Про затвердження Положення про державну експертизу в сфері криптографічного захисту інформації
Адміністрація Держспецзв’язку; Наказ, Положення, Форма типового документа [...] від 23.06.2008100

Верифікація (Всі визначення терміна — 16)

Верифікація - експертні дослідження, які здійснюються з метою установлення відповідності об'єкта експертизи зразку-свідку

Знайти визначення терміна в тексті документа від 23.03.2018

Верифікація — експертні дослідження, які здійснюються з метою установлення відповідності об'єкта експертизи зразку-свідку.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.06.2013

Державна експертиза у сфері КЗІ (Всі визначення терміна — 2)

Державна експертиза у сфері КЗІ (далі - експертиза) - діяльність, метою якої є визначення за результатами аналізу матеріалів експертних (тематичних) досліджень відповідності об'єктів експертизи вимогам нормативних документів та (або) нормативно-правових актів у сфері КЗІ, оцінка рівня та механізмів захисту інформації об'єктом експертизи або науково-технічного рівня об'єкта експертизи, підготовка обґрунтованих висновків і надання рекомендацій для прийняття рішення про використання (застосування) об'єкта експертизи за призначенням

Знайти визначення терміна в тексті документа від 23.03.2018

Державна експертиза у сфері КЗІ (далі — експертиза) — діяльність, метою якої є підготовка обґрунтованих висновків і надання рекомендацій для прийняття рішення про використання (застосування) об'єктів експертизи та яка передбачає перевірку відповідності об'єктів експертизи вимогам нормативних документів та (або) нормативно-правових актів, оцінку рівня захисту інформації об'єктами експертизи або науково-технічного рівня об'єктів експертизи.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 06.04.2012

Експертний висновок (Всі визначення терміна — 7)

Експертний висновок - документально оформлений результат експертизи, який надається Адміністрацією Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України (далі - Адміністрація Держспецзв'язку) за проведеним аналізом результатів експертних досліджень

Знайти визначення терміна в тексті документа від 23.03.2018

Експертний висновок — документально оформлений результат експертизи, який надається Адміністрацією Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України (далі — Адміністрація Держспецзв'язку) за проведеним аналізом результатів експертних досліджень.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.06.2013

Експертні дослідження (Всі визначення терміна — 3)

Експертні дослідження — дослідження та аналіз конкретних властивостей об'єкта експертизи з метою перевірки його відповідності вимогам нормативних документів та (або) нормативно-правових актів, оцінки рівня захисту інформації цим об'єктом або його науково-технічного рівня.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 06.04.2012

Експертні дослідження – дослідження та аналіз конкретних властивостей засобів криптографічного захисту інформації, криптографічних алгоритмів, засобів, систем та комплексів спеціального зв’язку з метою перевірки їх відповідності вимогам нормативних документів та/або нормативно-правових актів, оцінки захищеності інформації або їх науково-технічного рівня

Знайти визначення терміна в тексті документа від 23.03.2018

Зразок-свідок (Всі визначення терміна — 3)

Зразок-свідок - зразок об'єкта експертизи, який отримав позитивний експертний висновок та призначений для проведення верифікації інших зразків об'єкта експертизи на відповідність цьому зразку

Знайти визначення терміна в тексті документа від 23.03.2018

Зразок-свідок — зразок об'єкта експертизи, який отримав позитивний експертний висновок та призначений для проведення верифікації інших зразків об'єкта експертизи на відповідність цьому зразку.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.06.2013

Матеріали експертизи (Всі визначення терміна — 3)

Матеріали експертизи — усі матеріали та документи щодо об'єкта експертизи, які отримані або створені під час її проведення.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 06.04.2012

Матеріали експертизи - усі матеріали та документи щодо об'єкта експертизи (у тому числі програми та методики проведення досліджень, протоколи, звіти та рекомендації), які отримані або створені під час її проведення

Знайти визначення терміна в тексті документа від 23.03.2018

Обладнання КЗІ

Обладнання КЗІ - обладнання, що функціонально взаємодіє або здійснює керування засобом КЗІ та відносно якого висуваються вимоги щодо побудови та експлуатації з метою унеможливлення впливу цього обладнання на якості засобу КЗІ

Знайти визначення терміна в тексті документа від 23.03.2018

Спеціалізована організація (Всі визначення терміна — 14)

Спеціалізована організація - установа, організація чи підприємство, що здійснює тематичні дослідження криптографічних алгоритмів або засобів КЗІ та засобів спеціального зв'язку, які призначені для захисту інформації, що становить державну таємницю, або службової інформації

Знайти визначення терміна в тексті документа від 23.03.2018

Тематичні дослідження (Всі визначення терміна — 2)

Тематичні дослідження – дослідження щодо встановлення відповідності засобів криптографічного захисту інформації, криптосистем, криптографічних алгоритмів, засобів, систем і комплексів спеціального зв’язку, які призначені для захисту інформації, що становить державну таємницю, або службової інформації вимогам тактико-технічних завдань на їх створення, нормативних документів та/або нормативно-правових актів у сфері криптографічного захисту інформації, а також вимогам із захисту від витоку інформації каналами побічних електромагнітних випромінювань і наведень

Знайти визначення терміна в тексті документа від 23.03.2018


вгору