Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку
Мінфін України; Наказ, Положення від 18.10.1999242

Активний ринок (Всі визначення терміна — 9)

Активний ринок — ринок, якому притаманні такі умови:

предмети, що продаються та купуються на цьому ринку, є однорідними;

у будь-який час можна знайти зацікавлених продавців і покупців;

інформація про ринкові ціни є загальнодоступною.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2015

Група нематеріальних активів (Всі визначення терміна — 2)

Група нематеріальних активів — сукупність однотипних за призначенням та умовами використання нематеріальних активів.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2015

Дослідження (Всі визначення терміна — 6)

Дослідження — заплановані підприємством дослідження, які проводяться ним уперше з метою отримання і розуміння нових наукових та технічних знань.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2013

Накопичена амортизація нематеріальних активів (Всі визначення терміна — 5)

Накопичена амортизація нематеріальних активів — сума амортизації об'єкта нематеріальних активів з початку його корисного використання.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2015

Незавершені капітальні інвестиції в нематеріальні активи (Всі визначення терміна — 2)

Незавершені капітальні інвестиції в нематеріальні активи — капітальні інвестиції у придбання, створення і модернізацію нематеріальних активів, використання яких за призначенням на дату балансу не відбулося.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2015

Нематеріальний актив (Всі визначення терміна — 9)

Нематеріальний актив — немонетарний актив, який не має матеріальної форми та може бути ідентифікований.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2015

Розробка (Всі визначення терміна — 2)

Розробка — застосування підприємством результатів досліджень та інших знань для планування і проектування нових або значно вдосконалених матеріалів, приладів, продуктів, процесів, систем або послуг до початку їхнього серійного виробництва чи використання.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2013


вгору