Вступне випробування (Всі визначення терміна — 12)

Вступне випробування - оцінювання підготовленості вступника для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, що проводиться у формі зовнішнього незалежного оцінювання, вступного іспиту, співбесіди з конкурсного(их) предмета (предметів), творчого конкурсу, фахового випробування тощо

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.04.2017

Вступний іспит (Всі визначення терміна — 7)

Вступний іспит - форма вступного випробування, яка передбачає перевірку рівня знань, умінь та навичок вступника з конкурсного предмета

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.04.2017

Вступник (Всі визначення терміна — 10)

Вступник - особа, яка подала заяву про допуск до участі в конкурсі на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.04.2017

Єдина державна електронна база з питань освіти (Всі визначення терміна — 10)

Єдина державна електронна база з питань освіти - автоматизована система збирання, верифікації, оброблення, зберігання та захисту даних, у тому числі персональних, щодо надавачів та отримувачів освітніх послуг з метою забезпечення потреб фізичних або юридичних осіб

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.04.2017

Квота-1 (Всі визначення терміна — 6)

Квота-1 - визначена частина загального обсягу державного або регіонального замовлення, яка може бути використана для прийому вступників, що мають право на вступ на основі вступних іспитів, крім осіб, які мають право на квоту-2

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.04.2017

Квота-2 (Всі визначення терміна — 6)

Квота-2 - визначена частина загального обсягу державного або регіонального замовлення в уповноважених навчальних закладах, яка може бути використана для прийому вступників, що мають право на вступ на основі вступних іспитів відповідно до Порядку прийому для здобуття вищої та професійно-технічної освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 24 травня 2016 року № 560, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 травня 2016 року за № 795/28925

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.04.2017

Конкурсна пропозиція (конкурс) (Всі визначення терміна — 6)

Конкурсна пропозиція (конкурс) - пропозиція навчального закладу (відокремленого структурного підрозділу навчального закладу) щодо прийому вступників на певні спеціальність (одну або декілька спеціалізацій, освітніх програм, нозологій, мов, музичних інструментів тощо в межах спеціальності), форму навчання, курс, строк навчання на основі здобутого освітнього (освітньо-кваліфікаційного) рівня. Розрізняють основні та небюджетні конкурсні пропозиції

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.04.2017

Конкурсний бал (Всі визначення терміна — 12)

Конкурсний бал - комплексна оцінка досягнень вступника, до якої входять результати вступних випробувань та інші показники, що обраховують відповідно до цих Умов та правил прийому до навчального закладу (далі - правила прийому). Конкурсний бал при розрахунках округлюється з точністю до 0,01

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.04.2017

Конкурсний відбір (Всі визначення терміна — 9)

Конкурсний відбір - процедура відбору вступників на конкурсні пропозиції на основі конкурсних балів відповідно до цих Умов (на конкурсній основі) для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста (незалежно від форми власності навчального закладу та джерел фінансування навчання)

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.04.2017

Конкурсний предмет (Всі визначення терміна — 11)

Конкурсний предмет - навчальний предмет, рівень навчальних досягнень з якого враховується при проведенні конкурсного відбору на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.04.2017

Небюджетна конкурсна пропозиція (Всі визначення терміна — 6)

Небюджетна конкурсна пропозиція - конкурсна пропозиція, на яку не надаються місця для навчання за державним або регіональним замовленням

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.04.2017

Основна конкурсна пропозиція (основний конкурс) (Всі визначення терміна — 3)

Основна конкурсна пропозиція (основний конкурс) - конкурсна пропозиція з визначеною кількістю місць для навчання за державним або регіональним замовленням (загальний обсяг державного або регіонального замовлення

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.04.2017

Право на зарахування за квотами (Всі визначення терміна — 7)

Право на зарахування за квотами - право вступника, передбачене законами, щодо зарахування на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за квотою-1 чи квотою-2, що реалізується відповідно до цих Умов

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.04.2017

Право на першочергове зарахування до медичних і педагогічних навчальних закладів

Право на першочергове зарахування до медичних і педагогічних навчальних закладів - право вступника, передбачене законом, щодо зарахування на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за державним або регіональним замовленням за спеціальностями галузей знань 01 "Освіта" та 22 "Охорона здоров’я" в разі укладення ним угоди про відпрацювання не менше трьох років у сільській місцевості і селищах міського типу, що реалізується відповідно до цих Умов

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.04.2017

Рейтинговий список вступників (Всі визначення терміна — 11)

Рейтинговий список вступників - список вступників за черговістю зарахування на навчання на конкурсну пропозицію, що формується відповідно до цих Умов та правил прийому

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.04.2017

Співбесіда (Всі визначення терміна — 9)

Співбесіда - форма вступного випробування, що передбачає перевірку рівня знань, умінь та навичок вступника з конкурсного предмета (предметів), за результатами якого приймається протокольне рішення щодо надання вступнику рекомендації до зарахування

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.04.2017

Творчий конкурс (Всі визначення терміна — 9)

Творчий конкурс - форма вступного випробування для вступу для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, що передбачає перевірку та оцінювання творчих та/або фізичних здібностей вступника (у тому числі здобутої раніше професійної підготовки), яка може використовуватись за спеціальностями, визначеними Переліком спеціальностей, прийом на навчання за якими здійснюється з урахуванням рівня творчих та/або фізичних здібностей вступників для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста (додаток 1)

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.04.2017

Технічна помилка (Всі визначення терміна — 16)

Технічна помилка - помилка, допущена уповноваженою особою приймальної комісії з питань прийняття та розгляду електронних заяв під час внесення даних вступника або заяви до Єдиної бази, що підтверджується актом про допущену технічну помилку

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.04.2017

Фахове випробування (Всі визначення терміна — 9)

Фахове випробування - форма вступного випробування для вступу для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника, що передбачає перевірку здатності до опанування навчальної програми освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на основі здобутих раніше компетентностей

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.04.2017


вгору