Індивідуальний план надання соціальної послуги соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах

Індивідуальний план надання соціальної послуги соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах, - документ, складений на підставі комплексного визначення та оцінки індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги, у якому зазначено заходи, що проводитимуться для надання такої послуги, відомості про необхідні ресурси, періодичність і строки виконання, відповідальних за виконання, дані щодо моніторингу результатів та інформацію щодо перегляду індивідуального плану.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 31.03.2016

Моніторинг якості надання соціальної послуги соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах

Моніторинг якості надання соціальної послуги соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах, - постійний чи періодичний перегляд діяльності суб’єкта, що надає соціальну послугу, який має на меті оцінку поточних результатів, виявлення труднощів, визначення проблем, надання рекомендацій для їх усунення, покращення та/або удосконалення надання соціальної послуги.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 31.03.2016

Мультидисциплінарна команда (Всі визначення терміна — 12)

Мультидисциплінарна команда - група спеціалістів, уповноважених різними суб’єктами чи надавачем соціальних послуг (психолог, лікар, юрист, педагог, реабілітолог та інші), тимчасово створена для забезпечення колегіальності рішень й узгодженості дій під час надання послуги соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 31.03.2016

Надавач соціальної послуги соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах

Надавач соціальної послуги соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах, - фахівець із соціальної роботи, соціальний працівник або мультидисциплінарна команда, який (яка) безпосередньо проводить заходи, що становлять зміст соціальної послуги.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 31.03.2016

Отримувач соціальної послуги соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах

Отримувач соціальної послуги соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах, - сім’я (особа), яка перебуває у складних життєвих обставинах і не може самостійно подолати або мінімізувати негативний вплив таких обставин.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 31.03.2016

Складні життєві обставини (Всі визначення терміна — 4)

Складні життєві обставини - обставини, виявлені за результатами оцінки потреб, внаслідок яких сім’ї (особи) не можуть самостійно піклуватися про особисте/сімейне життя та брати участь у суспільному житті.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 31.03.2016

Соціальна послуга соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах

Соціальна послуга соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах, - комплекс заходів, що передбачає оцінку потреб, визначення шляхів вирішення основних проблем, регулярні зустрічі чи відвідування отримувача послуги з метою моніторингу виконання поставлених завдань, сприяння у отриманні інших послуг, допомогу в усвідомленні значення дій та/або розвиток вміння керувати ними, навчання та розвиток навичок, спрямованих на подолання чи мінімізацію складних життєвих обставин.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 31.03.2016

Суб'єкт, що надає соціальну послугу соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах

Суб’єкт, що надає соціальну послугу соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах, - підприємства, установи, організації, заклади незалежно від форми власності та господарювання, фізичні особи - підприємці, які відповідають Критеріям діяльності суб’єктів, що надають соціальні послуги, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2012 року № 1039.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 31.03.2016


вгору