Навчально-виробничий процес у професійно-технічному навчальному закладі (Всі визначення терміна — 2)

Навчально-виробничий процес у професійно-технічному навчальному закладі (далі — ПТНЗ) — це система організаційно-педагогічних, методичних і технічних заходів, спрямованих на реалізацію змісту і завдань ступеневої професійно-технічної освіти відповідно до державних стандартів.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 06.12.2008

Робоча навчальна програма з навчального предмета

Робоча навчальна програма з навчального предмета (далі — робоча навчальна програма) — це документ, що визначає зміст і обсяг знань та умінь учнів, слухачів. ПТНЗ на основі типових навчальних програм з навчальних предметів (далі — типові навчальні програми) розробляють робочі навчальні програми з урахуванням пропозицій замовників кадрів з тих навчальних предметів, що формують відповідні професії.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 06.12.2008

Робоча навчальна програма з професійно-практичної підготовки

Робоча навчальна програма з професійно-практичної підготовки — це документ, що визначає зміст і обсяг професійних знань, умінь, навичок учнів, слухачів та способи і методи їх формування, включає завдання особистісно-орієнтованого навчання.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 06.12.2008

Робочі навчальні плани

Робочі навчальні плани за професіями для певного ступеня професійно-технічної освіти (далі — робочі навчальні плани) — це документи, розроблені у відповідності з типовими навчальними планами підготовки кваліфікованих робітників з кожної професії (далі — типові навчальні плани), що містять код і назву професії згідно з державним переліком професій з підготовки кваліфікованих робітників у ПТНЗ, код і назву професії, спеціальності (спеціалізації) за державним класифікатором професій ДК 003:2005, освітній рівень вступника до ПТНЗ, обмеження щодо їх віку і статі, медичних показників, термін і ціль навчання, графік навчально-виробничого процесу, зведені дані загального фонду навчального часу в тижнях, перелік обов'язкових навчальних предметів, видів навчальних робіт, кількість годин відведених на них, послідовність їх вивчення, обсяг навчального часу на обов'язкову компоненту змісту професійно-технічної освіти, загальний фонд навчального часу, форми, періодичність, терміни контролю знань, умінь і навичок учнів, слухачів, критерії їх кваліфікаційної атестації, перелік навчальних кабінетів, лабораторій, майстерень, полігонів, вимоги до основних обов'язкових засобів навчання та планований рівень професійної кваліфікації випускника.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 06.12.2008

Розклад занять

Розклад занять — це документ, що розробляється відповідно до робочого навчального плану з дотриманням педагогічних та санітарно-гігієнічних вимог.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 06.12.2008


вгору