Про затвердження Правил безпеки систем газопостачання
Міненерговугілля України; Наказ, Правила, Акт [...] від 15.05.2015285

Автомобільна газозаправна станція зріджених вуглеводневих газів

Автомобільна газозаправна станція зріджених вуглеводневих газів (автогазозаправна станція) - комплекс, призначений для заправки газобалонних установок автомобілів зріджених вуглеводневих газів

Знайти визначення терміна в тексті документа від 15.05.2015

Автомобільний газозаправний пункт зріджених вуглеводневих газів

Автомобільний газозаправний пункт зріджених вуглеводневих газів - стаціонарний або пересувний комплекс, призначений для заправлення паливних балонів зріджених вуглеводневих газів автомобільного транспорту із стаціонарних резервуарів або з автоцистерн

Знайти визначення терміна в тексті документа від 15.05.2015

Балансоутримувач (Всі визначення терміна — 4)

Балансоутримувач - власник або юридична особа, яка за договором з власником утримує на балансі відповідне майно, а також веде бухгалтерську, статистичну та іншу передбачену законодавством звітність, здійснює розрахунки коштів, необхідних для своєчасного проведення капітального і поточного ремонтів та утримання, а також забезпечує управління цим майном і несе відповідальність за його експлуатацію згідно із чинним законодавством України

Знайти визначення терміна в тексті документа від 15.05.2015

Балон (Всі визначення терміна — 3)

Балон - посудина, що працює під тиском до 1,6 кгс/см2, ємністю до 100 дм3, що призначена для транспортування, зберігання і використання зріджених газів

Знайти визначення терміна в тексті документа від 15.05.2015

Блокування (Всі визначення терміна — 6)

Блокування - комплекс заходів, які забезпечують неможливість пуску газу або вмикання газовикористовуючого агрегату при порушенні вимог безпеки

Знайти визначення терміна в тексті документа від 15.05.2015

Ввідний газопровід (Всі визначення терміна — 2)

Ввідний газопровід - ділянка газопроводу від вимикаючого пристрою, що на вводі в будинок (при встановленні вимикаючого пристрою зовні будинку) до внутрішнього газопроводу, включаючи газопровід, прокладений в футлярі через стіну будинку

Знайти визначення терміна в тексті документа від 15.05.2015

Внутрішній газопровід

Внутрішній газопровід - ділянка газопроводу від газопроводу-вводу (при установці вимикаючого пристрою всередині будинку) або від ввідного газопроводу до місця підключення газового приладу, газовикористовуючої установки, теплового агрегату тощо

Знайти визначення терміна в тексті документа від 15.05.2015

Вогневі роботи (Всі визначення терміна — 6)

Вогневі роботи - виробничі операції, пов’язані із застосуванням відкритого вогню, іскроутворенням та нагріванням до температур, які можуть викликати загоряння матеріалів та конструкцій (електро- та газозварювання (різка)), бензогасорізка, роботи з використанням паяльних ламп, переносних горнів

Знайти визначення терміна в тексті документа від 15.05.2015

Вузол обліку газу (Всі визначення терміна — 12)

Вузол обліку газу - сукупність засобів вимірювальної техніки та допоміжних засобів, що призначені для вимірювання, реєстрації результатів вимірювання та розрахунків об`єму газу, приведеного до стандартних умов його стану

Знайти визначення терміна в тексті документа від 15.05.2015

Газове господарство (Всі визначення терміна — 3)

Газове господарство - газопроводи та споруди на них, засоби захисту від електрохімічної корозії, газорегуляторний пункт, шафовий газорегуляторний пункт, газорегуляторна установка, системи телемеханіки та автоматизованої системи управління технологічним процесом, промислові, побутові та комунально-побутові газоспоживаючі об’єкти, газове обладнання громадських, адміністративних та житлових будинків незалежно від відомчої належності та форм власності

Знайти визначення терміна в тексті документа від 15.05.2015

Газове обладнання громадських, адміністративних та житлових будинків

Газове обладнання громадських, адміністративних та житлових будинків - газові прилади і пристрої, апарати та агрегати (повної заводської готовності), які використовують газ як паливо для приготування їжі, гарячого водопостачання та опалення;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 15.05.2015

Газовикористовуючі установки та обладнання

Газовикористовуючі установки та обладнання - котли, виробничі печі, технологічні лінії та інші установки, які використовують газ як паливо для вироблення теплової та електричної енергії для опалення, гарячого водопостачання та на технологічні потреби виробництв

Знайти визначення терміна в тексті документа від 15.05.2015

Газонаповнювальна станція (Всі визначення терміна — 3)

Газонаповнювальна станція - комплекс, призначений для приймання, зберігання та відпускання зріджених вуглеводневих газів споживачам в автоцистернах та побутових балонах, заправлення паливних балонів зріджених вуглеводневих газів автомобільного транспорту, ремонту та періодичного технічного опосвідчення газових балонів

Знайти визначення терміна в тексті документа від 15.05.2015

Газонаповнювальний пункт (Всі визначення терміна — 2)

Газонаповнювальний пункт - комплекс, призначений для приймання зріджених вуглеводневих газів в автомобільних або залізничних цистернах, зберігання та відпускання зріджених вуглеводневих газів споживачам у побутових балонах

Знайти визначення терміна в тексті документа від 15.05.2015

Газонебезпечні роботи (Всі визначення терміна — 2)

Газонебезпечні роботи - роботи, під час виконання яких є або може бути виділення в робочу зону вибухо- і пожежонебезпечної або шкідливої пари, газів та інших речовин, здатних викликати вибух, загорання, в кількостях, що перевищують граничнодопустиму концентрацію, а також роботи при недостатньому вмісті кисню (об’ємна частка нижче ніж 20% у повітрі)

Знайти визначення терміна в тексті документа від 15.05.2015

Газопровід-ввід (Всі визначення терміна — 3)

Газопровід-ввід - газопровід від місця приєднання до розподільного газопроводу до запірного пристрою (включно) на вводі в будинок

Знайти визначення терміна в тексті документа від 15.05.2015

Газорегуляторна установка (Всі визначення терміна — 2)

Газорегуляторна установка - комплекс обладнання для зниження тиску газу та підтримання його на заданому рівні, змонтований безпосередньо на місці і розташований у приміщенні, в якому розміщені установки, які використовують газ, або в суміжному приміщенні, з ним сполученому відкритим отвором

Знайти визначення терміна в тексті документа від 15.05.2015

Газорегуляторний пункт (Всі визначення терміна — 2)

Газорегуляторний пункт - комплекс обладнання для зниження тиску газу і підтримання його на заданому рівні, розташований в будівлях (окремо розташованих або прибудованих до інших будинків) та приміщеннях, вбудованих в будинки

Знайти визначення терміна в тексті документа від 15.05.2015

Газорегуляторний пункт блоковий

Газорегуляторний пункт блоковий - комплекс обладнання для зниження тиску газу та підтримання його на заданому рівні, повністю змонтований у заводських умовах і розташований в одному або декількох контейнерах

Знайти визначення терміна в тексті документа від 15.05.2015

Газорегуляторний пункт із засобами телеметричного контролю або диспетчеризації

Газорегуляторний пункт із засобами телеметричного контролю або диспетчеризації - газорегуляторний пункт з засобами передачі даних на диспетчерський пункт СПГГ з метою контролю технологічних параметрів та аварійного припинення газопостачання

Знайти визначення терміна в тексті документа від 15.05.2015

Газорозподільне підприємство (Всі визначення терміна — 12)

Газорозподільне підприємство - суб'єкт господарювання, що на підставі ліцензії здійснює транспортування природного газу газорозподільними мережами безпосередньо споживачам до межи балансової належності, у власності чи в користуванні якого перебувають газорозподільні системи та інші виробничі об'єкти та який здійснює щодо них функції з оперативно-технологічного управління

Знайти визначення терміна в тексті документа від 15.05.2015

Геотермальна установка зріджених вуглеводневих газів

Геотермальна установка зріджених вуглеводневих газів - вертикально заглиблена (до 50 м) герметична ємність з обсадних труб, яка використовує температуру ґрунту для природного випаровування зріджених вуглеводневих газів

Знайти визначення терміна в тексті документа від 15.05.2015

Групова балонна установка зріджених вуглеводневих газів

Групова балонна установка зріджених вуглеводневих газів - установка газопостачання зріджених вуглеводневих газів, до складу якої входить більше двох побутових балонів

Знайти визначення терміна в тексті документа від 15.05.2015

Запобіжно-запірний клапан

Запобіжно-запірний клапан - пристрій для автоматичного припинення подачі газу до споживача при неприпустимому (за умовами експлуатації) підвищенні або зниженні тиску газу в контрольованій точці за регулятором тиску

Знайти визначення терміна в тексті документа від 15.05.2015

Запобіжно-скидний клапан

Запобіжно-скидний клапан - пристрій для автоматичного видалення в атмосферу надлишкового обсягу газу з резервуара або газопроводу при неприпустимому (за умовами експлуатації) підвищенні в них тиску газу

Знайти визначення терміна в тексті документа від 15.05.2015

Засіб вимірювальної техніки і автоматики

Засіб вимірювальної техніки і автоматики - технічний засіб, який застосовується під час вимірювання і має нормовані метрологічні характеристики

Знайти визначення терміна в тексті документа від 15.05.2015

Інвентарна заглушка (Всі визначення терміна — 2)

Інвентарна заглушка - від’ємна деталь (різьбова або фланцева), яка забезпечує герметичне закриття труби, отворів, штуцерів або бобишок; листова заглушка повинна мати хвостовик

Знайти визначення терміна в тексті документа від 15.05.2015

Індивідуальна газобалонна установка зріджених вуглеводневих газів

Індивідуальна газобалонна установка зріджених вуглеводневих газів - установка газопостачання зріджених вуглеводневих газів, до складу якої входить не більше двох побутових балонів

Знайти визначення терміна в тексті документа від 15.05.2015

Інфрачервоні трубчаті газові обігрівачі

Інфрачервоні трубчаті газові обігрівачі - пальники інфрачервоного випромінювання з темними випромінювачами - радіаційні труби, поверхня яких, нагріваючись продуктами згорання газу в газових пальниках, розміщених всередині, є джерелом інфрачервоного випромінювання

Знайти визначення терміна в тексті документа від 15.05.2015

Капітальний ремонт (Всі визначення терміна — 10)

Капітальний ремонт - роботи по заміні ділянок газопроводів, які стали непридатними, зношених вузлів, деталей, конструкцій, а також роботи з ремонту основних конструкцій будівель і споруд систем газопостачання, в тому числі фарбування

Знайти визначення терміна в тексті документа від 15.05.2015

Комбінований будинковий регулятор тиску газу (Всі визначення терміна — 2)

Комбінований будинковий регулятор тиску газу - газорегулююче обладнання, призначене для постачання природним газом низького тиску одного або декількох житлових будинків та інших споживачів

Знайти визначення терміна в тексті документа від 15.05.2015

Комбінований регулятор тиску (Всі визначення терміна — 2)

Комбінований регулятор тиску - газорегулююче обладнання, в якому скомпоновані (з’єднані) і незалежно працюють пристрої: безпосередньо регулятор тиску, запобіжно-запірний клапан та запобіжно-скидний клапан

Знайти визначення терміна в тексті документа від 15.05.2015

Комплексне приладове обстеження (Всі визначення терміна — 2)

Комплексне приладове обстеження - комплекс робіт з надтрасового обстеження газопроводу без його розкриття за допомогою приладів, до складу яких входять роботи з визначення місцезнаходження газопроводу, глибини залягання при необхідності, перевірки герметичності та виявлення місць пошкоджень ізоляції

Знайти визначення терміна в тексті документа від 15.05.2015

Лічильник газу (Всі визначення терміна — 10)

Лічильник газу - засіб вимірювальної техніки, який використовується для вимірювання, запам’ятовування та відображення об’єму газу, що проходить через нього

Знайти визначення терміна в тексті документа від 15.05.2015

Малометражні котли (Всі визначення терміна — 2)

Малометражні котли - котли тепловою продуктивністю до 100 кВт включно з температурою теплоносія не більше 115 °С та тиском до 0,7 МПа

Знайти визначення терміна в тексті документа від 15.05.2015

Надземний газопровід (Всі визначення терміна — 5)

Надземний газопровід - газопровід, прокладений на окремо розташованих опорах, колонах, естакадах, етажерках та по стінах будівель

Знайти визначення терміна в тексті документа від 15.05.2015

Наземний газопровід (Всі визначення терміна — 5)

Наземний газопровід - газопровід, прокладений на поверхні землі з обвалуванням або без обвалування

Знайти визначення терміна в тексті документа від 15.05.2015

Небезпечна концентрація газу у повітрі

Небезпечна концентрація газу у повітрі - концентрація (об’ємна частина газу) у повітрі, яка більша або дорівнює 20% нижньої концентраційної межі вибуховості

Знайти визначення терміна в тексті документа від 15.05.2015

Опалювальне газовикористовуюче обладнання

Опалювальне газовикористовуюче обладнання - технічні вироби повної заводської готовності, що використовують газ як паливо для виробництва теплової енергії

Знайти визначення терміна в тексті документа від 15.05.2015

Орендар (наймач)

Орендар (наймач) - фізична або юридична особа, яка бере у тимчасове користування нерухоме або рухоме майно. У договорі оренди - це сторона, якій передано майно в оренду за окрему плату у тимчасове користування, де друга сторона - це орендодавець, який передає в оренду майно для орендаря

Знайти визначення терміна в тексті документа від 15.05.2015

Охоронна зона об'єктів газорозподільної системи (Всі визначення терміна — 2)

Охоронна зона об’єктів газорозподільної системи - територія, обмежена умовними лініями уздовж наземних, надземних і підземних газопроводів та їх споруд по обидва боки від крайніх елементів конструкції розподільчих газопроводів та по периметру наземних споруд на визначеній відстані, на якій обмежується провадження господарської та іншої діяльності

Знайти визначення терміна в тексті документа від 15.05.2015

Підключення до газових мереж

Підключення до газових мереж - надання газорозподільним підприємством послуги замовнику щодо фізичного підключення об’єктів системи газопостачання та/або споживання замовника до газових мереж згідно з установленим порядком

Знайти визначення терміна в тексті документа від 15.05.2015

Поточний ремонт (Всі визначення терміна — 8)

Поточний ремонт - ремонт, призначений для постійного підтримування працездатності систем газопостачання, усунення дефектів і виходу газу, виявлених при технічному обслуговуванні, комплекс операцій з розбиранням, відновленням або заміною деталей, вузлів, обладнання, агрегатів

Знайти визначення терміна в тексті документа від 15.05.2015

Проміжний склад балонів (Всі визначення терміна — 2)

Проміжний склад балонів - комплекс, призначений для приймання, зберігання та відпускання споживачам побутових балонів зріджених вуглеводневих газів

Знайти визначення терміна в тексті документа від 15.05.2015

Режим консервації (Всі визначення терміна — 2)

Режим консервації - режим, при якому газопроводи газовикористовуючої установки (обладнання, посудини) звільнені від газу, пропарені (продуті інертним газом), захищені від корозії, відключені за допомогою інвентарних заглушок

Знайти визначення терміна в тексті документа від 15.05.2015

Режим резерву (Всі визначення терміна — 2)

Режим резерву - стан газовикористовуючої установки, при якому газ не спалюється і тиск газу в газопроводах відсутній, а запірна арматура на відводі газопроводу (газопроводі-відводі) до установки повинна бути в положенні "закрито"

Знайти визначення терміна в тексті документа від 15.05.2015

Резервуар (Всі визначення терміна — 6)

Резервуар - стаціонарна посудина, призначена для зберігання газоподібних та зріджених (рідких) речовин

Знайти визначення терміна в тексті документа від 15.05.2015

Резервуарна установка зріджених вуглеводневих газів

Резервуарна установка зріджених вуглеводневих газів - установка газопостачання зріджених вуглеводневих газів, до складу якої входять резервуари об’ємом від 2,5 до 10,0 м3

Знайти визначення терміна в тексті документа від 15.05.2015

Реконструкція системи газопостачання (Всі визначення терміна — 2)

Реконструкція системи газопостачання - зміна структури побудови чи параметрів системи газопостачання, включаючи її технічне переоснащення

Знайти визначення терміна в тексті документа від 15.05.2015

Розподільні газопроводи (Всі визначення терміна — 3)

Розподільні газопроводи (газорозподільні системи) - майновий виробничий комплекс, що складається з організаційно та технологічно пов`язаних об`єктів, призначених для розподілу природного газу

Знайти визначення терміна в тексті документа від 15.05.2015


вгору