Екологічна (еколого-освітня) стежка

Екологічна (еколого-освітня) стежка — спеціальний маршрут, який створюється з метою організації еколого-освітньої роботи шляхом демонстрації природних, естетичних а також культурних цінностей.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 07.08.2009

Екскурсант

Екскурсант — учасник екскурсії, залучений під керівництвом екскурсовода до процесу пізнання навколишнього середовища (ландшафтного та біотичного різноманіття) з метою задоволення своїх інформаційних, естетичних і духовних потреб шляхом огляду, вивчення визначних пам'яток, об'єктів діяльності людини тощо.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 07.08.2009

Екскурсійна діяльність

Екскурсійна діяльність — різновид рекреаційної діяльності, який полягає в організації подорожей, які не перевищують 24 години без ночівлі, у супроводі фахівця туристичного супроводу та за заздалегідь складеними маршрутами для ознайомлення з визначними місцями, пам'ятками природи, історії, культури, музеями тощо.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 07.08.2009

Рекреант

Рекреант — особа, яка відновлює у визначених згідно із законодавством місцях природно-заповідних територій та об'єктів свої розумові, духовні і фізичні сили.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 07.08.2009

Рекреаційна діяльність

Рекреаційна діяльність — діяльність, спрямована на відновлення розумових, духовних і фізичних сил людини шляхом загальнооздоровчого і культурно-пізнавального відпочинку, туризму, санаторно-курортного лікування, любительського та спортивного рибальства, полювання тощо.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 07.08.2009

Рекреаційна інфраструктура

Рекреаційна інфраструктура — сукупність засобів забезпечення організації та здійснення рекреаційної діяльності (шляхи сполучення, заклади/місця розміщення і харчування, транспортні засоби, еколого-освітні центри, елементи рекреаційного благоустрою тощо).

Знайти визначення терміна в тексті документа від 07.08.2009

Рекреаційна послуга

Рекреаційна послуга — послуга зі споживчими властивостями і собівартістю, що надається з метою задоволення потреб рекреантів.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 07.08.2009

Рекреаційний продукт

Рекреаційний продукт — попередньо розроблений комплекс рекреаційних (туристичних, курортних тощо) послуг, який поєднує не менше ніж дві-три такі послуги.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 07.08.2009

Рекреаційні ресурси

Рекреаційні ресурси — об'єкти природного та історико-культурного середовища, які можуть бути використані для організації рекреаційної діяльності.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 07.08.2009

Рекреаційні території (акваторії)

Рекреаційні території (акваторії) — ділянки суші (водного простору), які призначені для здійснення рекреаційної діяльності та відпочинку рекреантів.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 07.08.2009

Рекреація

Рекреація — відновлення за межами постійного місця проживання у визначених згідно із законодавством місцях природно-заповідних територій та об'єктів розумових, духовних і фізичних сил людини, що здійснюється шляхом загальнооздоровчого, культурно-пізнавального відпочинку, туризму, оздоровлення, любительського та спортивного рибальства, полювання тощо.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 07.08.2009

Суб'єкти рекреаційної діяльності

Суб'єкти рекреаційної діяльності — юридичні особи та фізичні особи — підприємці, що надають рекреаційні послуги.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 07.08.2009


вгору