Про затвердження Правил з пожежного спостерігання
МНС України; Наказ, Правила, Форма типового документа [...] від 07.04.2011351

Єдина база даних об'єктів спостерігання МНС України

Єдина база даних об'єктів спостерігання МНС України (далі — ЄБД) — програмно-апаратний продукт, за допомогою якого здійснюються реєстрація, оброблення і збереження інформації про центри приймання тривожних сповіщень та об'єкти спостерігання.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 15.07.2011

Монтувальна організація (Всі визначення терміна — 2)

Монтувальна організація — суб'єкт господарювання, який здійснює роботи з монтажу пожежної автоматики та (або) систем передавання тривожних сповіщень.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 15.07.2011

Пожежна автоматика

Пожежна автоматика (далі — ПА) — сукупність технічних засобів для виявлення ознак горіння, оповіщування про їх виникнення, локалізування або ліквідування пожежі без втручання людини.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 15.07.2011

Проектувальна організація

Проектувальна організація — суб'єкт господарювання, який здійснює роботи з проектування пожежної автоматики та/або систем передавання тривожних сповіщень.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 15.07.2011

Пультова організація

Пультова організація — суб'єкт господарювання, який здійснює спостерігання за пожежною автоматикою об'єктів.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 15.07.2011

Сигнал пожежної тривоги (Всі визначення терміна — 2)

Сигнал пожежної тривоги — ініційована автоматичним пристроєм тривога про пожежу, що подається у звуковому і візуальному виглядах.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 15.07.2011

Сигнал про несправність (Всі визначення терміна — 2)

Сигнал про несправність — сигнал, який вказує на те, що у системі пожежної автоматики виявлено несправність.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 15.07.2011

Система передавання тривожних сповіщень (Всі визначення терміна — 2)

Система передавання тривожних сповіщень (далі — СПТС) — устаткування і мережа, які використовують для передавання інформації про стан однієї та більше систем пожежної автоматики одного чи більше центрів приймання тривожних сповіщень.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 15.07.2011

Система централізованого пожежного спостерігання

Система централізованого пожежного спостерігання (далі — СЦПС) — система державного рівня, що включає в себе комплекс технічних засобів, призначених для реєстрування та зберігання інформації про об'єкти спостерігання, приймання сигналів пожежної тривоги від центів приймання тривожних сповіщень, обробляння та передавання їх до відповідного за територіальністю ОДС ОКЦ.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 15.07.2011

Спостерігання за пожежною автоматикою об'єктів (Всі визначення терміна — 5)

Спостерігання за пожежною автоматикою об'єктів (пожежне спостерігання) — сукупність організаційних та технічних заходів, призначених для забезпечення віддаленого цілодобового нагляду за станом пожежної автоматики об'єктів, що здійснюється шляхом приймання, обробляння і передавання тривожних сповіщень від пожежної автоматики об'єктів, що спостерігаються, та реагування на них.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 15.07.2011

Точка доступу (Всі визначення терміна — 2)

Точка доступу — устатковання приймання сигналів пожежної тривоги, яке розташоване в ОДС ОКЦ та забезпечує з'єднання за допомогою системи передачі тривожних сповіщень центрів приймання тривожних сповіщень пультової організації з центром приймання тривожних сповіщень ОДС ОКЦ.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 15.07.2011

Тривожні сповіщення (Всі визначення терміна — 2)

Тривожні сповіщення — сигнали, які містять інформацію про небезпеку пожежі чи несправність від однієї чи більше підключених систем пожежної автоматики. До тривожних сповіщень належать сигнали пожежної тривоги та несправності.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 15.07.2011

Устатковання індикації

Устатковання індикації (пульт пожежного спостерігання) — устатковання, розміщене в центрі приймання тривожних сповіщень, яке оповіщує про стан тривоги систем пожежної автоматики відповідно до видів тривожних сповіщень, що надійшли.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 15.07.2011

Центр приймання тривожних сповіщень

Центр приймання тривожних сповіщень (далі — ЦПТС) — віддалений центр з постійною обслугою, до якого надходить інформація про стан однієї або декількох систем пожежної автоматики, до яких належать пункти приймання пожежної тривоги та пункти приймання попереджень про несправність.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 15.07.2011


вгору