Щодо порядку виплати акціонерним товариством дивідендів
НКЦПФР; Рішення, Порядок від 12.04.2016391

Власники, рахунки яких обслуговуються на підставі договору з акціонерним товариством

Власники, рахунки яких обслуговуються на підставі договору з акціонерним товариством, - власники акцій акціонерного товариства, рахунки в цінних паперах яким були відкриті та обслуговуються депозитарною установою на підставі договору про відкриття/обслуговування рахунків в цінних паперах власникам, укладеного з акціонерним товариством;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 12.04.2016

Особа, яка має право на отримання дивідендів

Особа, яка має право на отримання дивідендів, - особа, включена до переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, складеного у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, або інша особа, яка відповідно до законодавства має право на отримання дивідендів (внаслідок спадкоємства, правонаступництва тощо).

Знайти визначення терміна в тексті документа від 12.04.2016


вгору