Про затвердження Правил пожежної безпеки в галузі зв'язку
Адміністрація Держспецзв’язку, МВС України; Наказ, Правила, Вимоги [...] від 30.03.2016239/229

Відпрацювання планів (карток) пожежогасіння

Відпрацювання планів (карток) пожежогасіння - проведення в підрозділі зв’язку навчань та практичних тренувань із залученням працівників і техніки підрозділу зв’язку з метою забезпечення чіткої організації дій з рятування людей та гасіння пожеж у разі їх виникнення;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 30.03.2016

Негорючий матеріал (Всі визначення терміна — 3)

Негорючий матеріал - матеріал, який під впливом вогню чи високої температури не спалахує, не тліє і не обвуглюється;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 30.03.2016

Об'єкт (Всі визначення терміна — 6)

Об’єкт - будівлі, споруди різного призначення та прилеглі до них території, приміщення (сукупність приміщень), інше нерухоме майно, що експлуатуються;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 30.03.2016

Первинний засіб пожежогасіння

Первинний засіб пожежогасіння - технічний засіб, речовина, матеріал або їх комплекс, придатний до використання людиною для локалізації або ліквідації пожежі на її початковій стадії розвитку;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 30.03.2016

Підземна споруда (Всі визначення терміна — 2)

Підземна споруда - споруда зв’язку, позначка стелі якої перебуває нижче рівня планувальної позначки землі;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 30.03.2016

План (картка) пожежогасіння

План (картка) пожежогасіння - документ, яким прогнозується обстановка у разі виникнення пожежі у підрозділі зв’язку і який визначає основні питання організації пожежогасіння;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 30.03.2016

Пожежна профілактика (Всі визначення терміна — 2)

Пожежна профілактика - комплекс організаційних і технічних заходів, спрямованих на забезпечення безпеки людей, запобігання пожежі, обмеження її розповсюдження, а також створення умов для успішного гасіння пожежі;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 30.03.2016

Пожежні рукава

Пожежні рукава - гнучкі трубопроводи, обладнані на кінцях з’єднувальними головками, призначені для транспортування вогнегасних речовин;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 30.03.2016

Правила пожежної безпеки (Всі визначення терміна — 3)

Правила пожежної безпеки - комплекс положень, які визначають порядок дотримання вимог і норм пожежної безпеки при експлуатації об’єкта підрозділу зв’язку;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 30.03.2016

Працівники (Всі визначення терміна — 3)

Працівники - військовослужбовці, державні службовці і працівники підрозділів зв’язку;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 30.03.2016

Протипожежний режим (Всі визначення терміна — 5)

Протипожежний режим - комплекс установлених норм поведінки людей, правил виконання робіт та експлуатації об’єкта (виробу), спрямованих на забезпечення його пожежної безпеки;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 30.03.2016

Протипожежний стан об'єкта

Протипожежний стан об’єкта - стан об’єкта, що характеризується кількістю пожеж та рівнем збитків від них, кількістю загорянь, а також травм, отруєнь і загиблих людей, рівнями реалізації вимог пожежної безпеки, боєготовності пожежно-рятувальних підрозділів та добровільних формувань, а також протипожежної агітації і пропаганди;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 30.03.2016

Протипожежні вимоги (Всі визначення терміна — 3)

Протипожежні вимоги - інженерно-технічне обладнання чи організаційні заходи, спрямовані на запобігання пожежі або її розповсюдженню, а також на її гасіння (як правило, протипожежні вимоги містяться в нормативно-технічних та правових актах державного чи галузевого рівня);

Знайти визначення терміна в тексті документа від 30.03.2016

Споруди зв'язку

Споруди зв’язку - будинки, вежі, антени, повітряні і кабельні лінії, проміжні та кінцеві пристрої ліній зв’язку, поштові шафи та інші пристрої, що використовуються для організації поштового або електричного зв’язку;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 30.03.2016

Шляхи евакуації

Шляхи евакуації - коридори, сходи, сходові клітки, тамбури, шлюзи та інші проходи, що забезпечують евакуацію людей, які знаходяться у будинку.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 30.03.2016


вгору