, що повністю або частково втратила свої первісні якості і не підлягає подальшому використанню за своїм прямим призначенням.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.10.2001

Збирання та заготівля використаної тари (упаковки)

Збирання та заготівля використаної тари (упаковки) — діяльність, пов'язана з вилученням, накопиченням і розміщенням використаної тари (упаковки) у спеціально відведених місцях чи на об'єктах, уключаючи сортування використаної тари (упаковки) з метою подальшої утилізації чи видалення.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.10.2001

Зворотна тара (Всі визначення терміна — 2)

Зворотна тара — тара багаторазового використання, що належить до вторинних матеріальних ресурсів і підлягає повторному використанню.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.10.2001

Переробка (обробка) використаної тари (упаковки)

Переробка (обробка) використаної тари (упаковки) — здійснення будь-яких технологічних операцій, пов'язаних зі зміною фізичних чи хімічних властивостей використаної тари (упаковки), з метою екологічно безпечного її зберігання, перевезення, утилізації чи видалення.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.10.2001

Приймальний пункт використаної тари (упаковки)

Приймальний пункт — стаціонарний або пересувний відокремлений підрозділ підприємства (підприємство), що здійснює приймання використаної тари (упаковки) як вторинної сировини від фізичних або юридичних осіб, має складські приміщення, кваліфікований персонал та технологічне обладнання.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.10.2001

Сортування використаної тари (упаковки)

Сортування використаної тари (упаковки) — розділення тари за видами з метою її подальшого використання або утилізації.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.10.2001

Спеціалізовані підприємства (Всі визначення терміна — 3)

Спеціалізовані підприємства — підприємства та організації, що здійснюють заходи (комплекс чи окремі заходи) зі збирання, сортування, транспортування, переробки та утилізації використаної тари (упаковки), у статутах яких передбачена така діяльність.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.10.2001

Спеціально уповноважені органи

Спеціально уповноважені органи — органи державної влади, які здійснюють координацію діяльності та контроль у сфері поводження з використаною тарою (упаковкою).

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.10.2001

Тара (Всі визначення терміна — 5)

Тара — основний елемент упаковки, що є виробом для розміщення товару.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.10.2001

Транспортування використаної тари (упаковки)

Транспортування використаної тари (упаковки) — перевезення використаної тари (упаковки) від місць її накопичення або зберігання до місць чи об'єктів оброблення, утилізації чи видалення.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.10.2001

Упаковка (Всі визначення терміна — 6)

Упаковка — технічний засіб чи комплекс засобів з розміщеним у ньому товаром, який забезпечує захист товару від пошкоджень та втрат у процесі транспортування, зберігання та продажу, а довкілля — від забруднень.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.10.2001

Утилізація використаної тари (упаковки)

Утилізація використаної тари (упаковки) — використання цієї тари (упаковки) як вторинних матеріальних чи енергетичних ресурсів.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.10.2001


вгору